Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulttuuriverkoston toiminta 2008 - Alueelliset työpajat luovien alojen kehittäjille: loppuraportti - Jatkotyöpajoja/tilaisuuksia 5 alueella - Hyvien käytäntöjen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulttuuriverkoston toiminta 2008 - Alueelliset työpajat luovien alojen kehittäjille: loppuraportti - Jatkotyöpajoja/tilaisuuksia 5 alueella - Hyvien käytäntöjen."— Esityksen transkriptio:

1 Kulttuuriverkoston toiminta 2008 - Alueelliset työpajat luovien alojen kehittäjille: loppuraportti - Jatkotyöpajoja/tilaisuuksia 5 alueella - Hyvien käytäntöjen kokoaminen verkkosivuille - Kulttuuritoimialojen alueellista merkitystä arvioiva tilastollinen pilottitutkimus - luovien alojen strategioita ja alueiden elinkeinostrategioihin sisältyviä luovia aloja koskevan tiedon kokoaminen - kartoitus kulttuuriverkostossa mukana olevien alueiden ako-rahoituksesta luoville aloille

2 Kulttuuriverkoston toiminta 2008 - RYSÄ-foorum Tampereella 26.-27.8. - Yhteistyöfoorumit, joissa teemoina muotoilu sekä kulttuuri ja hyvinvointi => muotoilufoorumit Jurvassa ja Lappeen- rannassa - Alueelliset Rysä-tilaisuudet Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Yhteensä n. 240 osallistujaa - Hankeyhteistyössä kokoajana: Nature Craft Finland-hanke ja Artistista soittelijaksi-hanke - luovien alojen yrityskehittäjien yhteistyötapaaminen - kaksi verkostokokousta - yhteistyö OPM ja Luova Suomi-hanke, LUOTU-hanke, AMO-kulttuuri- verkosto - nettisivujen kehittäminen, uutiskirjeet

3 Alueellinen foorumi Kulttuuriverkosto on alueellinen ja alueiden välinen toimintafoorumi kulttuuri- ja luovan alan toimijoille, aluekehittäjille ja elinkeinoelämän edustajille. Luovat alat, kulttuuri, aluekehitys Verkostojen potentiaali käyttöön Strategisuus: sijoittuminen päätöksentekoon Yhteinen visio, yhteinen kieli, vahva kumppanuus (julkinen ja yksityinen)

4 Toimintaa 2009 Perustyönä edelleen on luovien alojen toimintaympäristön kehittäminen; yhteistyön kehittäminen läpi elinkeinoelämän ja aluekehittämisen sekä luovan sektorin näkyväksi tekeminen. Luovien alojen toimintaympäristön kehittämisessä voidaan tuoda esille erilaisia tapoja/keinoja toimia eri alueilla, esim. näkyvyyden lisäämisessä ja elinkeinoistamisessa. Vetovoimainen toimintaympäristö

5 Toimintaa 2009 Aluekehittäjäkoulutus; painopisteenä luovat alat Oulu 13.-14.1.09 Kuopio 20.-21.1.09 Tampere26.-27.1.09 ▪ Vaikuttaminen alueen strategisessa kehittämisessä ▪ Yhteisen kielen / käsitteistön löytäminen alueen eri toimijoiden kesken ▪ Verkottuminen / strateginen kumppanuus ▪ Viestintä / aluemarkkinointi ja -brändäys ▪ Laaja-alaisen elinkeinopolitiikan kehittäminen ▪ Asiakaslähtöisyys

6 Toimintaa 2009 TEEMOJA VERTAISKEHITTÄMISEEN; hyvien käytäntöjen levittäminen Luovien alojen tilakysymykset: usealla alueella suunnitellaan tai ollaan jo toteuttamassa erityisiä luovien alojen keskuksia/toimintoja saman katon alle (ensimmäinen kokoontuminen 10.11. Tampereella) - esim. Oulun seutu tiedon kokoajana: best practice –salkku, johon kootaan alueilta eri kokoisia ja eri tavoin syntyneitä/hallinnoituja luovien alojen tilaratkaisuja

7 Toimintaa 2009 Tilakysymyksissä sisältöinä: rahoitus, benchmarkkaus, yhteiset hankkeet (Tekesin tila-ohjelma; käyttäjäkeskeinen menetelmä), matalan kynnyksen monialaiset keskittymät, toteutuneiden hankkeiden kustannusrakenteet ja miten toiminta saadaan taloudellisesti kannattavaksi, oppilaitosyhteistyö luovien alojen keskusten kanssa ( keskuksissa tila opiskelijoiden perustamille yrityksille, harjoitusympäristöjä, joissa voi kokeilla mm. omien tuotteiden ja palveluiden kauppaamista), maksuton langaton verkko asiakaskäyttöön,

8 Toimintaa 2009 Kansainvälistyminen/vienti: kansainvälistymisen ja vientihalukkuuden edistäminen luovilla aloilla (yhteistyö mm. OPM:n, Itämeri-instituutin, hankkeiden kanssa) - viennin edistäminen ei kulttuurivaihtoa - alueiden tarpeet huomioon => kansalliset tukimuodot (tarvitsemmeko selvitykset alueiden toiminnoista ja tarpeista?) Sisältöinä: vientirengastoimintaa mm. käsityöalan ja ohjelmapalveluiden puitteissa, Venäjä, tapahtumatuotannon kassavirtojen liikuttaminen rajojen yli, sähköisen kaupankäynnin osaaminen

9 Toimintaa 2009 Yritysten ja yrittäjien verkottumistilaisuudet alueilla: yhteistyö LUOTU-hankkeen kanssa Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteys; luovien alojen ja hyvinvointialojen yhteistyömahdollisuudet ja liiketoiminnan kehittäminen. Uudet palvelut ja tuotteet. Tapahtumatuotannon kehittämiseen liittyvä toiminta ja yhteistyö Tilastointi? Kansallinen foorum (yksi teema kultt./hyvinvointi; yhteistyö hyvinvointiverkoston foorumin kanssa) Luovat alat -roadshow tutkimuskeskuksiin Luovat alat ja perinteinen teollisuus; linkittyy perusteollisuuden vientiin ja vetovoimaiseen ympäristöön Alueelliset sparraustilaisuudet Kolmas sektori?


Lataa ppt "Kulttuuriverkoston toiminta 2008 - Alueelliset työpajat luovien alojen kehittäjille: loppuraportti - Jatkotyöpajoja/tilaisuuksia 5 alueella - Hyvien käytäntöjen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google