Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi OHJAUS 2004 - seminaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi OHJAUS 2004 - seminaari."— Esityksen transkriptio:

1 1 Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi OHJAUS 2004 - seminaari Jyväskylässä 11.-12.11.2004 Työpaja 1. Nuorten ohjaus Anneli Tallqvist, työministeriö Työvoimatoimistojen nuorten palvelujen kehittäminen - ns. yhteiskuntatakuu osana työllisyysohjelmaa (=NYT)

2 2 Työllisyysohjelman tavoitteet merkitsevät ”nuorten koulutus- ja työvoimapolitiikan strategian ” kielelle käännettynä mm. * ”Kaikkien” nuorten integroiminen koulutukseen ja työhön * Jokainen nuori hankkii ammatillista osaamista ennen työmarkkinoille tuloa ja valmiudet elinikäiseen oppimiseen * Koulutuksesta työelämään siirtymisen nopeutumista * Tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa * Nivelvaiheet ”notkeiksi” eli joustavasti koulutuksesta jatko-opintoihin tai työmarkkinoille * Työttömyysjaksojen pitkittymisen ja toistumisen ehkäisy

3 3 JATKO…. työllisyysohjelmaan sisältyvä -> ”Nuorten yhteiskuntakuu ja koulutustakuu” tarkoittaa, että laadukkailla, riittävillä ja tuloksellisilla julkisilla palveluilla, toimenpiteillä ja aktiiviohjelmilla varmistetaan tavoitteiden toteutumista. Takuu ei merkitse nuorelle subjektiivista oikeutta tiettyyn tarjolla olevaan paikkaan esim. koulutuksessa tai tukityössä. -> Tavoitteet toteutetaan koulutus- ja työvoimapolitiikan rakenteellisin keinoin, mutta myös ohjauksen, ohjaus- yhteistyön ja muiden palvelujen keinoin. -> Tavoitteena tukea nuorten koulutukseen ja työhön liittyviä kestäviä yksilöllisiä ratkaisuja vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. Pelkkä työttömyyden katkaisu ei sitä ole.

4 4 Työllisyysohjelman hankkeitten organisointi:

5 5 Nuorten yhteiskuntatakuun (NYT) toimeenpano; Vastuunjako * Kaikille nuorille tarjotaan koulutus-, työharjoittelu- tai työpajatoimenpiteet kolmen työttömyys- kuukauden jälkeen.TM * Nuorten siirtymistä koulutukseen nopeutetaanOPM/TM * Opinto- ja ammatinvalinnanohjausta parannetaan, nivelvaiheet fokuksessaOPM/TM * Nuorten työpajatoiminta vakinaistetaan. OPM/TM Vastuunjako, yhteistyö TM - OPM - koulutustakuu -> OPM - yhteiskuntatakuu -> TM. - Koulutus- ja yhteiskuntatakuu sisältävät TM/OPM yhteistyönä toteutettavia palveluja

6 6 NYT toimeenpano työhallinnossa Nuorten yhteiskuntatakuun lähtökohdat: nuorisotyöttömyyden ennalta ehkäiseminen, kestävät ratkaisut - verkostoyhteistyö työttömien nuorten palveluprosessin tehostaminen eri keinoin laajan palvelu- ja toimenpidevalikoiman varmistaminen ja tarjoaminen nuorten tilanteen edistämiseksi ennen 3 kk työttömyyden täyttymistä

7 7 Jatko… NYT toimeenpano työhallinnossa 1. Palveluprosessin ja palveluiden tarjonnan tehostaminen * Työttömän nuoren palveluprosessi nopeutetaan, panostus asiakkuuden alkuvaiheeseen, palvelun laatuun ja räätälöintiin huomiota (esim. palvelutarvearvio, työnhakusuunnitelma, palvelun seuranta, tukitoimenpiteet) * Työttömien nuorten työvoimapalvelujen linjaukset – ammattitaito tai sen puuttuminen rajalinjana palveluihin ohjatessa

