Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma 02.12.2009
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta, , Oheismateriaali A HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma

2 Operatiivinen tulosyksikkö
Kokonaistavoite: Toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen 1. Kehitettävänä olevat prosessikuvaukset ja hoitoketjut Hanke Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu Status XI/2009 1 a) Operatiivisen ty:n ja HUS:n sisäiset prosessikuvaukset - hoitoaikojen lyheneminen, turhien tutkimusten ja käyntien väheneminen 1. Vuoden 2009 avainprosessit 1a. Haavapotilaan hoidon organisointi (haavakeskus) 1b. Sydänkirurgian osuus sydänpotilaan hoidossa 1c. Urologisen potilaan hoitoketju 1d. Kirurgisen vuodeosaston geneerinen toimintamalli 1e. Aiemmin tehtyjen prosessikuvausten päivitys 2. Päiväkirurgisen potilaan hoitoprosessi Herttoniemen sairaalassa 3. HUS:n geneeristen prosessikuvausten tekoon osallistuminen Vyl Caj Haglund / koordinoija Anne Kaarlola - valmistuvat valtaosin 12/2009 Yl Mauri Lepäntalo - etenee vaiheittain, valmis 12/2011 Erl Antti Vento: valmis 12/2009 Yl Kimmo Taari, osl Erkki Rintala: valmis 12/2009 - ei aloitettu resurssipulan vuoksi - jonkin verran tehty päivityksiä Yl J-M Björkenheim Sh Katriina Huhtanen (AMK-lopputyö) Edustaja: Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola - jatkuva projekti 2008  1 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 2

3 Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu Status XI/2009 1 b) PTH-ESH-hoito-ketjujen kehittäminen - suunnittelu ja seuranta perusterveydenhuollon kanssa - selkeät vastuut, vastuuparit yksiköiden väliseen toimintaan - parempi tiedonkulku organisaatioiden /yksiköiden välillä - potilasvirran parempi hallinta, siirtoviiveiden minimointi – konsultaatiotoiminnan kehittäminen, lähetteiden kriittinen arviointi 1. Keskitetty haavapotilaan hoito (haavakeskus: Hki, Vantaa, Espoo) 2. Sydänkirurgian osuus sydänpotilaan hoitoketjussa 3. Urologisen potilaan hoitoketju 4. Sairaalloisesti lihavien potilaiden hoidon koordinointi ja kehittäminen Yl Mauri Lepäntalo - etenee vaiheittain, valmistumistavoite: 12/2011 Erl Antti Vento - valmis 12/2009 Yl Kimmo Taari, osl Erkki Rintala - etenee vaiheittain Oyl Marja Leivonen 2 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 3

4 Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu Status XI/ 2009 2. Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen, työpanoksen optimaalinen kohdentaminen ja palkitseminen 2 a) Eri ammattiryhmien ammattitaidon ja potilasturvallisuuden kehittäminen 1. Leikkaussimulaation käyttö pehmytkudoskirurgiassa 2. Endovaskulaaristen toimenpiteiden simulaattoriharjoittelu 3. Vuosittain toistuva: Taitava tehohoitaja –koulutus 4. Vuosittain toistuva: Taitava kirurginen hoitaja – koulutus Erl Tom Scheinin: valmis: 12/2009 Yl Mauri Lepäntalo - aloitettava toiminta TtM Marita Ritmala-Castren Orp Ritva Salmenperä 2 b) Työnjaon kehittäminen 2. Anestesiologin ja anestesiasairaanhoitajan tarkoituksenmukaisen ja työn mielekkyyttä lisäävän työnjaon kehittäminen polikliinisessa sedaatiotoiminnassa OYl Reino Pöyhiä 2009  2 c) Palkitseminen 1. Tulokselliseen toimintaan liittyvän lisän (TTL) kehittäminen ja käyttö Vastaavat ylilääkärit Orp Helena Tuominen - valmis: 12/2010 3 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 4

