Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristöoikeudenmukaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristöoikeudenmukaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristöoikeudenmukaisuus
Kysy oppilailta, mitä heidän mielestään tarkoittaa ympäristöoikeudenmukaisuus? Entä ympäristöepäoikeudenmukaisuus, mitä siitä tulee mieleen? Miten luulet kuvan ihmisten kärsivän ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta? Voivatko he vaikuttaa ympäristön tilaan jollain tavoin? Vakavasti saastunut Yamuna- joki – yksi Pohjois-Intian pääjoista on melkein kuollut. Kuva: Abhijit Nandi, Intia, Friends of the Earth International

2 Ympäristöoikeudenmukaisuus
Oikeus elämän perusedellytyksiin ja hyvään elinympäristöön: ruoka, puhdas vesi, asuminen, energia ym. Oikeus päättää elinympäristöön liittyvistä asioista Eivät toteudu monilla alueilla globaalissa Etelässä Syynä taloudelliset ja poliittiset rakenteet. Lisättävä Etelän köyhän väestön valtaa päättää elinympäristöönsä liittyvistä asioista. Ympäristöoikeudenmukaisuus (lue) Kysy: luetelkaa Suomeen tuotavia raaka-aineita, kasveja tai tuotteita, jotka tuodaan globaalista Etelästä? Raaka-aineet: metallit, öljy, maakaasu, uraani, vesi... Kasvit: kahvi, tee, tupakka, puuvilla, riisi, maissi, soija (maissi ja soija rehuksi eläimille) palmuöljy, puu, Tuotteet: vaatteet, elektroniikka, paperi Merkittävä ongelma globaalin Etelän luonnonvarojen kulutuksessa on se, kenellä on oikeus päättää luonnovarojen, kuten maiden, metsien, vesistöjen ja luonnonvarojen käytöstä ja kuka niistä hyötyy. - Globaalissa Etelässä ihmiset, jotka ovat asuneet jollain alueella satoja tai tuhansia vuosia, eivät välttämättä omista maa-alueitaan, metsiään, vesistöjään tai luonnonvarojaan. - Maiden hallitukset saattavat antaa tai myydä maat, metsät, vesioikeudet  tai kaivosoikeudet ulkomaisille yrityksille tai jopa toiselle valtiolle. (Tehdään myös pakon edessä velkojen takia)

3 Esimerkkejä ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta:
Raaka-ainetuotanto (esim. vesi, metallit) Energiatuotanto (esim. öljy, maakaasu, biopolttoaineet) Maan ryöstöviljely (esim. kahvi, puuvilla) Metsien tuhoaminen (esim. palmuöljy, paperi) Geenimuunneltujen kasvien tuotanto (esim. soija) Kalankasvatus ja ryöstökalastus Jätteet ja saasteet Esimerkkejä ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta.

