Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avohoitotalo Oulun yliopistollinen sairaala Valtuusto,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avohoitotalo Oulun yliopistollinen sairaala Valtuusto,"— Esityksen transkriptio:

1 Avohoitotalo Oulun yliopistollinen sairaala Valtuusto, 16. 11
Avohoitotalo Oulun yliopistollinen sairaala Valtuusto, Kari Haukipuro

2 Avohoitotalo vaikuttaa koko sairaalaan
Kirurgian elektiivinen liikenne länsipuolelle Kirurgian päivystysliikenne itäpuolella (Yhteispäivystys) Kirurgian röntgenin ruuhkat loppuvat Kirurgian poliklinikan tilojen määrä ja laatu paranee LyhKi kootaan yhteen ja salit (8 kpl) sekä aputilat ajanmukaisiksi Yhtenäinen reumayksikkö – liikenne minimoitu Keskusleikkausosasto (KesLe) saa lisätilaa Päivystysteho odottaa lisätilaa Yhteispäivystysyksikkö odottaa lisätilaa Sisätautipoliklinikka saa lisätilaa, remonttitarve vähenee Osasto 37 (sisätaudit) vapautuu Radiologiapalvelut paranevat Osa klinikoista, Oulun seutukunta, yksityispotilaat Laboratorion näytteenottopiste

3 Muutoksia koko talossa / Logistiikka
Keskusleikkausosasto Kirurgian poliklinikka Yhteispäivystys Reumayksikkö KirRtg + MRI 1. krs SisPkl Uudisrakennus Lyhki yksiköt K-näytteenotto

4

5 125.000 käyntiä / vuosi AHT kerroksittain R-kerros – sisääntulo
4 3 R-kerros – sisääntulo Ilmoittautuminen, ravintola Alueröntgen, Laboratorio 1. kerros - pkl Kirurgian alat, neurokirurgia 2. kerros - leikkausyksikkö 3. kerros Tekniikka, toimistot, kokous, opetus 4. kerros Reumakeskus ja vuodeosasto 5. kerros Tekniikka 2 1 R käyntiä / vuosi

6 Ilmastointikonehuone 15.09.2010

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Toimintasuunnitelma 2011

19 Uusi toimintamalli Kehittämisprojekti Toimintakonsepti
Alkoi asteittain v. 2005 Pitkäkestoinen (projekti) – kevät 2011 Toimintakonsepti Potilaan palvelulinjan suuntainen toiminta Toimintaprosessit Yksityiskohtainen suunnittelu Kokeiluja ja käyttönottoa jo ennen muuttoa Henkilöstön valmennus

20 Neljä tiimiä kirurgiaan Viides tiimi reumayksikköön
Tiimimalli lyhyesti Neljä tiimiä kirurgiaan Viides tiimi reumayksikköön Pkl- ja leikkaustoiminto niveltyvät aiempaa paremmin

21 Polikliininen toiminta (kerros 1)
Vastaanottohuoneet, aputilat, logistiikka Sairaanhoitajille työtilat vastaaottohuoneiden väliin Toimenpide- ja hoitotilat paranevat oleellisesti Potilasvalvontahuone (6 paikkaa) Vaikutukset Potilashallinto ja –ohjaus siirtyy pois vastaanottohuoneista LyhKi-leikkaussaleja vapautuu isommille leikkauksille Hoitajapoliklinikoiden ja moniammatillisten työtapojen asema vahvistuu Tmp-radiologian ja muita valvontaa vaativia potilasryhmiä pois vuodeosastoilta Käynnit potilaan hoitojaksoa kohden voivat vähentyä mm. monilääkärivastaanottojen ansiosta

22 Uusia / laajennettuja toimintatapoja
Poliklinikan toimenpidehuone Siirrot LyhKistä, kevennetty toimintapa Monilääkärivastaanotot Selkäyksikkö, reuma-reumaorto, preoperatiiviset arviot, infektiopoliklinikat Käsikirurgian poliklinikka Hoitaja- tai hoitaja-lääkärivastaanotot Haavapoliklinikka, verisuonipoliklinikka Pkl-hoito muuttuu vaativammaksi

