Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ylioppilastutkinto ja jatko-opintoihin hakeminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ylioppilastutkinto ja jatko-opintoihin hakeminen"— Esityksen transkriptio:

1 Ylioppilastutkinto ja jatko-opintoihin hakeminen
Lukion vanhempainilta opinto-ohjaaja Pirkko Haatainen

2 Yo-todistus ja lukion päättötodistus
Hyväksyttyjen suoritusten jälkeen ylioppilastutkintotodistus annetaan lukion päättötodistuksen tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle. Lukion aikana tulee suorittaa yhteensä 75 kurssia (kaikki pakolliset ja vähintään 10 syventävää kurssia).

3 Tutkinnon rakenne 4 pakollista koetta
(äidinkieli + 3 seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja yksi reaaliaineen koe) Vähintään yhden pakollisista kokeista tulee olla pitkän oppimäärän koe (esim. MAA, ENA, RUA tai jokin pitkä kieli, esim. SAA) Tutkintoon voi sisällyttää yhden tai useamman ylimääräisen kokeen (kompensaatiopisteet!)

4 Tutkinnon hajautaminen
Tutkinnon voi hajauttaa kolmeen perättäiseen kertaan. Useimmiten tutkinnon suorittaminen aloitetaan 3. vuoden syksyllä.

5 Osallistumisoikeus Asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit on opiskeltava ennen kokeeseen osallistumista. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, riittää kolme kurssia. Ammatillisen perustutkinnon suorittavilla oikeus osallistua aikaisintaan, kun opintoja on suoritettu 1,5 –vuotta. Rehtorin päätöksellä poikkeustapaukset.

6 Kokeen uusiminen HYLÄTTY KOE (I)
Pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavana kolmena tutkintokertana. Jos hylätty pakollinen koe on A-tason koe, kokelas voi uusia sen B-tasoisena. Tällöin kuitenkin tutkintoon tulee sisältyä toinen A-tason pakollinen koe. Ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajoitusta, mutta kokeen tasoa ei voi vaihtaa. HYVÄKSYTTY KOE (A,B,C,M,E,L) Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

7 Arvostelu I (Improbatur) 0 pist. A (Approbatur) 2 pist.
B (Lubenter approbatur) 3 pist. C (Cum laude approbatur) 4 pist. M (Magna cum laude approbatur) 5 pist. E (Eximia cum laude approbatur) 6 pist. L (Laudatur) 7 pist.

8 Kompensaatio Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen kokeen hylätty arvosana
Hylätyn arvosanan taso Vaatimus kompen-saatiosta I+ 12 pist. I 14 pist. I- 16 pist. I= 18 pist. Kompensaatiossa pisteitä annetaan muista arvosanoista: L=7, E= 6, M=5, C=4, B=3, A=2 Ylimääräiset kokeet auttavat kompensaatiopisteiden keruussa. Kompensoidun hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida koetta. Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellei toisin kirjallisesti ilmoita.

9 Arvostelu Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion aineenopettaja ja lopullisen arvosanan antaa ylioppilastutkintolautakunta. Arvosanat jakautuvat Gaussin käyrän mukaan: n. 5% saa laudaturin ja n. 5% reputtaa kokeen. Pisterajat määräytyvät joka vuosi erikseen suoritusten tason mukaan. Kokeen arvosteluun voi hakea yo-lautakunnalta tarkistusarvostelua (maksullinen).

10 Äidinkielen koe kaksiosainen
Osallistutaan samalla tutkintokerralla molempiin kokeisiin. Tekstitaidon koe Tutkitaan erittelevää ja päättelevää lukutaitoa ja kielellistä ilmaisua. Esseekoe Tutkitaan ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Arvosana kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.

11 Reaalikokeen järjestäminen
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään 2 reaaliaineiden koepäivää n. viikon välein. Ilmoittautuminen on sitova (pakollinen vs. ylimääräinen). Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhteen reaaliaineen kokeeseen.

12 Ainereaali 1. koepäivä 2. koepäivä psykologia filosofia historia
fysiikka biologia uskonto elämänkatsomustieto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto

13 Kokeisiin ilmoittautuminen
Sitova ilmoittautuminen määräaikana: kevään tutkintokertaan ja syksyn tutkintokertaan mennessä. Ilmoittautuminen wilman kautta Allekirjoitettu tuloste toimitetaan kansliaan. Kokeen pakollisuutta ja ylimääräisyyttä ei voi muuttaa ilmoittautumisen jälkeen.