4 (Kuvien lähdetiedot alla)
Tehtävä: pohdi parin kanssa, mihin energiatuotantoon kalvon kuvat liittyvät? Mistä päin maailmaa kuva saattaisi olla peräisin? Öljy, maakaasu, biopottoaine(palmuöljy), uraani (Nigeria, Siperia/Venäjä, Indonesia, Intia) Energiantuotantoon liittyviä ympäristöongelmia: - vas. Ylh. Öljyntuotannon vuoksi saastuu maaperää, vesistöjä ja ilmaa. Taustalla palaa maakaasua, joka pitää polttaa pois ennen kuin öljyä päästään pumppaamaan ulos maasta. Kuva Nigeriasta. - Vas. Alh. Palmuöljyplantaasien vuoksi tuhoutuu sademetsää, esim. Näistä Indonesian sademetsistä on enää 3% jäljellä. Myös maaperä saastuu lannoitteiden vuoksi. Kun suojaavaa metsää ei ole, myös eroosio köyhdyttää maaperää. Mihin palmuöljyä käytetään? (paljon esim. eineksissä ja kosmetiikassa+ biopolttoaineeksi. ) Kuva Indonesiasta. - Oik. Ylh. Maakaasun tuotanto ei saastuta ympäristöä samaan tapaan kuin öljyn tuotanto, mutta on vaikeuttanut suuresti Siperiassa asuvien nenetsien elämää. Nenetsit ovat eläneet tundralla vaeltamalla porojen kanssa vuodenaikojen mukaan vaihtuvilla leireillä ja saaneet elinkeinonsa poroista. Maakaasuntuotannon mukana tulleet rakennus- ja tiehankkeet ovat häirinneet porojen vaellusreittejä ja sulattaneet ikiroutaista maata, jolloin liikkuminen on käynyt mahdottomaksi. Heidän elinkeinonsa on katoamassa maakaasuntuotannon vuoksi, samalla myös kokonainen kulttuuri on muuttunut uhanalaiseksi. (kuvaa klikkaamalla löytyy lisää kuvia+linkki) - Oik. Alh. Tässä esimerkki uraanikaivoksen aiheuttamista terveyshaitoista. Kaivostoiminta saastuttaa ympäristöä, niin maita, vesistöjä kuin ilmaakin ja aiheuttaa paikallisille ihmisille erilaisia terveysongelmia. Kuva Intiasta. Vas. Ylhäällä: Öljy, kuva: Friends of the Earth International, Elaine Gilligan, Nigeria Oik. Ylhäällä: Maakaasu, Siperia. linkki kuvaan: (aukeaa myös kuvaa klikkaamalla. HUOM! Katso lisää kuvia nenetseistä linkki avaamalla!) Vas. Alhaalla: Palmuöljyplantaasit: A recently cleared area for oil palm plantations in Sumatra, Indonesia, where only 3 percent of the original rainforest remains. kuva: Friends of the Earth International, David Gilbert, Indonesia Oik. Alhaalla: Uraaninlouhinta, Intia. Linkki kuvaan: (linkki aukeaa myös kuvaa klikkaamalla) Vas. yläkuva: Friends of the Earth International, Elaine Gilligan. Oik. yläkuva: Jeremy Nicholl. -rush-affecting-nenets-tribe?slide=2#12 Vas. alakuva: Friends of Earth international, David Gilbert Oik. Alakuva:

5 Vale yhtiön rautakaivos, Brasilia kuva: Noora Ojala
Metalleja tarvitaan todella moniin eri tuotteisiin, joita käytämme. Esim. kännykkä, läppäri, mp3-soitin, webbikamera tai pelikonsoli tarvitsee toimiakseen jopa kolmeakymmentä eri metallia. - Läheskään kaikkia metalleja ei löydy/ei louhita Suomen maaperästä vaan ne tuodaan eri puolilta maailmaa. Vaikka niitä löytyisikin Suomesta, niitä ei välttämättä louhita, koska kustannukset ovat niin paljon korkeammat ja ympäristölainsäädäntö on tiukempaa kuin globaalissa Etelässä. - Kaivostoiminta aiheuttaa monia ympäristö- ja terveysongelmia paikallisille ihmisille. Kuvassa maailman suurin avoin rautakaivos Brasiliassa. Vale yhtiön rautakaivos, Brasilia kuva: Noora Ojala

6 Vesikriisi on merkittävä ongelma monin paikoin globaalia Etelää.
Monet suuret joet, kuten Rio Grande (USA), Niili (Egypti) Indus (Pakistan) Murray (Australia) Jordan (Lähi-Itä) Oxus (Keski-Aasia) eivät enää virtaa mereen saakka ympärivuotisesti. Tässä on kuva autioituneesta maasta Banglandeshissa, jossa virtasi ennen Padma-joki. Mies kävelee aavikoituneella maalla, jossa virtasi ennen Padma-joki Länsi-Bangladeshissa. Kuva: Mohammed Golam-Sarower, Friends of the Earth International

7 Metsätuhot ovat tuhonneet myös kokonaisten yhteisöjen elinympäristöjä ja elinkeinomahdolisuuksia monin paikoin globaalissa Etelässä. Kenian ylängöillä alkuperäiskansojen metsää on kaadettu puuhiilen eli koksin tuotantoon. Kuva: Hetal (Teeku) Patel, Kenia , Friends of the Earth International. Kenian ylängöillä alkuperäiskansojen metsää on kaadettu puuhiilen tuotantoon. Kuva: Hetal (Teeku) Patel, Kenia , Friends of the Earth International.