23 Systemaattinen preoperatiivinen arviointi
Suoraan ajanantoon mahdollisimman pian Edellytyksenä tulevan polikliinisen hoitotakuun ja jo voimassa olevan leikkauspuolen hoitotakuun toteutuminen ja päinvastoin Preoperatiivisia leikkauskelpoisuuden selvittelyjä tarvitaan usein Päivittäinen anestesialääkärin vastaanotto Joustavan preoperatiivisen selvittelyn edellytys lisäksi Reaaliaikainen sisätautilääkärin / kardiologin konsultaatio Paperikonsultaatio viiveineen pois Reumaortopedilla usein sairaita potilaita ja preoperatiivisten tutkimusten järjestäminen on tähän asti ollut hankalaa Reumayksikön oma anestesiavastaanotto tuettuna reaaliaikaisella sisätautilääkärin / kardiologin konsultaatiomahdollisuudella

24 Leikkaustoiminta, ”LyhKi” (kerros 2)
LyhKi-leikkaustoiminnan logistiikka Kolmesta, osin neljästä paikasta yhteen Aputiloja, joita ei ole aiemmin ollut ollenkaan LyhKi-potilaita palveleva vuodeosasto Noin 8 paikkaa, samassa rakennuksessa

25 Leikkaustoiminnan tehostuminen
Leikkaussalien nettolisäys on (vain) kolme Avohoitotaloon 8 uutta salia - 5 vanhaa poistuu 2 vanhaa salia aputiloineen (K5-yksikkö) KesLen käyttöön Päivystys- ja infektiopotilaat Leikkausyksikön toimintatapa muuttuu 8:lle leikkaussalille 3 yhteistä valmistelupaikkaa Merkittävä osa valmistelusta (puudutukset ym) – saliajan käyttö tehostuu Laajempi heräämö ( paikkaan) Nykyinen postoperatiivinen hidaste poistuu Vuodeosastojen kuormitus vähenee Kuljettelu eri suunnilta ja suunnille vähenee oleellisesti Poliklinikan tmp-huoneeseen aiemmin LyhKissä leikattuja potilaita K5-yksikön käyttöönotto Päivystys- ja infektiopotilaiden viiveet vähenevät merkittävästi Tarve virka-ajan ulkopuoliseen työhön / sen laajentamiseen vähenee Leikkausyksikön omat tutkimushuoneet Kilpailu tutkimushuoneista poliklinikan kanssa poistuu

26 Toimintamuutokset, tiimit
Hoidonsuunnittelijat siirtyvät poliklinikalle Leikkausten ajananto yhdistetään pkl-käyntiin Potilas valmistellaan muutenkin leikkausta varten pkl-käynnin yhteydessä Entistä useammin ”LeiKo-potilaana” Edellytys Lyhyempi jono sekä poliklinikalle että leikkauksiin Potilaan tilassa ei ehdi tapahtua muutoksia, jotka vaatisivat uusia kannanottoja ennen leikkausta

27 Reumanhoidon osaamiskeskus Kaikki aikuisreuma samassa paikassa
Reumakeskus (kerros 4) Reumanhoidon osaamiskeskus Kaikki aikuisreuma samassa paikassa Konservatiivinen ja operatiivinen Myös keskusleikkausosasto lähellä Diagnostiset palvelut lähellä Potilaskuljetukset vähenevät merkittävästi

28 Uudet toimintatavat - reuma
Kuntoutus ja potilasohjaus / sosiaalityö tiivistyy Toimintaterapia, fysioterapia, jalkaterapia, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä Reumalääkäri ja reumaortopedi lähekkäin Yhteiset hoitosuunnitelmat välittömästi, vähemmän kirjallisia konsultaatioita ja viiveitä Modernit lääkehoidot iv-tiputuksineen asianmukaisissa tiloissa Pkl- ja vuodeosasto Reumaortopedian hoidonsuunnittelu, leikkausvaraukset, preop. tutkimukset uudelle sairaanhoitajalle Peruutusten aiheuttama tyhjäkäynti vähemmäksi Vapauttaa kirurgeja potilashallinnosta Reumayksikön henkilökunta toimii yhteisesti sekä poliklinikalla että vuodeosastolla (ml. muut kirurgiset potilaat)

