Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa"— Esityksen transkriptio:

1 Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa
Toimintamalliesimerkkejä hankekouluista sl 2009 Sanna Vahtivuori-Hänninen & Anna Aarnio

2 Infrastruktuuri, laitetekniikka ja ohjelmistot
Case 1: Kauniaisten Kasavuoren ja Mäntymäen koulujen tietohallintopalveluiden ulkoistaminen Ongelma: Kouluissa todettiin ongelmia kunnan tietohallinnon tarjoamisessa palveluissa ja tvt-tuen järjestämisessä Toimimattomat koneet ja toimimattomuuteen turhautuneet opettajat Toiveena keskitetty palvelinympäristö ylläpidon helpottamiseksi Ratkaisu: Kauniaisten askeleet Teetettiin ulkopuolisen konsultin selvitys, jossa käytiin läpi eri toteutusvaihtoehtoja ja kustannuksia Selvityksen perusteella kunnanvaltuusto päätti, että Kauniaisten suomenkielisissä kouluissa siirrytään Linux-pohjaiseen järjestelmään Tehtiin palvelusopimus OpinSysin kanssa, kunnan pääoma sidottuna järjestelmäratkaisuun, ei laitteistoon ja ylläpitoon

3 Infrastruktuuri, laitetekniikka ja ohjelmistot
Case 1 Kauniaisten Kasavuoren ja Mäntymäen koulujen tietohallintopalveluiden ulkoistaminen Kauniaisten suomenkielisten koulujen arki Kouluissa yhteensä 1200 käyttäjää 100 Linux-työpistettä, 120 uutta thin clientia (käynnistyvät Linux-palvelimen avulla), kuusi Linux-tehotyöasemaa multimedia- ja pctv-käyttöön, 20 Linux-käyttöjärjestelmällä toimivaa kannettavaa tietokonetta vanhat Windows-kannettavat ja työasemat osana ratkaisua ohjelmistot ja tiedostot sijaitsevat keskitetyssä palvelinympäristössä (Ubuntu Linux ja LTSP [Linux Terminal Server])

4 Infrastruktuuri, laitetekniikka ja ohjelmistot
Case 1: Kauniaisten Kasavuoren ja Mäntymäen koulujen tietohallintopalveluiden ulkoistaminen

5 Infrastruktuuri, laitetekniikka ja ohjelmistot
Case 2 Opetusteknologinen suunnittelija ja pedagoginen lähituki opettajien tukena (Riihimäen Pohjolanrinteen koulu) Opettajien tukena toimii opetusvelvollisuudestaan vapautettu opettaja pedagogista osaamista tuntemusta koulun arjesta tvt:n pedagogisesta käytöstä sekä ostamisosaamista Opetusteknologisen suunnittelijan tehtävänä tukea koulujen tieto- ja viestintäteknistä ja tähän liittyvää pedagogista toimintaa huolehtia opettajien jatkokoulutuksesta kartuttaa olemassa olevaa laitekantaa ja opettajien osaamista seurata ja raportoida ja arvioida toiminnan etenemistä toimii koulutoimen ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjän rajapinnassa sekä huolehtii laite- yms. markkinoiden seuraamisesta ja ajoituksesta

6 Infrastruktuuri, laitetekniikka ja ohjelmistot
Case 2 Opetusteknologinen suunnittelija ja pedagoginen lähituki opettajien tukena (Riihimäen Pohjolanrinteen koulu) Opetusteknologista suunnittelijaa ei ole kiinnitetty yksittäiseen kouluun ja hänellä on mahdollisuus liikkua kunnan koulujen välillä. Opetusteknologisen suunnittelijan ohella on lisäksi koulukohtaiset tutor-opettajat ja ”oppiaineagentit” (korvaus ylimääräisestä työstä)

7 Pedagogiset mallit ja käytänteet
Case 1 Verkkokokous/videoneuvottelu opetuksen ja yhteistyön tukena (Punkalaitumen yhteiskoulu ja Saaren koulu) Punkalaitumen yhteiskoululla on meneillään yhteistyöhanke, jossa kehitetään ilmiölähtöistä opetusta sosiaalista mediaa hyödyntämällä Verkkokokousta (ConnectPro) käytetään opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saaren koululla kehitetään A2-kielten opetusta haja-asutusalueella (ArcticCommunicator).

