Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2012

2 Yhden paikan säännös opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin. Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

3 Nettihausta Hakemuksen täyttö vie aikaa, joten on hyvä täyttää hakemus ajoissa. Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa sähköpostiosoite hakija saa aina vahvistuksen heti sähköpostiinsa, kun hakemus on tullut perille. Hakijan huolehdittava, että s-posti on toimiva. Hakija voi vahvistuksen puuttuessa tarkistaa tilanteen ja lähettää tarvittaessa uuden hakemuksen hakuajan puitteissa.

4 Yliopistohaku www.yliopistohaku.fi
9 hakukohdetta (ei keskinäistä järjestystä, paitsi poikkeukset) Yliopistohaku.fi –palvelussa haetaan kaikkiin yhteishaun koulutuksiin ja joihinkin erillisvalintoihin. Koulutuksia voi hakea useilla eri hakukriteereillä. Hakijoille keskeisimpiä ovat ’yliopisto’ ja ’koulutusala’ sekä hakukriteeri ’yhteishaku/erillishaku/kaikki’.

5 Hakijapalvelu on yliopistohaun lisäpalvelu, jonka avulla hakija voi etsiä koulutuksia ja tallentaa ne koulutuskoriin ennen hakuaikaa, muokata hakukohteita hakuaikana, ottaa paikan vastaan. Hakijapalveluun rekisteröidytään ensimmäisen kerran pankkitunnuksilla, sen jälkeen kirjaudutaan omalla luodulla tunnuksella. Hakijapalvelussa täytetty lomake täytyy muistaa lähettää, muuten hakemus ei ole voimassa. Hakea voi myös ilman hakijapalvelua.

6 Yliopistohaun hakulomakkeen täyttöohje ja rakenne
miten haen yliopistoon hakulomakkeen täyttöohje (pdf) Koulutusten valinta Mahdollinen priorisointi Täydentävät kysymykset Korkeakoulukelpoisuus Henkilötiedot (s-posti) Lupatiedot Tarkista ja lähetä Lomake lähetetty

7 Täydentävät kysymykset
Täydentävät kysymykset ovat yliopistojen hakukohteilleen laatimia lisäkysymyksiä. Mahdolliset terveydelliset seikat kysytään täydentävissä kysymyksissä. Kaikkiin hakukohteisiin ei liity täydentäviä kysymyksiä. Tarkempia tietoja saa yliopistojen hakijapalveluista.

8 Hakeminen yliopistojen yhteishaun koulutuksiin, joissa hakuaika päättyy eri aikoina
Jos hakija on hakenut yhteishaussa koulutuksiin, joiden hakuaika päättyy ja hän haluaa sen jälkeen hakea vielä koulutuksiin, joiden hakuaika päättyy 3.4., hän voi: kirjautua Hakijapalveluun täydentämään hakulomakettaan ottaa yhteyttä Opetushallituksen valtakunnalliseen neuvontapalveluun.

9 www.yliopistohaku.fi/ hakulomakkeen muuttaminen
Hakulomakkeen muokkaaminen kun hakemus on jo lähetetty, mutta hakuaikaa on vielä jäljellä joko Hakijapalvelun kautta tai olemalla yhteydessä Opetushallituksen valtakunnalliseen neuvontaan (aikaisempi hakemus passivoidaan ja hakija voi tehdä uuden hakemuksen) •Yhteystietojen muokkaaminen joko Hakijapalvelun kautta tai olemalla yhteydessä Opetushallituksen valtakunnalliseen neuvontaan •Hakulomakkeen poistaminen Olemalla yhteydessä Opetushallituksen valtakunnalliseen neuvontaan

10 Liitteet Kevään 2012 ylioppilaan ei tarvitse lähettää liitteitä.
Hakulomake ilmoittaa lopuksi lähetettävät liitteet.

11 Valintakokeet Yliopistot julkaisevat valintakoevaatimuksia loppusyksystä huhtikuun alkupuolelle. Lisätietoa saa kunkin yliopiston nettisivuilta ja yhteisvalintojen omilta sivuilta. Koeajat keskittyvät noin ajalle Yo-hakija ei yleensä saa kutsua valintakokeeseen, vaan olettamuksena on se, että hakemuksen jättänyt hakija osallistuu kokeeseen ja hankkii tiedot koeajasta ja –paikasta itse. Koepaikalle kannattaa saapua ajoissa (varsinainen koesali saattaa sijaita toisessa opetuspisteessä).

12 Mistä tietoa - Yliopistot
Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvonta, puhelinaika klo ja viimeisinä hakupäivinä klo 9 – Jos hakija haluaa tilata paperisen hakulomakkeen tai tehdä siihen muutoksia (yhteishaku). Kun hakija haluaa kysyä yleensä nettihausta. Yhteystiedot: Opetushallitus, PL 380, Helsinki puh (suomi) Yliopistojen hakijapalvelut Kun hakijaa haluaa kysyä koulutusten sisällöistä, valintakokeista, täydentävistä kysymyksistä ja liitteistä. Yhteystiedot löytyvät yliopistohaku.fi –palvelusta ja koulutusnetti.fi –sivuilta.

13 Hakukohteet Tarkista aina ko. yliopiston sivuilta valintaperusteet, -koekirjallisuus ja valintakokeen ajankohta. Yhteisvalinnassa olevat hakukohteet pitää laittaa ensisijaisuusjärjestykseen eli mieluisin kohde ensimmäiseksi jne. Yhteisvalinnan valintakokeeseen mennään ensimmäiseen hakukohteeseen.

14 DIA-yhteisvalinta Korkeintaan viisi (5) voi kuulua DIA-koulutuksen yhteisvalintaan. Hakukohdeluettelo on valintaoppaan luvussa 10. ( DIA-koulutuksen hakukohteet on priorisoitava eli asetettava sitovaan tärkeysjärjestykseen. Vain 1. kohteeseen voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen.