29 Tiimivalmennus reumakeskuksessa
Tiimivalmennuksessa rakennettu tiiviis yhteistyö Reumapoliklinikka, vuodeosasto, erityistyöntekijät Tavoitteena henkilöstön sujuvampi käyttö poliklinikan ja vuodeosaston välillä Opeteltu tarkastelemaan omia toimintaprosesseja ja siinä olevia korjattavia asioita ja tehty monia korjauksia jo nyt toimintaan Yhteistyötä on parannettu LyhKin ja KesLen kanssa Muutamia edistysaskeleita tähtäimessä täysin paperiton toiminta KesLen kanssa on kehitetty sähköistä raportointia Ylläpidetty yhteistyötä terveyskeskusten reumahoitajien kanssa. Leikkaukseen tulevat potilaat tarkistuttavat leikkauskelpoisuutensa tk:ssa Yhteistyö Oulun kaupungin reumavastaanoton kanssa tiivistynyt Potilasohjeet päivitetty moniammatillisessa työryhmässä (Intranet) Tiimivalmennus jatkuu myös ilman ulkopuolista vetäjää

30 K5-yksikkö Keskusleikkausosaston käyttöön
”K5”-alueen kaksi leikkaussalia aputiloineen palautuvat KesLen käyttöön Toisean saliin revisiokirurgiaa (krooniset haavat) ja muita infektioleikkauksia Toiseen saliin puhtaita päivystysleikkauksia Aputiloihin infektioheräämö Nykyisessä heräämössä ei eristyspaikkoja Postoperatiivinen valvonta leikkaussalissa hidastaa leikkaustoimintaa Infektiolinja: ehkäisevä merkitys Ongelmabakteerien ja niille alttiiden potilaiden määrä kasvaa tasaisesti Infektio- ja päivystysleikkauspotilaiden läpimenoajat lyhenevät, resursseja vapautuu elektiiviselle kirurgialle Saliemme käyttöaste on vertaisarvioinnissa valtakunnan korkeimpia Ei-operatiivinen saliaika (potilaan valmistelu ja valvonta salissa) korkeahko Induktiotila henkilökuntineen sekä infektioheräämö vähentävät tätä tehottomuuslähdettä Päivystyspotilaiden (P3) keskim. odotusaika leikkausilmoituksesta 19 tuntia Päivystysleikkausta odottavat potilaat lisäävät vuodeosastojen kuormitusta

31 Vaikutukset vuodeosastoihin ja KesLeen
Lyhyen hoitoajan potilasryhmiä siirtyy Polikliinisiksi / Avohoitotalon heräämöön / Avohoitotalon vuodeosastolle Iv-hoito / Tmp-radiologia, Haavahoito / LyhKi-leikkauksia / Raskasta kirurgiaa Vuodeosastojen liikenne rauhoittuu ja kuormitukset alenevat Keskimääräinen hoitoisuus lisääntyy Optimoitu ”vihreä linja” Vuodeosastojen ja KesLen liikenne rauhoittuu AHT-vuodeosastolla 16 paikkaa kokonaan uusille potilasryhmille Poliklinikan valvontahuoneen ja LyhKi-heräämön vaikutus 5 – 10 paikkaa, mikäli ne voidaan hyödyntää kokonaan Vaikutus hoitopäiviin on pienempi, koska kyseessä ovat lyhyimmän hoitoajan potilaat Avohoitotalo kannattanee avata kutakuinkin täydessä laajuudessaan ja hyödyntää sen tuomat heijastusvaikutukset vanhoissa tiloissa Määräarvioita jäljempänä

32 Henkilöstömenojen rahoitusmahdollisuuksista
Hoitotakuun ostopalvelut (viimeiset 5 vuotta) Keskimäärin 4 M€ Alin 1.3 M€ (2009) Enin 8.5 M€ (2006, sisältää vuokratyön) Ostopalveluissa henkilöstömenoja > 50%? Ylityökorvaukset (lisätyöt) sivukuluineen 1.6 – 2.5 M€ vuodessa Molempia jatketaan tarvittaessa tilapäisten yksittäisjonojen ja ajoittaisten päivystyksen ruuhkahuippujen hallintaan Enin osa päiväaikaisen toiminnan rahoitukseen

33 Hoitotakuu ja terveydenhuoltolaki
Pkl-jono enintään 3 kk – tutkimukset ja hoito Käytännössä tavoite oltava 2 kk Yli 3 kk odottaneita tällä hetkellä 2.300 Uusintakäynteineen vähintään käyntiä Ensikäyntien toteuma nyt: 40% yli 3 kuukaudessa Ensi- ja uusintakäyntejä vajaa / vuosi Yhden lääkärin koko vuosityöpanos pkl:lle suunnattuna pkl-käyntiä