8 Pedagogiset mallit ja käytänteet
Case 9: Pienryhmäinen uskonto (TVT-työpajaseminaarin saldoa , pj johtaja Liisa Lind, Helsinki, Mediakeskus) • pienessä kunnassa opetusryhmät eivät täyty – opetus jää pitämättä • videoneuvottelu yli kuntarajojen, kuntien välinen yhteistyö (sovitaan yhteinen aika) • mahdollistaa yhtäaikaisen uskontotunnin • opettajan matkustaminen jää pois  online & nauhoitukset • oppilailla oma yhteisö, joka tapaa virtuaalisesti Lisäideoita verkkokokouksen hyödyntämiseksi koulun arjessa vanhempainilta ja vanhempainvartit taide- ja kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö opettajien erityisosaamisen ja vahvuuksien hyödyntäminen koulujen yhteistyö, alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen nivelvaihe yhteinäisen peruskoulun kehittäminen, uudet viestintäratkaisut

9 Pedagogiset mallit ja käytänteet
Case 2 Älytaulu taidekasvatuksessa (Koulumestarin koulu) Oppilaat tekevät älytaulun avulla oman animaation oppilaat piirtävät älytaululle musiikin virittämänä itse ideoimansa tarinan oppilaiden kuvat tallennetaan yksi kerrallaan, älytaululle lisätään musiikki (esim. opettaja soittama, huom. tekijänoikeudet) ks. pedagogisia ideoita kootusti:

10 Sisällöntuotanto ja oppimateriaalit
Omaehtoinen sisällöntuotanto (Punkalaitumen yhteiskoulu) tavoitteena tieto- ja viestintätekniikan ja median palveluiden luonteva integrointi kaikkiin oppiaineisiin esim. englannintunti aineenopettaja ideoi ja suunnittelee yhdessä tvt-opettajan ja oppilaiden kanssa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä muiden aineiden opetuksessa. 9.-luokkalaiset oppilaat suunnittelevat ja tuottavat Hot potatoes –ohjelmalla 7.-luokkalaisille englanninkielen harjoitustehtäviä oppilaat ratkaisevat tehtäviä yhdessä

11 Sisällöntuotanto ja oppimateriaalit
Teemakehä tutustutaan tvt:tä hyödyntäen johonkin ajankohtaiseen ilmiöön tai teemaan (esim. ympäristö) useissa toimintapisteissä, jotka muodostavat kehän eri pisteissä (esim. kirjasto, kuvisluokka, musiikkiluokka, joenvarsi) tuotettava materiaali kootaan reaaliaikaisesti kuvaten tai videokuvaten blogiin/wikiin tuotetun materiaalin avulla ilmiötä opetetaan muille ja käytetään apuna kriittisesessä ilmiön tarkastelussa

12 Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Case 1 Tukipalvelut kuntoon – Media-/etäopetuskeskukset opettajien tukena isoissa kunnissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Turku) toimii tvt:n opetuskäytön ja mediakasvatuksen osaamis/koulutuskeskus keskuksissa työskentelee mediakasvatuksen, tvt:n käytön pedagogisia ja teknisiä asiantuntijoita, verkkosuunnittelijoita ja muita tukihenkilöitä keskukset kehittävät ja jalkauttavat hyviä käytänteitä keskukset auttavat kouluja rahanhaussa, järjestävät koulutusta ja hoitavat tukipalveluja. positiivista palautetta opettajilta tvt-koulutuksesta ja kursseista sijaisjärjestelyt

13 Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Case 2 Rehtorin oppitunnit ja samanaikaisopetus opettajien suunnittelu- ja kehittämistyön tukena (Koulumestarin koulu ja Oulujoen koulu) koulun kehittäminen lähtee 1) arvokeskustelusta, 2) arvojen jalkauttamisesta ja 3) opettajien kehittämästä yhteisestä toteutussuunnitelmasta rehtori on koulun pedagoginen ja arvojohtaja rehtori rekrytoi samansuuntaiset arvot hyväksyvää henkilöstöä opettajien tiimityöhön ja kehittämiseen on järjestetty aikaa: mm. rehtorin oppitunneilla ja pedagogisilla kahviloilla, jolloin tietyn vuosiluokan opettajat pitävät omia tiimipalavereita kehittää hyviä toimintamalleja ja käytänteitä samanaikaisopetus vakituiseksi toimintamalliksi

14 Koulujen ja yritysten yhteistyö
Kohti kokonaispalvelupaketteja, tuote, koulutus, tukitoiminnot Koulu-yritysyhteistyö nähdään tärkeänä tuotekehitykselle Jatkuva palaute Hankintaprosessit virtaviivaisiksi ja riittävästi hankintaosaamista kuntien päätöksentekijöille (työpajaseminaarin saldoa, pj opetusteknologiapäällikkö Minna Haasio, Tampere) kilpailutus hankintapäätös ppp-sopimus tekninen käyttöönotto koulutus sovitut ongelmaratkaisu- ja tukiprosessit seuranta ja arviointi jatkuva kehittäminen

15 Levittäminen alueelliset teemapäivät ja tietoiskukoulutukset,”road show” vertaistukimalli avuksi työpaja  Lisätietoa blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun


Lataa ppt "Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google