15 Ammattikorkeakouluhaku
Amk-nuorten vieraskielinen koulutus: •9.1.– • syksyn haku Amk-nuorten koulutus •5.3.– •30.7.– täydennyshaku (AMK) •17.9.– syksyn haku •Haut päättyvät klo 16.15

16 Nuorten haussa käytössä demo ennen hakuaikaa, mutta hakuaikana demo on suljettu. Hakuaikana on siis käytössä vain oikea hakulomake. Hakija voi täyttää vain yhden hakulomakkeen, tämän jälkeen hakija voi hakuaikana olla kirjallisesti yhteydessä 1. hakutoiveen hakutoimistoon ja pyytää joko poistamaan (=passivoimaan) hakulomakkeen tai muuttamaan hakutoiveita. Jos hakija haluaa vaihtaa 1. hakutoiveen, hakemus passivoidaan ja hakijan täytyy täyttää uusi lomake hakuaikana!

17 1-4 hakukohdetta AMK:hon
Henkilötiedot Hakutoiveet: 1-4 toivetta mieluisuusjärjestykseen. 1. kohteeseen saa 5 lisäpistettä. Hakutoiveita voi muuttaa hakuaikana, mutta sen jälkeen järjestys on sitova. Jos hakija tulee valituksi esim. 1. toiveelle, hän ei voi tulla valituksi alemmalle toiveelle. Jos hakutoive vaatii työkokemusta tai tietoa terveydellisistä esteistä (sosiaali- ja terveysala sekä merenkulku), sitä kysytään toiveen yhteydessä.

18 Pohjakoulutus: päättövuosi ja yo-tutkinto.
Arvosanat: keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella (8,00). Yo-arvosanat saadaan suoraan YTL:stä. Lupatiedot. Hyväksy, mahdollisuus tarkistaa lomake ja lopuksi klikattava aina hyväksy –painiketta. Tulosta -sivulla hakija saa hakijanumeron ja voi tulostaa hakemuksen. Hakijanumero ja sähköpostivahvistus on osoitus siitä, että hakemus on mennyt perille.

19 Työkokemuspisteet Pisteitä saa työkokemuksesta, joka on kertynyt ennen hakuajan päättymistä, väh. 16-vuotiaana (ei kaikilla aloilla). Työkokemus merkitään täysinä kuukausina. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Työkokemus on osoitettava työtodistuksella.

20 Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen
Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun. Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. Samoissa ohjelmissa kysytään myös tietoa, onko hakijalla peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa.

21 Valintaperusteet ja -koeajat
Valintaperusteet tulostettavissa Koulutusnetistä miten opiskelijat valitaan AMK suomen- ja ruotsinkielinen koulutus Nuorten koulutus: toukokuun loppu –kesäkuun alku Vieraskielinen koulutus: huhtikuun loppu Hakija saa kutsun valintakokeeseen, kutsussa tieto paikasta ja ajasta. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen.

22 Valintakokeet Kaikki alat sotea ja joitakin kulttuurin ja matkailun ohjelmia lukuun ottamatta kutsuvat valintakokeeseen hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja ovat palauttaneet mahdollisen ennakkotehtävän hyväksytysti. Sote-alalla hakijoista kutsutaan tietty määrä, mutta vaikka kutsu ei tulisi ylimmältä toiveelta, kannattaa kokeeseen mennä: Esimerkki: Hakija on hakenut hoitotyöhön kolmeen eri ammattikorkeakouluun. Hakijan esivalintapisteet eivät riitä siihen, että hänen 2 ensimmäistä toivettaan kutsuisivat hänet kokeeseen. Hakija saa kutsun kolmannelta toiveeltaan. Hakija osallistuu kokeeseen ja saa hyvät pisteet kokeesta. Hakijan koetulos siirretään myös ylemmille toiveille, jolloin ensin katsotaan mihin hakijan pisteet riittävät ylemmillä toiveilla. Hakija voi tulla yhä valituksi 1. toiveelle.

23 Valinnan tulokset Valinnan tulokset voidaan julkaista nuorten amk-koulutuksessa aikaisintaan Kaikki korkeakoulujen yhteishakujen tulokset on julkaistava viimeistään Hakija voi ottaa vastaan yhden kk-paikan yhteishaussa mukana olevista samana lukukautena alkavista koulutuksista ( tai ). Aiempina lukukausina vastaanotetut paikat eivät estä ottamasta toista paikkaa vastaan. Paikka otettava vastaan klo mennessä. Myöhästyneitä ilmoituksia ei huomioida.

24 Työmarkkinatukilainsäädäntö
18-24 –vuotiailla on oikeus työmarkkinatukeen myös työttömyyden ajalta edellyttäen, että hän ei ole kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä, koulutuksesta tai eräistä työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Lisäksi edellytetään, että hän on hakeutunut soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen, johon voidaan myöntää opintotukea, eikä hän ole kieltäytynyt, eronnut tai omasta syystä erotettu tällaisesta koulutuksesta. Aktiivisena hakeutumisena pidetään seuraavaa: Ylioppilastutkinnon suorittanut hakee yhteishaussa vähintään kolmeen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmaan tai toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ylioppilaskiintiöstä. Mainituista kolmesta koulutusvaihtoehdosta yksi voi olla yhteishaun piiriin kuulumaton, tutkintoon johtava, ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus.

25 Opintotuki ja asuminen
Opintoraha Asumislisä Opintolainan valtiontakaus opiskelijat Keskitetysti tietoa asunnoista eri opiskelupaikkakunnilla.


Lataa ppt "Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google