Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ETerveyskeskus ja eKlinikka Esko Kumpusalo, yleislääketieteen professori Itä-Suomen yliopisto ja KYS Perusterveydenhuollon yksikkö 25.11.2010 KYS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ETerveyskeskus ja eKlinikka Esko Kumpusalo, yleislääketieteen professori Itä-Suomen yliopisto ja KYS Perusterveydenhuollon yksikkö 25.11.2010 KYS."— Esityksen transkriptio:

1 eTerveyskeskus ja eKlinikka Esko Kumpusalo, yleislääketieteen professori Itä-Suomen yliopisto ja KYS Perusterveydenhuollon yksikkö 25.11.2010 KYS

2

3 7.9.2014 Suomen terveydenhuollon uudistuksen pääperiaatteet palveluissa kansalaislähtöisyys, asiakaskeskeisyys, laatu ja nopeus merkityksellisiä suljetuista järjestelmistä kumppanuusverkostoihin (kunnalliset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut) win-win-win ekosysteemit (asiakas-tuottaja-rahoittaja) palvelujen logistiikka kustannustehokkuuden avain kansallinen tavoitetila: hyvinvointipalveluita sosiaalisesti ja alueellisesti tasapuolisesti

4 Liikuntaterapiaohjaus Ravitsemusterapiaohjaus Turvallisen lääkehoidon tuki Terveyskirjasto Uuden sukupolven terveyskeskus Erikoislääkärikonsultaatiot eKlinikka Vertaistuki Hyvinvointikansio eTerveyskeskus eArkistoeResepti Ajanvaraus Hyvinvointineuvola Tietoinen, aktiivinen kuntalainen Keskussairaala Sosiaali- ja terveyskeskus Työterveyshuolto

5 rakennettiin vuosina 2007-2008 Itä-Suomen Innovatiiviset toimet EAKR-ohjelmassa integroimaan sairaala- ja terveyskeskustyötä ideana prosessiajattelu (terveyspolut & hoitoketjut) ja moniammatillinen tiimityö mahdollistaa asiakkaan aktiivisen osallistumisen omaan hoitoon yhdessä asiantuntijoiden kanssa InterSystemsin teknologialle perustuva Forsante- palvelualusta mahdollistaa tietoturvallisen moniammatillisen yhteistyön eKlinikka

6 GERIATRI ONKOLOGIKARDIOLOGI KLIININEN FARMAKOLOGI ENDOKRINOLOGI PÄIHDELÄÄKÄRI NEUROLOGI Spesialistit terveyskeskuksen palveluksessa 7.9.2014 Esko Kumpusalo Oma lääkäri Shoitaja fys.terapthhoitaja GYNEKOLOGI IHOTAUTILÄÄKÄRI PSYKIATRI labhoitaja PEDIATRI

7 Terveyskeskus- lääkäri Potilas Perusterveydenhuollon yksiköt Kyllä Koti Ei Konsultaatio eKlinikassa Ei Lähete? Kyllä KONSULTAATIOT Kuopion yliopistossa ja KYS:ssa tehdyn arvion mukaan > 25% lähetteistä voidaan korvata eKlinikan palveluilla Terveyskeskus- lääkäri Potilas Jatkotutki- mukset? Ei Koti Sairaala NYT TAVOITE LÄHETTEET Lähetteen keskihinta erikoissairaanhoitoon a’2500 euroa + matkakulut. Esim. vuonna 2009 lähetteiden lukumäärä Suomessa oli 967543 (THL) Kyllä Jatkotutki- mukset? Konsultaatiot korvaamaan lähetteitä

8 eTerveyskeskuksen lähtökohtana TerveSuomi -portaali

9

10 Projektipäällikkö Eija Hukka, THL

11 Kansalaislähtöinen organisoituminen verkostoksi eTerveyskeskus ToimintaSuomi-portaaliTerveSuomi-portaali Terveyskeskus Potilasjärjestöt Kansalaisjärjestöt Yhteisöt ja yritykset KYS Itä-Suomen yoSavonia-amk Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)