5 Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu Status XI/2009 3. Potilaspaikkojen, saliaikojen ja teknologian optimaalinen hyödyntäminen 3 a) Potilaspaikkojen ja saliaikojen käytön seuranta ja tehostaminen 1. Potilaan preoperatiivisen arvioinnin kehittäminen Töölön sairaalassa 2. Leikkausosastojen toiminnan tehokkuuden seuranta ja tehostaminen 3. Nopean toipumisen ja kotiuttamisen toimintamalli (Fast Track) 4. Leikattavan traumapotilaan hoitoprosessin toiminnanohjaukseen liittyvä kansainvälinen vertailu Ol Hanna Tuominen - valmistuu 12/2009 Yl Irma Jousela - valmistuu 12/2010 Erl Tom Scheinin Vyl Eero Hirvensalo - valmistui 06/2009 3 b) Uuden teknologian, esim. sähköisen asioinnin ja mobiiliteknologian hyödyntäminen 1. Sähköinen esitietolomake - HUS:n ja sovittuihin elektiiviseen toimenpiteisiin tulevien potilaiden sähköisen asiointimahdollisuuden ja hoidon vaikuttavuuden seurannan laajentaminen Jorvista Kirurgiseen sairaalaan 2. Merlot Medi - ensihoidon tietojärjestelmä 3. Suuronnettomuuksiin liittyvän kutsun välittäminen ja vastausten rekisteröinti hyödyntämällä mobiiliteknologiaa. Yl Päivi Valta (Jorvin sairaala) –> –> (Kirurginen sairaalan vastuuhenkilö: Yl Pertti Pere) Yl Markku Kuisma - jatkoinvestointiesitys ad 2011 Yl Ari Leppäniemi, erl Seppo Hiippala - valmis: 2010 4 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis

6 Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu Status XI/2009 4. Päällekkäisten toimintojen minimointi, toiminnan keskittäminen 4 a) Toiminnan organisoinnin ja ohjeistuksen kehittäminen, hoitotyytyväisyyden lisääminen 1. Tekonivelkirurgian alueellisen toiminnan tehostaminen 2. Perioperatiivisten monitoimipoliklinikoiden (MoPo) perustaminen ja kehittäminen Töölön ja Peijaksen Leiko-toiminnassa - eri erikoisalojen edustajat tekevät pre- ja postoperatiiviset konsultaatiot keskitetysti potilaan poliklinikkakäynnin yhteydessä, potilaan ei tarvitse liikkua. Oyl Ville Remes Orp Tarja Särkioja, orp Maija Blixt  toiminnan laajentaminen eri yksiköihin 5. Uudet toimintatavat, innovaatiot 1. Kotoa elektiiviseen sydänkirurgiaan 3. Elektiivisen leikkaustoiminnan vaikuttavuuden seuranta ja arviointi osana sähköiseen asiointiin liittyvää hanketta 4. Tehopotilaiden jälkipoliklinikan perustaminen 5. Potilashotelli-hankeen suunnitteluun osallistuminen Erl Antti Vento, erl Arto Nemlander - valmis 12/2009 Yl Ville Pettilä (v Anne Kaarlola) – 2010 Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola - valmis 06/2009 Kehittämispäällikkö Laura Mäkelä (HUS-kehittämistoimisto) - Ty:n edustajana Anne Kaarlola - työ aloitettu v. 2009 5 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis

7 Medisiininen tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status 1a. Prosessien/hoito-ketjujen sujuvuuden parantaminen Päiväsairaalatoiminnan tehostaminen KRJ:t Mika Mäkelä/Markus Färkkilä, työryhmä sis. henkilöstön edustajat käynnistynyt, valmis ja toiminta 3/2010 Poliklinikkaprosessin hiominen Ylil. Juhani Kahri ja työryhmä, poliklinikkaprosessin sisäinen auditointi ja uusien toimintaperiaatteiden pilotointi, raportti , käynnistyy 2/2010 Diabeteskeskus Dos. Tiinamaija Tuomi, suunnitelma valmis, toiminta käynnistyy Sydänvalvonta Jorvissa pplk:n yhteyteen OYL Jukka Tolonen, valmis, onnistunut Osastotoiminnan raportointi Juho Mattila, TYJ, kehityshanke 1b. Hoitoketju hoitolinjakonseptin kehittäminen Syöpäpotilaan hoitoketju Geneerinen prosessimalli, OYL Tiina Saarto, Birgit Byman Työn alla Pallolaajennus-potilaan hoito päiväsairaala- toimintona OYL Mika Laine PTH – ESH yhteistyön kehittäminen TYJ Markku Nieminen 6 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 7