14 Lukihäiriön huomioiminen
Yo –lautakunnan luokittelu lukihäiriöstä: lievä, keskivaikea ja vaikea häiriö. Lukiohäiriö voidaan huomioida arvioinnissa. Erityisjärjestelyjä koetilanteessa voidaan hakea keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella. Tavoitteena tällöin on, että opiskelijaa autetaan erityisjärjestelyillä, ei arvosanamuutoksilla. Lisätietoja erityisopettaja Eila Korpiniemeltä.

15 Lukihäiriön huomioiminen
Tarvitaan asianmukaiset lukilausunnot. Erityisjärjestelyihin vaaditaan erityisopettajan/psykologin/puheterapeutin lausunto sekä lääkärin (neurologi/lastenneurologi/foniatri) lausunto. Erityisopettajan/psykologin/puheterapeutin lausunto riittää muutoin. Lukihäiriöstä tulee jättää lausuntolomakkeet koulun kansliaan tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä.

16 Toiminta kokelaan sairastuessa
Koululle tulee välittömästi ilmoittaa kokelaan sairastumisesta. Jos kokelas ei sairauden vuoksi voi suorittaa koetta samalla tavoin kuin muut, voidaan hänen kohdallaan tehdä poikkeavia järjestelyjä (esim. kokeen suorittaminen erillisessä valvotussa tilassa). Jos kokelas osallistuu kokeeseen sairaana niin, että sairaus heikentää hänen suorituskykyään, asia voidaan ottaa arvostelussa huomioon. Kokelaan tulee toimittaa tällöin lääkärintodistus sairaudesta.

17 Jos kokelas ei sairauden takia voi osallistua kokeeseen, hän voi hakea yo-lautakunnalta ilmoittautumisen mitätöimistä. Hakemukseen pitää liittää lääkärintodistus. Jos ilmoittautuminen mitätöidään, poisjääntiä ei lasketa osallistumiskerraksi. Ilmoittautumisen mitätöinti ei kuitenkaan pidennä tutkinnon suorittamiselle säädettyjä määräaikoja (max 3 peräkkäistä tutkintokertaa).

18 KEVÄÄN 2012 KOEPÄIVÄT Pe 10.2 Äidinkieli, tekstitaidon koe
Kielten kuullunymmärtämiskokeet: ma vieras kieli, pitkä oppimäärä (ENA,SAA, RAA) ti toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (RUA ja RUB) ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä Klo 9 saksa Klo 11 ranska Klo 14 englanti

19 Kirjalliset kokeet ma 12.3. äidinkieli, esseekoe
ke Reaali I (UE, ET, YH, KE, GE, TE) pe 16.3 vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke Reaali II (PS, FI, HI, FY,BI) pe matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä ma 26.3 vieras kieli, lyhyt oppimäärä

20 Jatko-opinnot Jokainen tekee jatko-opintosuunnitelman.
Koulutuksen järjestäjän vierailut, tutustumiset, Studia-messut sekä ohjauskeskustelut tukena päätöksenteossa. Haettava vähintään kolmeen kohteeseen ammattikorkeakouluun tai/ja ammatilliseen toisen asteen koulutukseen, jotta mahdollisuus työmarkkinatukeen. (yksi voi olla yhteishaun piiriin kuulumaton, tutkintoon johtava tai ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus)

21 Mistä tietoa? Korkeakoulut eivät toimita painettuja oppaita enää.
Korkeakoulujen ja oppilaitosten nettisivut tärkeitä tiedonlähteitä.

22 Keväällä 2012 yhteishaut Ammatilliseen koulutukseen
27.2.– , Ammattikorkeakouluun Vieraskielinen koulutus 9.1.– , Nuorten suomen- ja ruotsinkielinen koulutus 5.3.– , Yliopistoon 5.3.– (Teatterikorkeakoulu ja Sibelius-Akatemia: ),

23 Pääsy/soveltuvuuskokeet
Koemateria (kirjat, muu aineisto) nähtävissä nettisivuilla. Ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutuksiin hakeneille kutsukirje. Yliopisto ei lähetä kutsuja vaan tarkistettava netistä pääsykoepäivä ja paikka yms.

24 Suunnitteilla keväästä 2013 eteenpäin
Korkeakouluhaut yhdistyvät. Tod.näk. 6 hakukohdetta. Sitova hakutoivejärjestys. Lukio-opintojen ja yo-tutkinnon painoarvo valinnoissa korostuu jatkossa. Uusien ylioppilaiden sisäänpääsyä halutaan lisätä. Korkeakoulupaikan saanut opiskelija hakee omassa kiintiössään.


Lataa ppt "Ylioppilastutkinto ja jatko-opintoihin hakeminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google