8 Jätteet ja saasteet Mistä kuva kertoo? muovijätevideo
Jätteet ja saasteet ovat globaali ongelma. Parityö: Oppilaat tutkivat kuvaa pareittain. Mistä kuva kertoo? Alakulmassa muovijätevideo! muovijätevideo

9 Globaalit jätteet ja saasteet
Ongelman kolmiulotteisuus: Jätteet ja saasteet, jotka viedään Pohjoisesta Etelään Jätteet ja saasteet, jotka syntyvät teollisen Pohjoisen tarpeisiin tuotettujen raaka- aineiden, tavaroiden ja ruuan tuotannossa Jätteet, jotka syntyvät teollisen Pohjoisen ylikulutuksen seurauksena Näytä kalvo edellisen kuvan purun yhteydessä!

10 Luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksia globaalissa Etelässä
maanperän köyhtyminen ja eroosio (sade)metsien tuho vesivarojen hupeneminen jätteet, saasteet, lannoitteet ja torjunta-aineet Puutteelliset työolot Tässä vielä kooste ongelmista, joita luonnonvarojen hyödyntäminen ja teollisuus aiheuttavat globaalissa Etelässä: Pohdintatehtävä: pohtikaa ryhmässä, ketkä hyötyvät luonnonvarojen käytöstä. Kirjoittakaa paperille vastaukset! (aikaa muutama minuutti) Tehtävän purku: Voit piirtää taululle esim. Mustekalan, jonka lonkeroihin kokoat ryhmien vastaukset. Lue lonkeroista ne, jotka hyötyvät eniten, voit myös lisätä sinne hyötyjiä. (Teollisuuden osakkeenomistajat, me hyödymme siten että kaikkea on saatavilla ja edulliseen hintaan, paikalliset eliitit jotka myyvät maat – korruptio vaikuttaa tähän myös, eri sotilaalliset ryhmittymät saavat varoja sodankäyntiin esim. Kongo, Nigeria, pankit mm. Maailmanpankki hyötyy lainan annosta) Kysymys: hyötyvätkö paikalliset ihmiset hankkeista? Millä tavoin? (lyhyellä tähtäimellä teollisuus voi tuoda työpaikkoja, joka sekin voi olla ongelmallista; työolot, terveysongelmat jne) Pitkällä tähtäimellä tulos on yleensä globaalissa Etelässä paikalliselle väestölle epäedullinen. elinympäristöjen, elinkeinojen ja kulttuurien köyhtyminen tai katoaminen, terveysongelmat, vesikriisi, ruokakriisi

11 Kuvat: Friends of the Earth International
-Globaalin etelän ihmiset eivät suinkaan alistu ympäristöjensä tuhoamiseen ilman vastarintaa, vaan vastustavat tuhoisia hankkeita ja ajavat oikeuksiaan monin eri tavoin. On tärkeää, että tuemme globaalin Etelän ihmisten omia pyrkimyksiä ja tavoitteita suhteessa heidän ympäristöihinsä. Myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääntä pitäisi kuunnella, sillä he eivät välttämättä jaksa taistella oikeuksistaan. Kysymys: mitä sinä tekisit, jos sinun asuma-alueellasi vesi pilaantuisi niin, ettei sitä enää voisi turvallisesti juoda? Kuvat: Friends of the Earth International. Vas. yläkuva: Penan blokkaus, sademetsät, Malesia. Oik. Yläkuva: Kaivostapaaminen, Guatemala Vas. Alakuva: Aboriginalit vastustavat ydinjätesijoitusta, Australia. Oik. Alakuva: Vesivoimapadon vastustus, Brasilia Kuvat: Friends of the Earth International


Lataa ppt "Ympäristöoikeudenmukaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google