8 Medisiininen tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä 2. Henkilötyön tuottavuuden lisäys Poliklinikkaprosessin kehittäminen Ulla Eriksson, Riitta Vuorinen, Petri Koskinen, Juhani Kahri: Poliklinikoiden toiminnan arviointi ja kehittäminen, Kolmiosairaala 2010 Osastotyön sopeuttaminen Maarit Virta-Helenius: os. 121 sopeuttaminen os:lle 142 3. Kapasiteetin (tilat, laitteet) käyttöasteen nosto Os. 121 sulku Kuten edellä Päiväsairaalatoiminnan lisääminen ja keskittäminen Markus Färkkilä ja Mika Mäkelä 5. Uudet toimintatavat Yhteispäivystysmalli Perusterveydenhuollon toiminnanohjauksen haltuunotto Raija Malmström, Veli-Pekka Harjola, 2010 Lääkekulutuksen tarkentaminen Syöpäklinikkaryhmä. Kalliiden lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö, Petri Bono Pallolaajennuspotilaiden hoito päiväsairaalassa Mika Laine, kardiologia, Hoitajavastaanotot mm. ihotaudit 7 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 8

9 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status 1.Prosessien/hoitoketjujen sujuvuus 1 a) Prosessien hiominen - arvoa tuottamattoman ajan minimointi - hoitoaikojen lyhentäminen, turhien tutkimusten ja käyntien vähentäminen Raskauden ja vastasyntyneen prosessi Lastenklinikan päivystyspotilaan prosessi Lepo II Induktio- ja holding toiminnan kehittäminen Lastenklinikan uudelle anestesia- ja leikkausosastolle Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, valmis 2010 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio, valmis 2010 Lastenkirurgian klinikkaryhmä, klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio 1 b) Hoitoketjujen kehittäminen - suunnittelu ja seuranta perusterveydenhuollon kanssa - selkeät vastuut, vastuuparit yksiköiden väliseen toimintaan - parempi tiedonkulku organisaatioiden /yksiköiden välillä - potilasvirran parempi hallinta, siirtoviiveiden minimointi Vastasyntyneiden kotiutuminen -hoitoketju (Hyks-alue) Raskausdiabeetikon hoito –hoitoketju (Hyks-alue) Hallinnollinen apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 8 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 9

10 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status / pvä 2. Henkilötyön tuottavuuden lisäys 2 b. Oikeat mitoitukset, joustavat työajat Lastenpsykiatrian resurssien tasaaminen suoritteiden ja hoitopäivien mukaan Lastentautien yksiköiden toimintojen yhdistäminen kysynnän mukaan Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari ja osastoryhmän päällikkö Tuija Kotavuopio, Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, kesä 2010 Jorvin osastojen L1 ja L3 toimintojen yhdistäminen kesällä, Jorvin ja Lastenklinikan päivystysten toimintojen yhdistäminen kesällä. Tämä hanke on olemassa olevaa toimintaa jota edelleen laajennetaan. 2 c. Osaamisesta ja innostuksesta huolehtiminen Sisäisesti kehitetyt koulutusohjelmat Tehovalvontakoulutus, koulutussuunnittelija Pirkko-Liisa Orvomaa, aloitettu 2004, jatkuu vuosittain Neotehohoitajien koulutus, osastonylilääkäri Sture Andersson, Lasten tehohoitajat –koulutus, johtava ylihoitaja Inger Mäenpää 9 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 10

11 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status / pvä 3 . Kapasiteetin (tilat, laitteet) käyttöasteen nosto 3 b. Virka-aikaisten leikkausten/toimen-piteiden lisäys; yöleikkausten vähennys Lepo I (yöleikkausten vähennys) Klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio, 4 . Päällekkäisyyksien poistaminen, keskittäminen Lastenkirurgian päivystyspotilaiden hoidon keskittäminen Lastenpsykiatristen potilaiden hoidon päällekkäisyyksien poistaminen (Helsingin aluepoliklinikoiden perustaminen) HUS:n synnytystoiminnan kokonaissuunnitelma (yksiköiden vähentäminen nykyisestä 7:stä 4-5:een) Klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio, 2008 Vastaava ylilääkäri Kari Haukkamaa, klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari, 2008 Tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, ’ 10 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis

12 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status / pvä 5. Uudet toimintatavat 5 a. Päivystyksen kehittäminen – alueelliset päivystysjärjestelyt, päivystyspisteiden vähentäminen – yöpäivystyksen aikaisen toiminnan vähentäminen Jorvin lasten päivystys (uudet tilat/valvontapaikat mahdollistavat osastolle oton vähentämisen) Kirkkonummen lasten yöpäivystyksen keskittäminen Jorvin lasten päivystykseen Eero Jokinen, Eero Jokinen, 2009 5 c Toimintatapainnovaatiot Lääkkeellisten raskauden-keskeytysten kehittäminen HYKS-johtoinen erikoislääkäritoiminta terveyskeskuksessa. Pilotti Vantaan kanssa Osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo, alkanut vuonna 2000, prosessia kehitetään edelleen mm. yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, 5 d. Uuden teknologian hyödyntäminen – sähköinen asiointi, itsepalvelu, mobiiliteknologia Sähköinen ajanvaraus ultraääniseulonta-tutkimuksiin Vs. Osastonylilääkäri Veli-Matti Ulander 11 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis

13 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status / pvä 5 e. Työnjaon kehittäminen – organisaatioiden ja organisaatioyksiköiden välillä – henkilöstöryhmien välillä (lääkärit/hoitajat) SERI-toiminta (nuorisopsykiatrian SERI-toiminnan keskittäminen lastenpsykiatrian klinikkaryhmän Oikeuspsykiatrian osaamiskeskukseen) Vantaan lastenpsykiatrian tiimin uudenlainen työnjako (ei lääkäriä vaan erityistyöntekijöitä) Klinikkaryhmänjohtaja Leena Repokari, klinikkaylilääkäri Eeva Aronen, Klinikkaryhmänjohtaja Leena Repokari, 2010 5 f. Tilaajaosaamisen vahvistaminen liikelaitoksiin nähden – perustetaan HYKS:n tilaajatiimit Tulosyksikön sisäisten liikelaitosyhteyshenkilöiden nimeäminen Tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, 2009 12 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis

14 Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä 1. Prosessien/hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen 1 a. Prosessien hiominen Alueellisten prosessien sujuvoittamoinen / uuden teknologian ja innovaatioden hyödyntäminen Videokonsultaatiot päivystystilanteissa - Peijas Luodaan videoyhteys keskeisiin yhteistyötahoihin, mm. Koisonrantaan, joista epäselvät tapaukset selvitellään video-yhteyden avulla ja vältetään turhat lähettämiset ja jonottamiset, vastuuhenkilö Heidi Mehik-Vasar, Psykiatrisen päivystyspotilaan konsultaatio- ja arviointiprosessi - Peijas Psykiatrian tulosyksikkö, ayl Heidi Mehik-Vasar 1 b) Hoitoketjujen kehittäminen - suunnittelu ja seuranta perusterveydenhuollon kanssa - selkeät vastuut, vastuuparit yksiköiden väliseen toimintaan -parempi tiedonkulku organisaatioiden /yksiköiden välillä - potilasvirran parempi hallinta, siirtoviiveiden minimointi Psykiatrian osuus päihdepotilaan päivystys- hoitoketjussa - Peijas Masennuspotilaan hoitoketju - Peijas (diagnostiikka, hoitoketjukoulutukset ja konsultaatiot) Psykiatrian tulosyksikkö, klr-joht Matti Holi - käynnissä – valmis 01/10 Psykiatrian tulosyksikkö, oyl Stephan Salenius - käynnistynyt 03/09 – valmis 03/11 Masennuspotilaiden hoitoketju – läpimenoajat lyhyemmiksi 1. Yhteistyön tiivistäminen PTHn kanssa. 2. Henkilökunnan systemaattinen kouluttaminen. 3. Yhteistyö PTHn kanssa vaikeiden masennuspotilaiden jatkohoidon kehittämiseksi. Kirsi Suominen Kehitystyö meneillään 13 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 14

