Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Muistisairaan vanhuksen toimintakyvyn tukeminen hoivakodissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Muistisairaan vanhuksen toimintakyvyn tukeminen hoivakodissa"— Esityksen transkriptio:

1 Muistisairaan vanhuksen toimintakyvyn tukeminen hoivakodissa
Katri Laitinen, ylilääkäri, Karhulan sairaala

2 ”Höperöityminen” ei kuulu normaaliin vanhenemiseen
Ikääntyessä muisti kömpelöityy, mieleenpalauttaminen hidastuu, mutta uuden oppiminen on mahdollista Elämänhallintaa ja toimintakykyä heikentävät muistihäiriöt eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen Etenevät, muistia ja toimintakykyä rappeuttavat sairaudet tulee tunnistaa ja diagnosoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Hoivakotiasukkaan muistihäiriö voi helposti jäädä huomaamatta Katri Laitinen

3 Tavallisimmat muistisairaudet
Alzheimerin tauti: episodisen muistin häiriö Vaskulaarinen tauti (VaD): neurologisia statuslöydöksiä Lewyn kappale tauti (LBD): näköharhat, ekstrapyramidaalioireet, oireiden fluktuointi, käytösoireet, herkkyys neurolepteille AT + VaD AT + LBD Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus Katri Laitinen

4 Delirium Liittyy moniin somaattisiin sairauksiin, lääkkeisiin
Kehittyy nopeasti, oireet vaihtelevat Tarkkaavuuden häiriö, kognitiiviset oireet, havaintohäiriöt (illuusiot, hallusinaatiot) Muistisairaus altistaa deliriumille N. 25%:lla sairaalahoidossa olevista vanhuksista Huono ennuste! 1/4 kuolee vuoden kuluessa, 30-40% joutuu pysyvään laitoshoitoon Katri Laitinen

5 Alzheimerin taudin lääkehoito
Aivojen tyviosista isoaivokuorelle suuntautuvat kolinergiset hermoradat vaurioituvat Asetyylikoliinia syntetisoivan entsyymin puutos, presynaptinen asetyylikoliinin vaje Kolinerginen aktiivisuus vähenee 75-90% Postsynaptiset muskariinireseptorit säilyvät taudin keskivaikeaan asteeseen asti muuttumattomina Synapsirakoon erittyy asetyylikoliinia normaalia vähemmän Synapsiraossa olevaa asetyylikoliinia hajottavat koliiniesteraasit (AKE, BKE) Katri Laitinen

6 Alzheimer-lääkkeet AKE-lääkkeet: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini Asetyylikoliiniesteraasin estäjät, jotka lisäävät vapaan asetyylikoliinin pitoisuutta synapsiraossa vähentämällä sen hajoamista (kolinerginen vaikutus) Memantiini Vähentää glutamaatin pitoisuutta ja sitä kautta hillitsee hermosolujen tuhoutumista Katri Laitinen

7 Alzheimer-lääkkeiden hyödyt
Oireiden lievittyminen: Parantunut ajan ja paikan taju Kohentunut tarkkaavuus ja vireystaso Kielellisten kykyjen koheneminen Yhteistyökyvyn paraneminen Päivittäisen toimintakyvyn koheneminen Käytösoireiden lievittyminen Vrk-rytmin ylläpito Katri Laitinen

8 Alzheimer-lääkkeiden hyödyt
Potilasta hoitavan henkilön taakan lievittyminen Potilaan selviytyminen kauemmin kotona Laitoshoidon lykkääminen ja keston lyhentäminen Varhaisella hoidon aloituksella sairauden etenemisen lievittyminen Katri Laitinen

9 Alzheimer-potilaan voinnin seuranta
Taudin etenemisen seurannassa tärkeää Sairauden luonnollisen kulun tunteminen Hoidon tehon arviointi Toissijaisesti oireita pahentavien tekijöiden tunnistaminen Katri Laitinen

10 Alzheimer-lääkityksen lopettaminen
Sopivaksi osoittautunutta lääkehoitoa ei tule keskeyttää, jos toimintakykyä jäljellä ja potilas pärjää palvelutalossa/hoivayksikössä Lääkehoidon lopettaminen yleensä romahduttaa voinnin parin viikon jälkeen (ADL-toiminnot, nieleminen, liikkuminen, käytösoireet, vrk-rytmi ym.) Lääkehoito voidaan lopettaa, jos toimintakykyä ei ole enää jäljellä (vuodepotilas, ei kommunikaatiota) Katri Laitinen

11 Muistisairaan käytösoireet
Käypä hoito- suosituksen mukaan AKE-lääkkeet ovat ensisijainen hoito käytösoireisiin Alzheimer-potilailla AKE-lääkkeet eivät huononna kognitiota ja toimintakykyä kuten neuroleptit ja bentsodiatsepiinit Epätyypilliset neuroleptit määräaikaisesti Keskipitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit tarvittaessa Katri Laitinen

12 Muistisairauspotilailla vältettäviä lääkkeitä
Antikolinergisesti vaikuttavia lääkkeitä Trisykliset antidepressantit, vanhat antihistamiinit, opioidit, neuroleptit, virtsainkontinenssilääkkeet, pahoinvointilääkkeet, (rytmihäiriölääkkeet, monet sydän-verisuonilääkkeet, prednisolon) Rauhoittavia lääkkeitä Pitkävaikutteisia unilääkkeitä Psykoosilääkkeitä muulloin kuin psykoosioireiden tai voimakkaan aggression hoidossa (lääkityksen määräaikaisuus) Muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä Esim. meprobamaatti (Crampiton), fluoksetiini Katri Laitinen

13 Toimintakykyä tukevia tekijöitä
Muistisairauden ja somaattisten sairauksien hyvä hoito Lääkelistan kriittinen tarkastelu Lääkkeettömät hoitokeinot Henkilökunnan muistisairauksien tieto-taito ja hyvä työilmapiiri Stabiili, turvallinen, kodinomainen hoitoympäristö Hyvä valaistus Virikkeet Ulkoilu, liikunta Ravitsemus Katri Laitinen


Lataa ppt "Muistisairaan vanhuksen toimintakyvyn tukeminen hoivakodissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google