Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelmät ja aikataulu Projektisuunnittelija Sirpa Moitus Yhteyshenkilöiden perehdytys 18.12.2009 Helsinki

2 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 2 Arviointimenetelmät ja aikataulu ArviointimenetelmäSuunniteltu aikatauluTavoitteet 1. OTUS: EsiselvitysJoulukuu 2009-maaliskuu 2010 (väliraportti 31.1.2010) - Olemassaolevan tutkimus- ja tilastoaineiston analyysi - Arviointiryhmän työn tukeminen 2. Korkeakoulutason kartoitusEsim. 15.2.-12.3.2010- Kokonaiskuva tutkinnonuudistuksesta - Korkeakoulujen näkemykset tutkinnonuudistuksen tavoitteiden toteutumisesta ja arviointikohteista 3. Alakohtainen arviointikysely Esim. 6.4.-15.5.2010- Tutkinnonuudistuksen toteutus ja tulokset eri aloilla 4. TeemakeskustelutEsim. elo-syyskuu 2010- Arviointiaineiston täydentäminen - Arviointiryhmän johtopäätösten testaaminen 5. ArviointiraporttiJoulukuu 2010- Analyysi, arvio ja johtopäätökset 6. Kansainvälinen meta- arviointi Helmi-huhtikuu 2011- Ulkopuolinen näkökulma tutkinnonuudistukseen Suomessa

3 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 3 Alakohtainen arviointikysely yliopistosektorilla Tieteenala/opintoalaYliopistot, jotka nimeävät ko. alalta yhden arviointikyselyyn osallistuvan tiedekunnan Humanistinen ja teologian alaHY, JY, OY, ÅA Kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen alaJoY, JY, LY, TaY Kauppatieteellinen alaHanken, HKKK, TuKKK, VY Luonnontieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, maatalous- metsätieteellinen ala HY, KuY, TuY Taiteen alaSibA Teknillistieteellinen alaTKK, TTY, LUT, OY Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen alaHY, TaY, TuY

4 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 4 Alakohtainen arviointikysely ammattikorkeakoulusektorilla KoulutusalaArviointikyselyyn ko. alalta osallistuvat ammattikorkeakoulut Humanistinen ja kasvatusalaDIAK, HUMAK, MAMK KulttuurialaMetropolia, Kyamk Luonnontieteiden alaTAMK, VAMK Luonnonvara- ja ympäristöalaNovia, PKAMK, SeAMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousalaHAAGA-HELIA, RAMK, Kajak Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaArcada, Laurea, Metropolia*, OAMK*, PirAMK(2010 TAMK)*, TuAMK* Tekniikan ja liikenteen alaHAMK*, JAMK*, Metropolia, Saimaan amk, SAMK*, Savonia* Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala HAAGA-HELIA*, Kemi-Tornio, KPAMK*, LAMK* * YAMK-tutkinnon kokeilulupa vuodesta 2002 alkaen

5 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 5 Miksi nämä arviointimenetelmät? Aineiston keruu painottuu korkeakouluihin Kokonaiskuva ja analyysi, joka tukee korkeakoulujen toiminnan kehittämistä Esiin sekä hyviä käytänteitä että ongelmakohtia Välillistä tietoa esim. tutkintolainsäädännön ja opiskelijavalintojen toimivuudesta Ei erillistä opiskelijakyselyä, koska RUSElla käynnissä pitkittäisseuranta ja RUSEn aineisto arviointiprojektin käytössä OTUS pyrkii tuottamaan vertailutietoa: vanhan tutkintorakenteen, siirtymävaiheen ja uuden tutkintorakenteen mukaan opiskelleet opiskelijanäkökulma esillä teemahaastatteluissa Ei erillistä työelämäkyselyä, koska vastausprosentti voisi jäädä matalaksi teemahaastattelut on tehokkaampi menettely

6 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 6 Arviointiraportti  Valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä  Tuotetaan kokonaiskuva tutkinnonuudistuksen toteutuksesta, lopputuloksista ja seurauksista  Tuotetaan analyysi tutkinnonuudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa kehittämisehdotuksia eri tahoille  Palaute yksittäisille korkeakouluille, tiedekunnille ja koulutusaloille? Ei yksikkökohtaista arviointipalautetta Sen sijaan sektorikohtaisia ja alakohtaisia johtopäätöksiä, vahvuuksia ja kehittämisehdotuksia Hyviä käytänteitä voidaan nostaa esiin yksikön nimi mainiten

7 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 7 Arviointiryhmä Puheenjohtaja  Dekaani Jari Niemelä, Helsingin yliopisto Jäsenet  Erikoistutkija Sakari Ahola, Koulutussosiologian tutkimuskeskus  Opetusneuvos Carita Blomqvist, Opetushallitus  Kv. asiain asiantuntija Henna Juusola, SAMOK  Yliopistonlehtori Merja Karjalainen, Oulun yliopisto  Johtaja Juha-Pekka Liljander, Helsingin yliopisto, Palmenia  Vt. yksikönjohtaja Ida Mielityinen, Tekniikan Akateemisten Liitto  Toimialajohtaja Kerttu Oikarinen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Vastaava suunnittelija  Projektisuunnittelija Sirpa Moitus, KKA

8 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Sirpa Moitus 8 Yhteyshenkilöiden rooli ja tehtävät  Yhteyshenkilöillä keskeinen rooli arvioinnin käytännön toteutuksessa  Arviointiprojektia koskeva viestinvaihto yhteyshenkilöiden ja KKA:n projektisuunnittelijan välillä  Yhteyshenkilö tiedottaa arviointiprojektista korkeakoulun sisällä  Yhteyshenkilö koordinoi arviointiin liittyvää tiedonkeruuta  Yhteyshenkilö tekee tarvittaessa ehdotuksia haastateltavista työelämän edustajista ja opiskelijoista


Lataa ppt "Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google