Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAKI RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNE- TURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (860/2012) Hallitusneuvos Hannu Pennanen 22.1.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAKI RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNE- TURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (860/2012) Hallitusneuvos Hannu Pennanen 22.1.2013."— Esityksen transkriptio:

1 LAKI RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNE- TURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (860/2012) Hallitusneuvos Hannu Pennanen 22.1.2013

2 7.9.2014www.lvm.fi LAKI RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNE- TURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (860/2012)  NS. KELPOISUUSLAKI (1664/2009) TULI VOIMAAN 1.1.2010  MUUTOSLAKI ON ANNETTU 21.12.2012 JA TULLUT VOIMAAN 1.1.2013 2

3 7.9.2014www.lvm.fi KESKEISET MUUTOKSET  2 §. SOVELTAMISALA - VASTAAVAT SOVELTAMISALARAJAUKSET KUIN UUDESSA RAUTATIELAISSA (304/2011)  9 §. LUPAKIRJAN PITÄMINEN VOIMASSA - 68 VUODEN IKÄRAJA (LISÄTODISTUKSEN OSALTA 12 §:SSÄ) - TEHTÄVÄKOKONAISUUKSIEN HOITAMINEN YHTEENSÄ VÄH. 100 TUNTIA KALENTERIVUODESSA - VASTAAVAT EDELLYTYKSET KELPOISUUSKIRJAN VOIMASSA PITÄMISELLE 16 §:SSÄ  UUSI 9a §. LUPAKIRJAN VOIMASSAOLON UUDISTAMINEN - VAADITAAN KERTAUSKOULUTUKSEN LISÄKSI KÄYTÄNNÖN OSAAMISTA OSOITTAVAN KOKEEN SUORITTAMINEN

4 7.9.2014www.lvm.fi  12 §. LISÄTODISTUS - UUSI 6. MOMENTTI - OIKAISUN HAKEMINEN TOIMINNANHARJOITTAJAN PÄÄTÖKSEEN, JOLLA HAKEMUS LISÄTODISTUKSEN SAAMISEKSI ON HYLÄTTY TAI LISÄTODISTUS ON PERUUTETTU  UUSI 12a §. LISÄTODISTUKSEN PITÄMINEN VOIMASSA JA KERTAUSKOULUTUS - TOIMINNANHARJOITTAJALLA OLTAVA KOULUTUSMENETTELY - TOIMINNANHARJOITTAJAN ON JÄRJESTETTÄVÄ KULJETTAJALLE KOKEITA/ OHJATTAVA KULJETTAVA MUIDEN JÄRJESTÄMIIN KOETILAISUUKSIIN - KULJETTAJAN ON SUORITETTAVA LISÄTODISTUKSEN VOIMASSA PITÄMISEKSI PYKÄLÄSSÄ YKSILÖIDYT KOKEET  UUSI 12b §. LISÄTODISTUKSEN VOIMASSAOLON UUDISTAMINEN - VASTAA 9a §:ÄÄ

5 7.9.2014www.lvm.fi  21 §. PSYKOLOGINEN SOVELTUVUUS - EI SAA HOITAA LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVÄÄ, JOS AMMATTIIN LIITTYVIÄ PSYKOLOGISIA PUUTTEITA, JOTKA SAATTAVAT HAITATA TEHTÄVÄN TURVALLISTA HOITAMISTA  23 §. OPPILAITOKSET - OPPILAITOSHYVÄKSYNTÄ ENINTÄÄN VIIDEKSI VUODEKSI KERRALLAAN - TOIMINNANHARJOITTAJA VASTAA HYVÄKSYNNÄN EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ, JOS OPPILAITOS KUULUU TOIMINNAN- HARJOITTAJAN ORGANISAATIOON - VELVOLLISUUS ANTAA KOULUTUSTA TASAPUOLISELLA JA SYRJIMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA KAIKILLE LIIKENNETURVALLISUUS- TEHTÄVIÄ HOITAVILLE/ NIIHIN HAKEUTUVILLE - OIKEUS PÄÄSTÄ KOULUTUKSEEN SAMOIN EDELLYTYKSIN TYÖNANTAJAORGANISAATIOSTA RIIPPUMATTA

