Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen asialla Ohjaus koulutusta ja tutkimusta koskevassa kehittämissuunnitelmassa vuosina 2003 – 2008 Jyväskylä 11.11.2004 www.oph.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen asialla Ohjaus koulutusta ja tutkimusta koskevassa kehittämissuunnitelmassa vuosina 2003 – 2008 Jyväskylä 11.11.2004 www.oph.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ohjaus koulutusta ja tutkimusta koskevassa kehittämissuunnitelmassa vuosina 2003 – 2008 Jyväskylä 11.11.2004 www.oph.fi

2 2 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ohjaus kansallisessa viitekehyksessä u Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2003 – 2008 u Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteet u Ohjausyhteistyöryhmän muistio

3 3 Osaamisen ja sivistyksen asialla Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma  opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen siten, että koulussa luodaan perusta elinikäiselle oppimiselle ja persoonallisuuden kasvulle  oppilaitoksissa on tuki- ja ohjauspalveluja oltava riittävästi  ohjaustoiminta muodostaa toimivan palvelujärjestelmän  ohjauspalveluiden laatutaso turvataan kaikilla kouluasteilla

4 4 Osaamisen ja sivistyksen asialla Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma  syrjäytymisen ehkäisy  varhainen puuttuminen  koulutukselliset perusoikeudet ja tasavertaiset koulutusmahdollisuudet  perusopetuksen ja ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö  tavoite, että vuonna 2015 toisen asteen tutkinto on 25 – 29-vuotiaista 90 prosentilla -> perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymisen ohjaus

5 5 Osaamisen ja sivistyksen asialla Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Koulutustakuu  opiskelijaksi ottaminen  perusopetuksen lisäopetus  yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa  koulutuksen keskeyttämisen väheneminen  opintotuen kehittäminen

6 6 Osaamisen ja sivistyksen asialla OHJAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN u Nuorten osallisuushanke u Aikuisten ohjausta ja työllistymistä tukevat kehittämishankkeet (AIHE, NOSTE) u Korkea-asteen ohjauksen kehittäminen u Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke u OPH:n koordinoima EQUAL-hanke u Ohjaajien perustutkinnon kehittäminen u Ohjaushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen

7 OHJAUSPALVELUIDEN SAATAVUUS JA RIITTÄVYYS OPPILAAN- JA OPINTO- OHJAUKSEN KEHITTÄMISHANKE - ohjausjärjestelmien kehittäminen oppilaitoksissa -opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutuminen -oppilaan- ja opinto-ohjaajien ammattitaidon kehittäminen -opettajien ohjauksellisen osaamisen kehittäminen Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaus Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen Koulutuksen ulkopuolella oleva nuori Moni- kulttuurinen ohjaus Sukupuoli- sensitiivinen ohjaus MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ VERKOSTOTVERKOSTOT VERKOSTOTVERKOSTOT = Equal-hanke = Ohjauksen kehittämishanke

8 8 Osaamisen ja sivistyksen asialla OHJAUSYHTEISTYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ  kehittää nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaamiseen liittyvää yhteistyötä (opinto-ohjaus, ammatinvalinnanohjaus, koulutus- ja ammattitietopalvelu sekä nuorten työnvälitys)  tehdä ehdotuksia koulutus- ja työvoimapoliittisten sekä ohjauksellisten toimenpiteitten tehostamiseksi tavoitteena kaikkien nuorten sujuva siirtyminen koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin  kartoittaa hyviä ohjauskäytäntöjä ja edistää niiden levittämistä opinto-ohjausta suorittaville  edistää nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimintatapojen levittämistä opetus- ja työhallinnon aloilla.

9 9 Osaamisen ja sivistyksen asialla OHJAUSYHTEISTYÖRYHMÄN EHDOTUKSIA  Perustetaan ohjauksen kehittämisestä ja toiminnan suunnittelusta vastaavia alueellisia yhteistyöryhmiä, joissa olisi eri hallinnonalojen asiantuntijoiden ja muiden ohjaustyötä tekevien ammattilaisten edustajia.  Ohjauspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus tulisi taata. Jokaisella koulutuksen ulkopuolella olevalla nuorella tulisi olla saatavilla sellaisia ohjaus- ja tukipalveluja, jotka vastaavat hänen tarpeitaan ja jotka on sijoitettu sellaisiin tiloihin, joihin nuoren on helppo tulla.  Tulisi kehittää verkon ja puhelimen kautta saavutettava kansallinen ohjaus- ja neuvontapalvelu.

10 10 Osaamisen ja sivistyksen asialla EHDOTUKSIA 2  Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneiden työttömyysluvut ovat korkeita, tämän vuoksi tulee edelleen vahvistaa oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluja sekä työvoimatoimistojen panostusta palveluyhteistyöhön valmistuvien työllistymisen nopeuttamiseksi.  Alueen ammatillisten oppilaitosten ja työvoimatoimistojen tulisi laatia ura- ja rekrytointipalveluyhteistyön toimintasuunnitelma, johon sisältyvät palveluyhteistyön periaatteet, palvelut ja toimenpiteet.

11 11 Osaamisen ja sivistyksen asialla EHDOTUKSIA 3  Paikallisella tasolla tulisi tehdä sopimus siitä, mihin asti lähettävän oppilaitoksen vastuu jatkuu ja milloin ohjausvastuu siirtyy vastaanottavalle oppilaitokselle.  Työryhmä kannattaa perusopetuksen lisäopetuksen järjestämisen laajentamista siten, että järjestäjinä voivat toimia myös ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

12 12 Osaamisen ja sivistyksen asialla EHDOTUKSIA 4  Työryhmä ehdottaa, että koulutuksen ulkopuolella olevilla, vailla toisen asteen tutkintoa oleville 17 – 18-vuotiaille nuorille järjestettäisiin sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä ikätarkastus, jonka yhteydessä annettaisiin myös opiskeluun ja työnhakuun liittyvää ohjausta ja neuvontaa.  Opiskelijaksi ottamisessa tulee huomioida laajemmin hakijaan liittyvät tekijät ja soveltaa mm. joustavaa valintaa.  Opintotukea tulisi kehittää siten, että opiskelu olisi mahdollista ilman työssä käyntiä.

13 13 Osaamisen ja sivistyksen asialla EHDOTUKSIA 5  Perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja työvoimatoimistojen yhteistyötä tulee kehittää alueellisesti opintojensa keskeyttäneiden ja koulutuksen ulkopuolella olevien ohjauksen tehostamiseksi.  Oppilaan- ja opinto-ohjaus tulisi nykyistä selkeämmin määritellä paikallisissa opetussuunnitelmissa siten, että niissä kuvataan opetus- ja ohjaushenkilöstön työnjako ja vastuut sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen suunnattu resurssi.

14 14 Osaamisen ja sivistyksen asialla EHDOTUKSIA 6  Opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennys- ja peruskoulutukseen tulee sisällyttää varhaista tunnistamista ja puuttumista edellyttävien tietojen ja taitojen hallintaa.  Varhainen tunnistaminen – varhainen puuttuminen. Edellyttää valmiiksi luotuja toimintamalleja.


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen asialla Ohjaus koulutusta ja tutkimusta koskevassa kehittämissuunnitelmassa vuosina 2003 – 2008 Jyväskylä 11.11.2004 www.oph.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google