Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaupunkikohtainen vertailu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaupunkikohtainen vertailu"— Esityksen transkriptio:

1 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012
Kaupunkikohtainen vertailu Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään. Vuonna 2012 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa. Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille terveyskeskuksessa tai terveysasemalla käynnin yhteydessä. Tutkimuksessa tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 2012 sekä vastaaviin vuosien 2010 ja 2008 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat
Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5–portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1-7, 8-15 ja 18 Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1-3 Ilmoittautuminen terveysasemalle: kysymykset 4-7 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 8-15 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 8-15 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 8-15 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit
Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1-5: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6-4,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,0-3,5 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3,0 arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

5 Yhteenveto Terveyskeskusten avosairaanhoitojen vastaanottojen palvelu katsottiin sairaanhoidossa olevan kehumisen arvoista hieman koko maata enemmän Jyväskylässä, Kouvolassa ja Turussa. Vantaalla, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa kehuja annetaan muuta maata vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Keskeisin kehittämiskohde koko maassa sekä kaupungeittainkin on edelleen puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle. Odotusaika on myös yleinen moitteen aihe ja etenkin lääkärin vastaanotolle ja muulle vastaanotolle odotusaika koetaan liian pitkäksi. Tyytymättömyyttä esiintyy myös terveysneuvonnassa ja vastaanottoajan pituudessa muulla vastaanotolla, sekä toimitilojen viihtyisyydessä ja liikkumisessa terveysasemalla. Toiminnan vahvuuksia ovat erityisesti ammattitaito ja käytös. Myös vuorovaikutusta kehutaan ja tiedonsaanti koetaan hyväksi. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koettiin parhaimmaksi Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

7 220103359 Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012
Palvelun arviointi Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

8 Kokonaisindeksi – kaupungeittain
(Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1-7, 8-15, 18) Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a
Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

11 Vahvuudet – kaupungeittain
(Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

12 Vahvuudet – kaupungeittain
(Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

13 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa)
Helsinki: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, hoidon arviointi muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen terveysasemalla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Espoo: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, hoidon arviointi muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Vantaa: Tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

14 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa)
Jyväskylä: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, hoidon arviointi muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Kouvola: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, odotusaika ilmoittautumisessa, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, ilmoittautumisen sujuvuus, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, käytös muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen terveysasemalla Kuopio: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika ilmoittautumisessa, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, ilmoittautumisen sujuvuus, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Lahti: Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla Oulu: Odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, odotusaika ilmoittautumisessa, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, ilmoittautumisen sujuvuus, odotusaika lääkärin vastaanotolle, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen terveysasemalla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

15 Yhteydenotto ja ilmoittautuminen
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

16 Summamuuttujat – kaupungeittain
Yhteydenotto terveysasemalle Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

17 Yhteydenotto – kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

18 Yhteydenotto – kaupungeittain 2
Yhteydenotto – kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

19 Yhteydenotto – kaupungeittain 3
Yhteydenotto – kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

20 Summamuuttujat – kaupungeittain
Ilmoittautuminen Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

21 Ilmoittautuminen – kaupungeittain 4. Odotusaika ilmoittautumisessa
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

22 Ilmoittautuminen – kaupungeittain 5
Ilmoittautuminen – kaupungeittain 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

23 Ilmoittautuminen – kaupungeittain 6. Ilmoittautumisen sujuvuus
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

24 Ilmoittautuminen – kaupungeittain 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

25 Summamuuttujat – kaupungeittain
Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

26 Lääkärin vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

27 Summamuuttujat – kaupungeittain
Lääkärin vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

28 Odotusaika – kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

29 Käytös – kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

30 Ammattitaito – kaupungeittain 10. 1
Ammattitaito – kaupungeittain Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

31 Tiedon saanti - kaupungeittain 11. 1
Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

32 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain 12. 1
Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

33 Terveysneuvonta - kaupungeittain 13. 1
Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

34 Vuorovaikutus- kaupungeittain 14. 1
Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

35 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain 15. 1
Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

36 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18. 1
Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

37 Terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotto
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

38 Summamuuttujat – kaupungeittain
Terveydenhoitajan vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

39 Odotusaika – kaupungeittain 8. 2
Odotusaika – kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

40 Käytös – kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

41 Ammattitaito – kaupungeittain 10. 2
Ammattitaito – kaupungeittain Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

42 Tiedon saanti - kaupungeittain 11. 2
Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

43 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain 12. 2
Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

44 Terveysneuvonta - kaupungeittain 13. 2
Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

45 Vuorovaikutus- kaupungeittain 14. 2
Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

46 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain 15. 2
Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

47 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18. 2
Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

48 Muu vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

49 Summamuuttujat – kaupungeittain
Muu vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

50 Odotusaika – kaupungeittain 8.3. Odotusaika muulle vastaanotolle
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

51 Käytös – kaupungeittain 9.3. Käytös muulla vastaanotolla
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

52 Ammattitaito – kaupungeittain 10.3. Ammattitaito muulla vastaanotolla
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

53 Tiedon saanti - kaupungeittain 11. 3
Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

54 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain 12. 3
Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

55 Terveysneuvonta - kaupungeittain 13. 3
Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

56 Vuorovaikutus- kaupungeittain 14.3. Vuorovaikutus muulla vastaanotolla
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

57 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain 15. 3
Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

58 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18. 3
Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi muu vastaanotto Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

59 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

60 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys
Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

61 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17
Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012

62 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b
Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Terveyskeskus - suurten kaupunkien vertailu 2012


Lataa ppt "Kaupunkikohtainen vertailu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google