6 7.9.2014www.lvm.fi  25 §. KOULUTUSOHJELMAT JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - OPPILAITOS VASTAA, ETTÄ KOULUTUS ANNETAAN TRAFIN HYVÄKSYMÄN KOULUTUSOHJELMAN MUKAISESTI JA ETTÄ SE ON ASIANMUKAISTA - TYÖNOPASTUKSESTA VOI HUOLEHTIA MYÖS RAUTATIE- LIIKENTEEN HARJOITTAJA, JOS OPPILAITOKSELLA EI OLE RIITTÄVIÄ TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ - OPPILAITOS KUITENKIN VASTAA TYÖNOPASTUKSEN SISÄLLÖSTÄ JA SIITÄ, ETTÄ TYÖNOPASTUS JÄRJESTETÄÄN KOULUTUS- OHJELMAN MUKAISESTI  25a §. RAUTATIEYRITYKSEN MÄÄRÄÄMINEN ANTAMAAN TYÖNOPASTUSTA - TRAFI VOI MÄÄRÄTÄ RAUTATIEYRITYKSEN TARJOAMAAN TYÖNOPASTUSTA SELLAISILLE TOIMIJOILLE, JOIDEN TARKOITUKSENA ON ALOITTAA RAUTATIELIKENTEEN HARJOITTAMINEN, JOS TYÖNOPASTUKSELLE EI OLE MUUTOIN TOTEUTTAMISKELPOISIA VAIHTOEHTOJA

7 7.9.2014www.lvm.fi  EDELLYTYKSENÄ: - RAUTATIEYRITYS HARJOITTAA VASTAAVANLAISTA LIIKENNÖINTIÄ - RAUTATIEYRITYKSELLÄ ON RIITTÄVÄT TOIMINTAEDELLYTYKSET TEHTÄVÄÄ VARTEN - TYÖNOPASTUS EI KOHTUUTTOMASTI RAJOITA RAUTATIE- YRITYKSEN OMAA TYÖNOPASTUSTA - VIIMESIJAINEN KEINO, ENSISIJAISESTI TOIMIJOIDEN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TYÖNOPASTUS

8 7.9.2014www.lvm.fi  27 §. LIIKKUVAN KALUSTON TUTKINNON VASTAANOTTAJAN HYVÄKSYMINEN - TRAFI HYVÄKSYY MYÖS LISÄTODISTUKSEEN OIKEUTTAVAN TUTKINNON VASTAANOTTAJAT  34 §. ERIVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN - LISÄTTY UUSI 3 MOMENTTI ERIVAPAUDEN LAKKAAMISESTA SUORAAN LAIN NOJALLA

9 7.9.2014www.lvm.fi  38 §. REKISTERÖIDYT - LISÄTTY KELPOISUUSREKISTERIIN TALLENNETTAVIKSI TIEDOT LUPAKIRJAN TAI KELPOISUUSKIRJAN HALTIJOISTA, JOTKA ON TODETTU TERVEYDENTILALTAAN TAI PSYKOLOGISILTA OMINAISUUKSILTAAN SOVELTUMATTOMIKSI LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVIIN KELPOISUUSREKISTERIIN TALLENNETTAVIA TIETOJA (39 §), REKISTERINPITÄJÄN OIKEUTTA SAADA TIETOJA (41 §), TIETOJEN POISTAMISTA JA SÄILYTYSAIKAA (42 §) JA TIETOJEN LUOVUTTAMISTA KELPOISUUSREKISTERISTÄ (44 §) KOSKEVAT MUUTOKSET - TRAFIN OIKEUS SAADA LUPAKIRJAN JA KELPOISUUSKIRJAN VALMISTAJALTA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUKSEN KANNALTA TARPEELLISIA TIETOJA - TIETOJEN LUOVUTTAMINEN LUPAKIRJAN JA KELPOISUUSKIRJAN VALMISTAJALLE - SÄILYTYSAIKA ENINTÄÄN 10 VUOTTA LUPAKIRJAN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMISESTÄ (VASTAAVASTI LISÄTODISTUKSEN OSALTA 47 §:SSÄ)

10 7.9.2014www.lvm.fi  UUSI 47a §. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN LISÄTODISTUSREKISTERISTERISTÄ  UUSI 47b §. REKISTERINPITÄJÄN KONKURSSI  49 §. TERVEYDENTILAA JA PSYKOLOGISTA SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT ILMOITUKSET - TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTIHENKILÖN ILMOITUKSET ASIANTUNTIJAPSYKOLOGILLE/ ASIANTUNTIJAPSYKOLOGIN ILMOITUKSET TRAFILLE  TRAFIN VALVONTATEHTÄVÄÄ JA TEHOSTEKEINOJA KOSKEVAT MUUTOKSET (48 §, 50 § JA 51 §)


Lataa ppt "LAKI RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNE- TURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (860/2012) Hallitusneuvos Hannu Pennanen 22.1.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google