15 Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä Tavoite 1., 3., 5., Espoon erillisestä Aurorakodin tilasta luovutaan ja toiminnot siirretään Psykiatriakeskuksen muiden vanhuspsykiatrian toimintojen yhteyteen, konsultaatiopohjaista toimintamallia Espoossa tehostetaan Vanhuspsykiatrian tilaratkaisut ja konsultaatioiden tehostaminen Sami Pirkola, Ulla-Marja Louhia, Björn Appelberg -riskit liittyvät riippuvuuteen muista toimintaratkaisuista, erityisesti ruotsinkielteisten palveluiden järjestelemisestä Tavoitteet 1., 3., 4., Ruotsinkielinen avo-osaston muuttaminen suljetuksi ja ruotsinkielisten avo-osastopotilaiden hoito ruotsinkielellä vahvistelulla avo-osastolla ja ruotsinkiel. pkl:n tuella -> tilojen vapautus Espoon vanhuspsykiatrian käyttöön Ruotsinkielisten palveluiden tehostaminen toimintojen fokuksen ja tilaratkaisujen osalta Sami Pirkola, Camilla Ekegren Suunnitelma olemassa Tavoite 1. ja 5. Asiantutijateam arvioi ostettujen ja tuotettujen psykoterapioiden+muun avohoidon asianmukaisuuden ja seuraa niidentuloksellisuutta rekisteröiden samalla ulkoisia palveluntuottajia Psykoterapian ja avohoidon evaluaatio- ja tehostamisteami Sami Pirkola, nykyresursseista muodostettava työryhmä Tavoitteet 3. ja 4. Nuoriso- ja aikuispsykiatrian neuropsykiatriset asiantuntijat toimimaan samassa tiimissä, mikä tehostaa asiantuntijoiden, tilojen ja työajan käyttöä Neuropsykiatrian yhteinen tiimi aikuis- ja nuorisopsykaitrian kanssa Sami Pirkola, Pekka Tani, Nina Lindberg, Pertti Rintahaka 14 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 15

16 Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä Siirtää nuorisopsykiatrian vastaanotto- ja hoito-osasto B1 uusiin Psykiatriakeskuksesta vapautuneisiin tiloihin, jolloin otetaan käyttöön lisähoitopaikkoja. Niitä hyödynnetään seu-ranta- ja päivystyspaikkoina (tähän asti jouduttu toteuttamaan Aurorassa) ja lisäkapasiteettina Peijaksen alueen nuorten mtl-mukaiseen sairaalahoitoon (vähennetään Peijaksen aikuisten vast otto-osaston ja merkittävästi Kellokosken käyttöä). Osaston B1 Psykiatriankeskuksesta vapautuneisiin tiloihin siirtyy uudistettu ja osastoista U25/A29 yhdistetty peruskoulu-ikäisten tutkimus- ja hoito-osasto B4 joka edelleen hoitaa ns ”koulupudokkaita”.Uusi osasto toimii kiinteässä yhteistyössä osasto B2 kanssa, mistä saadaan merkittävä synergiaetu hoitopäivien lisäämiseksi ja potilaiden siirtymiseen pitkä-aikaishoitopaikoille ja kuntoutukseen sekä uutena työmuotona päivävuoroihin avohoitopainoitteisten työmuotojen käyttöön-ottamiseksi. Vapautuvat 6 vuodepaikkaa siirretään uudelle vastaanottohoito-osastolle B1 (2-3 paikka). 2 paikkaa siirtyy syömishäiriöosastolle U26. Näin vähenne-taan merkittävästi tähän asti ostopalveluina toteutettuja yksi-tyisiä osastohoito-palveluita. Osaston U25 vapautuvista tiloista tulee lisäkapasiteettia osaston U26 käyttöön ja sinne muuttaa syömishäiriöisten päiväosasto U30 Linnakosken-kadulta, mistä saadaan merkittävä vuokrien säästö samoin kuin luovu-taan Auroran osaston A29 tiloista. Jäljelle jääneet 1-2 potilas-paikkaa siirretään muiden nuorisopsykiatrian vuode-osastojen kriisipaikoiksi Muutto-rumba Punatiilitalon ent oikeuspsykiatrian osaston perus- emontointi nuorisopsykiatriseen käyttöön/ Nuoriso-psykiatrian Helsingin klinikka/ kl joht Kari Moilanen/ orp Teija Rintamäki/ os hoitaja Aki Tuomaala, vastaava ylihoitaja Taina Ala-Nikkola syksy 10-12/ 2009 Psykiatriakeskuksen B-siiven entisen B1 osaston kunnostaminen nuorisopsykiatriseen tutkimus- ja hoito-osaston B4 käyttöönottamiseksi/ Nuoriso-psykiatrian Keskitettyjen palveluiden os yl Mauri Marttunen/ orp Teija Rintamäki/ os hoitajat Aki Tuomaala, Ilpo Herranen ja Heli Simojoki, 01-03/ 2010 Ulfåsan tilojen uudelleen järjestely ja remontointi: syömishäiriöyksikön osastojen ja poliklinikan keskittäminen samaan paikkaan Nuoriso-psykiatrian Keskitettyjen palveluiden kl joht Veli-Matti Tainio/ orp Teija Rintamäki/ os hoitajat Katri Montin-Toiva ja Aki Tuomaala 03-06/ 2010 Muutto-valmis 01/2010 03/2010 06/ 2010 15 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 16