12 Hyvinvointikansio Ryhmätoiminnot, esim. vertaistuki Yksilöllinen ohjaus Omahoito Tietokannat, esim. tervesuomi.fi eTerveyskeskus ---------------------------------------------------------------- Palvelu- hakemistot Suljetun tiedon palvelut: Avoimen tiedon portaali: Web-sivut: tiedotus ja kampanjat Ajanvaraus Tutkimus ja kehittämistoiminta Vuorovaikutteiset palvelut Neuvonta

13

14 Ajan- varaus Vertaistuki Palvelu- hakemisto Terveys- kirjasto Hyvinvointi neuvola ASIAKASASIAKAS eTerveyskeskus - eKatselu Terveyskeskus ja työterveyshuolto - eArkisto - eResepti Ravitsemusterapia- ohjaus Liikuntaterapia- ohjaus Sairaala - eArkisto - eResepti Turvallisen lää- kehoidon tuki (TLT) Erikoislääkäri- konsultaatiot eKlinikka - eArkisto - eResepti eTerveyskeskus, eKlinikka ja kansallinen terveysarkisto (KanTa) Hyvinvointi- kansio Osuuskunta eTerveyskeskus

15 Suomen Terveys- ja Hyvinvointiosuuskunta (STH) perustettu 13.11.2009  Osuuskunta rakentaa ja ylläpitää Suomen kansalliseksi terveydenhuollon portaaliksi eTerveyskeskuksen ja siihen liittyvät sähköiset palvelut, kuten terveysviestinnän, kansalaisen oman hyvinvointikansion, hyvinvointineuvolan sekä ajanvarauksen terveyspalveluihin noudattaen kansallisen TerveSuomi -portaalin verkkopalvelun toteutuksessa käytettyjä teknisiä ratkaisuja ja toteutusmalleja.  Osuuskunta toimii myös perinteisten terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä uusien hyvinvointipalvelujen tuottajana, rekrytoijana sekä välittäjänä kunnille ja kuntayhtymille sekä yrityksille ja järjestöille.  Osuuskunta järjestää jäsenilleen, henkilökunnalleen sekä asiakkailleen terveyteen, hyvinvointiin ja ammattitaidon kehittämiseen liittyvää koulutusta.  Osuuskunta harjoittaa terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin liittyvän teknologian tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

16

17 A.Koti ja eTerveyskeskus –omatoimisuus hyvinvoinnin perusta –tukena omaiset, ystävät, järjestöt ja eTerveyskeskuksen palvelut B.Perinteinen Terveyskeskus –asiakas (potilas)+läheiset+hoitaja+lääkäri –kokonaishoito, huolenpito ja terveyden edistäminen C.eKlinikka –terveyskeskuslääkärien tukena kokeneet avoterveydenhuollon erikoislääkärit sekä ravitsemus- ja liikuntaspesialistit –opastus terveys- ja hoitopoluille D.Sairaalaspesialistit –erikoisteknologia +monipuolinen spesialistitiimi –hoidon rikastaminen erikoisosaamisella Uuden sukupolven terveydenhuolto 7.9.2014 Terveyskeskustyö vetovoimaiseksi / EK

18 omalle lääkärille ja hoitajalle pääsee Internetillä, soittamalla tai käymällä itse potilas saa oikean hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa > potilaan hyvinvointi paranee eKlinikan potilastiedot ovat KanTa-palvelun mukaisesti XML- rakenteisina tiedostoina eArkistossa lääke-, laboratorio- ja muut perustiedot ovat potilaan matkassa, missä tahansa hän liikkuukin (Lapissa, Mallorcalla tms) potilas voi vaikuttaa ja hänen odotetaankin vaikuttavan omaan hoitoonsa kunnat säästävät merkittävästi erikoissairaanhoidon menoissa ja Kela matkakustannuksissa Etuja kunnille ja kuntalaisille


Lataa ppt "ETerveyskeskus ja eKlinikka Esko Kumpusalo, yleislääketieteen professori Itä-Suomen yliopisto ja KYS Perusterveydenhuollon yksikkö 25.11.2010 KYS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google