34 Mahdolliset leikkausmäärät: AHT ja K5
Uusi leikkaussali, AHT 600 Induktiotoiminta, AHT 500 Pkl:lle siirtyvät toimenpiteet 300 K5-käytävän kaksi salia – 1.200 (virka-aika, päivystys, infektio)* Yhteensä – 2.600 Esitetyllä henkilöstömäärällä virka-aikana * päivystysleikkaukset tehty jo nyt, mutta enemmän ilta-, yö- ja lisätöinä (poikkeusruuhkat) pidemmin odotusajoin – paineita uusiin takapäivystysrinkeihin joka tapauksessa Päivystysleikkausten kesto lyhyempi kuin raskaan elektiivisen kirurgian, jolla päivystysleikkaukset korvautuvat entisissä saleissa. Nettovaikutus?

35 Vaikutus vuodeosastokuormituksiin
AHT:n siirtyvät potilaat hpv 54 potilasta x 35 viikkoa P3 odotusajan lyheneminen hpv yli tavoiteajan menneet päivystyspotilaat P3 odotusajan lyheneminen hpv alle 24 tunnissa hoidetut 5.000 x 0,5 vrk Yhteensä hpv * Mikäli jatkohoitopäivien ostot vähenevät aiemmasta, osa niistä hoitopäivistä palautuu vuodeosastoillemme.

36 Henkilöstön määrävertailua
Avohoitotaloon siirtyvät vakanssit (KirPkl, LyhKi, Reuma, Kuntoutus) 102.5 (oh, 3 aoh, 67.5 sh, 18 sh sis. sij., 8 ph, 5 lvm, 1 lvm sis sij.) 14 (Pkl ja LyhKi: 6 fysioterapeuttia ja 1 toimintaterapeutti, Reumatiimi: 6 ft, 1 tt) Avohoitotaloon esitetyt nimikemuutokset ja uudet vakanssit 2 sairaanhoitajaa osastonhoitajiksi 43 uutta (35 sh, 7 sh sis sij., 2 ph, 1 lvm) Keskusleikkausosaston K5-yksikön uudet vakanssit 12 uutta (10 sh, 2 lvm sisäistä sijaista) (Keskusleikkausosaston hoitohenkilökunta v 2010: Anestesia 95, Kirurgia 91) 16 vanhaa salia, 2 uutta + aputilamuutos Lääkärit 6 uutta erikoislääkäriä (3 anestesia, 3 kirurgia) 2 uutta erikoistuvaa, anestesia (1 erikoistuva, 1 sisäinen sijainen) (Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön nykyiset lääkärivakanssit n. 170) Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön palkalliset työsuhteet v noin 1.120

37 Operatiivisen tulosalueen ulkopuoliset AHT-esitykset
2 osastofarmaseuttia (LyhKi 1, reuma 1) 2 välinehuoltajaa (pkl ja LyhKi yhteisesti) 16 siivous 0.5 ravintohuolto 2 Sairaanhoitajaa ja 1 lääkäri radiologia (?) 1.5 Logistiikka

38 Henkilöstöyhteenveto
I Nimikemuutokset 2 sairaanhoitajaa osastonhoitajiksi III Uudet virat ja toimet ja IV Sisäiset sijaiset 6 Erikoislääkäriä (anestesia 3 el, kirurgia 3 el) 2 Erikoistuvaa lääkäriä (anestesia 1 virka ja 1 sisäinen sijainen) 45 Sairaanhoitajaa (pkl 9, leikkauskerros 13, reuma 13, K5-yksikkö 10) 2 Perushoitajaa (reuma) 3 Lääkintävahtimestaria (leikkauskerros 1, K5-yksikkö 2) 7 Sairaanhoitajan sisäistä sijaista (pkl 1, leikkaus 1, reuma 5) 2 osastofarmaseuttia (leikkauskerros 1, reuma 1) 2 välinehuoltajaa (pkl ja leikkauskerros yhteisesti)


Lataa ppt "Avohoitotalo Oulun yliopistollinen sairaala Valtuusto,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google