Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALAINEN VAIKUTTAA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALAINEN VAIKUTTAA"— Esityksen transkriptio:

1 KANSALAINEN VAIKUTTAA http://yle.fi/ecepic/archive/00308/Mielenosoitus_ydinv_308262b.jpghttp://yle.fi/ecepic/archive/00308/Mielenosoitus_ydinv_308262b.jpg, 4.8.2010

2 - Valistusajalla idea yksilöiden tasavertaisuudesta, päätösvallasta (USA, Ranska)  alamaisista kansalaisia, joilla oikeudet ja velvollisuudet  demokraattinen päätöksenteko - Ihmisoikeudet määritelty kansainvälisissä sopimuksissa (YK:n ihmisoikeusjulistus) - Suomalaisten perusoikeudet ja maanpuolustusvelvollisuus perustuslaissa, loput velvollisuudet tavallisissa laeissa

3 - Valtio - osa yhteiskuntaa (kansalaiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset, valtio) - ihmisyhteisö, jolla oma alue - vallankäytössään suvereeni - väkivallan monopoli - yhteiskunnassa suurin auktoriteetti - konkretisoituu instituutioidensa kautta (eduskunta, oikeuslaitos) - Itsenäisyyden saavuttamiseksi muiden valtioiden tunnustettava -

4 - kansalaisten toiminta yhdistyksissä, seuroissa ym. linkki yhteiskunnan ja valtion välillä (kansalaisyhteiskunta)  ks. 91 - Valta 1) Miten määrittelet sanan valta? 2) Miten valta ilmenee? Keillä on valtaa? - Valta = Suhde vallankäyttäjän ja kohteen välillä, yksilö tai ryhmä saa haluamansa. Toisaalta kyse vuorovaikutuksesta, jossa tuloksena syntyy kompromissi. - Vallanmuodot: pakkovalta taloudellinen valta ideologinen ja kulttuurinen valta näkymätön valta

5 - Oikeutettu eli legitiimi valta välttämätöntä  Hallitseminen helpompaa  Perustuu: 1) lait ja määräykset 2) traditio 3) karisma - Kansanvalta = demokratia 1) suora ja välitön: Kansa päättää 2) edustuksellinen: Vaaleissa valitut edustajat päättävät - Suomessa valta jaettu Montesquieun vallan kolmijako-opin mukaan eduskunnalle, valtioneuvostolle ja tuomioistuimille

6 - Demokratian toimivuus edellyttää sanan-, uskonnon-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä KANSALAISTEN AKTIIVISUUTTA! - Tehtävä: Lue kpl 7 ja 8 ja tee tehtävä 2 s. 71

7 - Äänestäminen - Yleinen ja yhtäläinen vaalioikeus 18 v. täyttäneet - Vapaat, salaiset, välittömät - Vaalikelpoisuus äänioikeutetulla, rekisteröidyn puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaalla (ei korkeat virkamiehet) - Suhteellinen vaalitapa (edk-,kunta-,EU-vaalit) - Paikkoja suhteessa äänimäärään  pienillä puolueilla mahdollisuus tulla valituksi (D´Hondtin laskutapa ks.86) - Vaaliliitto mahdollinen (Muuttuu 2015?) - Presidentti valitaan enemmistövaalilla - Neuvoa-antavat kansanäänestykset

8 - Vuosina 2010-2019 toimitettavat vaalit http://www.vaalit.fi/14258.htm http://www.vaalit.fi/14258.htm - Vaalijärjestelmä uudistuu pienten puolueiden eduksi http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/03/vaalijarje stelma_uudistuu_pienten_puolueiden_eduksi_1503497.html - Vaalirahoitus: http://www.vaalit.fi/53678.htm - VAALIMAATTI 2011 - Eduskuntavaalit 2011 http://www.fsd.uta.fi/vaalimaatti/vaalit2011/

9 - Vaikuttamisen keinot Tehtävä: 1) Lue kpl 9 2) Pienissä ryhmissä valmistelkaa erilliselle paperille vastaukset tehtäviin 4 ja 5 s. 91. Muistakaa perustelut!

10 - Eduskuntapuolueet – Mitä puoluetta äänestäisit? Ryhmätyö (3hlö, 8ryhmää) 1) Lukekaa kirjan kappaleesta 10 s. 94 – 98 ja saamanne puolueen yleisohjelma/ vaaliohjelma. 2) Selvittäkää puolueen arvot ja tärkeimmät asiat, joihin he haluavat vaikuttaa.

11 3) Selvittäkää, mitä mieltä puolue on koulutuksesta, ympäristön suojelusta, maahanmuuttoon ja EU:hun liittyvistä asioista. 4)Lopuksi kirjatkaa havaintonne selkeästi erilliselle paperille, jonka avulla esittelette puolueen muille. (Valmistautumiseen aikaa n. 30 min ja esityksen kesto alle 5 min) 5) Esitelmien jälkeen pohditaan, minkä puolueiden arvot ja toiminta ovat lähimpänä toisiaan ja minkä puolueiden näkemykset eroavat eniten toisistaan.

12 6) Toiko puolueisiin tutustuminen esille uusia näkemyksiä puolueista ja tulivatko puolueiden erot selvemmin esille? 7) Miten nuorten kiinnostusta poliittisiin asioihin voitaisiin nostaa? Kotitehtävä: 1) Lue kpl 10 kokonaan ja tee s. 103 tehtävä 1 – 5. (s. 104 1- 3) 1) Seuraavalla tunnilla tarkastetaan kappaleeseen 9 liittyvät tehtävät!


Lataa ppt "KANSALAINEN VAIKUTTAA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google