Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011) KYLÄPARLAMENTIT – HYVIÄ TOIMINTATAPOJA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011) KYLÄPARLAMENTIT – HYVIÄ TOIMINTATAPOJA."— Esityksen transkriptio:

1 Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011) KYLÄPARLAMENTIT – HYVIÄ TOIMINTATAPOJA

2 Kyläparlamentit ja vastaavat ryhmät http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/julkaisut/workpap.htm Kokoontumiset säännöllisiä – vähintään 2 kertaa vuodessa Kokoontumiset valmistellaan riittävän huolellisesti esim. teemoittain Kokoukset ovat avoimia Osallistujia pitää olla asukkaiden, kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden taholta. Tarvittaessa läsnä on oltava myös muiden tahojen edustajia. Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)

3 Toiminnan käynnistäminen Tärkeää on saada osapuolet sitoutumaan toimintaan (esim. koulutus, saadut hyvät kokemukset ja hyödyn tunnistaminen) Millainen muoto ryhmälle muodostetaan; vapaasti toimiva keskustelufoorumi – yhdistys? Etenkin alkuvaiheessa kokousten huolellinen valmistelu on tärkeää. Järjestäytyminen, erityisesti puheenjohtajakysymys Netin hyödyntäminen etenkin tietokanavana Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)

4 Toiminta käytännössä Nimetyt edustajat, onko asukkaiden osalta tilaisuudet avoimia kaikille? Kokoontumisten määrä (2 – 6 kertaa vuodessa) Kokoontumispaikat (kylätaloilla, kunnan virastolla, muussa paikassa) Ajankohdat; illat, päivä, viikonloppu, seminaarityyppiset tapaamiset? Kokouksen yhteydessä olisi jo sovittava ainakin alustavasti seuraavan kokoontumisen ajankohta, paikka ja teema. Julkisuus – lehdistön kutsuminen paikalle; myönteinen julkisuus vahvistaa ryhmän asemaa ja tuo uskottavuutta Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)

5 Mitä voidaan saada aikaan? Erityisesti alkuvaiheessa ehdottomasti tärkeintä on yhteisen ymmärryksen löytyminen ja kuuntelemisen taito Suuria asioita ei voi odottaa vaan tarpeita pohditaan yhdessä ja etsitään soveliaita ratkaisukeinoja Esimerkkejä: –Julkilausumia, kirjelmöintiä koetuista epäkohdista –Erilaisten investointien alulle saattamisia –Palveluihin vaikuttaminen pienimuotoisesti –Pieniä päätöksiä välittömästi Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)

6 Kyläsuunnitelmat toiminnan pohjana Paikallisyhteisöjen strateginen työkalu – toimenpiteet ja vastuukysymykset tärkeitä Kyläsuunnitelmassa kootaan yhteen kylän yhteinen näkemys päämääristä, tavoitteista ja toimenpiteistä – yhteinen hyväksyntä Sovelias viestintäväline sekä kylältä ulospäin että sisäisesti Kyläparlamenteissa niitä voi käyttää keskustelujen pohjana Sisällön tuoja kunnan maaseutuohjelmaan Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)

7 Hyviksi koettuja käytäntöjä Käynnistämiselle yhteisesti koettu tarve ja ulkopuolinen asiantuntija-apu Järjestäytyminen yhteisesti hyväksytyllä tavalla Näkyminen julkisuudessa, etenkin toiminnan alussa Kyläsuunnitelmat Kokouskäytännöt; teemat, valmistelu, ajankohta ja paikka Kunnan maaseutuohjelma Tulosten (pientenkin) esille nostaminen ja julkituominen Kunnan vastaantulo vaikka pienillä panoksilla Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)

8 Haasteiksi osoittautuneita asioita Osapuolten sitoutuminen (henkinen hyväksyntä) Vetovastuun ohut pohja Henkilösuhteet Asemoituminen kuntakentässä Poliittisen värittymisen vaara Nuiva suhtautuminen – vähättely, uskottavuuden puute Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011)


Lataa ppt "Kalle Nieminen, Kajaanin yliopistokeskus (2011) KYLÄPARLAMENTIT – HYVIÄ TOIMINTATAPOJA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google