8 8 Jatko… NYT toimeenpano työhallinnossa 2. Palvelujen organisointi ja resurssointi, yhteistyö Ammattitaidottomien työttömien nuorten palveluun nuorten neuvoja (työnvälitys) – maksimiasiakasmäärä kuukaudessa keskimäärin Työvoimatoimistossa nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanosta vastaava henkilö Toimiston sisäisen yhteistyön toimivuutta varmistettava akselilla -> nuorten neuvojat - ammatinvalinnanohjaus – tietopalvelu Työvoimapalvelun rakenneuudistus (TYP) mahdollistaa lisäresursseja Alueelliset yhteistyö- ja toimenpidesuunnitelmat työvoimatoimistojen osallistumiselle ammatillisen koulutuksen ura - ja rekry-yhteistyöhön Samoin toimintasuunnitelmat peruskoulun ja lukion nuorten ohjausyhteistyölle

9 9 Jatko… NYT toimeenpano työhallinnossa 3. NYT toimeenpanosuunnitelma Esitykset TM – TE-keskusten v. 2005 TUJO- neuvotteluissa 11/2004 TM hyväksyy NYT linjaukset 12/2004 TE-keskukset ja työvoimatoimistot toteuttavat toimenpiteet v. 2005 Seuranta, arviointi, jatkokehittäminen : - Osana työllisyysohjelmaa ja tulostavoitesopimuksia - TM ja TE-keskukset - Työvoimatoimistot

10 10 Työvoimatoimiston palvelut HENKILÖASIAKKAILLE  TYÖNHAKUPALVELUT  Työnvälitys  Henkilökohtainen työnvälitys  Työnhaku itsepalveluna (Työlinja, Työpaikat Internetissä, Teksti-TV)  Rekrytointikampanjat  Henkilöstövuokraus  Kotoutumissuunnittelu  EURES-työnvälitys  Kansainvälinen harjoittelu  AMMATILLISEN KEHITTYMISEN PALVELUT  Ammatinvalinta- ja urasuunnittelu  Henkilökohtainen ohjaus  Ryhmäohjaus  Päivystysohjaus  Internetohjelmat: AVO  Koulutus- ja ammattitietopalvelu  Koulutusneuvonta  Koulutusinforyhmät  Itsepalveluna: internetohjelmat, tietoaineistot  Ammatillinen kuntoutussuunnittelu  Työvoimakoulutus  Tiedottaminen  Työvoimakoulutukseen ohjaaminen ja valinta  Työvoimakoulutusaikaiset palvelut  Internet: Koulutushaku itsepalveluna

11 11 Työvoimatoimiston palvelutuotekartta HENKILÖASIAKKAAT TYÖLLISTYVYYTTÄ JA TOIMEENTULOA EDISTÄVÄT TUKIPALVELUT  Työttömyysturvaneuvonta  Työvoimapoliittinen lausunto  Liikkuvuusavustus  Harkinnanvarainen ylläpitokorvaus ryhmäpalveluna järjestettävään työnhakuvalmennukseen osallistuvalle  Starttiraha  Työllistämistuki oppisopimuskoulutukseen  Työllistämistuki  Yhdistelmätuki  Kunnalle maksettava korvaus kuntouttavaan työtoimintaan  Työharjoittelu ja työelämävalmennus työmarkkinatuella  Työelämävalmennus työllistämistuella  Työkokeilu työpaikalla  Työkokeilu työklinikassa  Työhönvalmennus työklinikassa  Työhönvalmennus muussa palveluyksikössä  Koulutuskokeilu  Yhdistetty työ- ja koulutuskokeilu  Kuntoutustutkimus  Lääkärintutkimus  Työolosuhteiden järjestelytuki  Valmentavat työhönkuntoutuspalvelut (maks.)  Kuntoutuksen resurssiselvitys (maks.)  Palkkaturvaneuvonta  Osa-aikalisä  Yhdistelmätukikokeilu 1.1.2003 - 31.12.2005  Vuorotteluvapaa  Työelämä- ja ammattitietoaineistot

12 12 Julkisen työvoimapalvelun rakenneuudistus Työvoiman palvelukesku s Työnantajapalvelut Työnhakijoiden henkilökohtainen palvelu ja tukitoimet Työnhak u-keskus Työvoimakoulutus Ammatinvalinta- ja urasuunnittelu Koulutus- ja ammattitietopalvelu t Ammatillinen kuntoutus Verkko- palvelut Työvoimatoimisto Itsepalvelu Henkilökohtainen syventävä palvelu


Lataa ppt "1 Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi Työministeriö Työvoiman kehittäminen ja ohjaus –tiimi www.mol.fi OHJAUS 2004 - seminaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google