17 Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä 5. Uudet toimintatavat Lastensuojelun huostaanottamien ja laitossijoitettujen vaikeahoitoisten käytöshäiriöisten tutkiminen ja mahdollisesti tarvittavan hoidon ja jatkosijoituksen järjestäminen on toteutettu tähän asti valtakunnallisissa EVA yksiköissä (TaYS, Niuva). Merkittävä osa voitaisiin tutkia ja hoitaa itsenäisesti HUS tasolla, mitä varten suunnitellaan omaa osastoa Kellokosken sairaalaan (=VAINU-projekti). Näin säästettäisiin merkittävästi ostopalvelumäärärahoja joiden käyttö nyt ylittää vuositasolla miljoona euroa. Vaikeahoitois- ten nuorten arviointi, VAINU projekti Psykiatrian tulosyksikön toimiala-johtaja Grigori Joffe ja nuoriso-psykiatrian klinikkaryhmän vastaava ylilääkäri Nina Lindberg ja osastoryhmäpäällikkö Teija Rintamäki Alustava suunnitelma valmis Tehtäväjaon valmistelu perustasojen ja erikoissairaan-hoidon välillä Helsingissä, konsultaatioiden järjestäminen oppilasterveydenhuollon koululääkäreille (16) ja perheneuvoloiden lääkäreille (7), millä vähennetään lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon ja tehostetaan perustason palveluita ja ohjataan erikoissairaanhoidon resursseja niitä tarvitseville Nuorisopsykiatrisen erikois-sairaanhoidon ja peruster-veydenhuollon ja sosiaali-toimen perheneuvoloiden keskeinen tehtäväjako Helsingissä Helsingin klinikka/ ayl Kari Moilanen Syksy 2009 ja kevät 2010 Sovitut neuvottelu- ja suunnittelu päivä-määrät: 1) perheneuvolat / 2009 2) oppilasterveyden-huolto ja koululääkärit 03/ 2010 16 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 17

18 Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä Folkhälsanille ohjautuu nykyisin entistä enemmän tutkimuksiin ja hoitoon nuoria joita ei ole asianmukaisesti arvioitu ovatko erikoissairaan-hoidon tarpeessa vai pitäisikö ohjata peruspalveluihin (esim ruotsinkielinen perheneuvola) Ruotsinkielisten nuorten tutkimuksen ja hoidon arvioinnin järjestäminen Suunnitteluryhmän perustaminen/ Klinikkaryhmän vastaava ylilääkäri Nina Lindberg/ orp Teija Rintamäki/ Helsingin klinikka/ ayl Kari Moilanen 2010 Suunnittelua ei vielä aloitettu Nuorisopsykiatrian uudelleen organisoiminen ja resurssien oikea kohdentaminen HYKS nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän organisaation uudistaminen Suunnitteluryhmän perustaminen/ Klinikkaryhmän vastaava ylilääkäri Nina Lindberg Työryhmä asetettu 08/ 2009 Siirtää Espoolaisia potilaita lähemmäksi kotikuntaa. Tammiharju-ketju Työryhmä asetettu, raportti valmistunee marraskuussa. Sen jälkeen keskustellaan kuntien kanssa. Kirsi Suominen Selvitystyö meneillään PTH konsultaatiot sujuvammaksi konsultaatioiden selkeyttäminen ja määritteleminen Akuuttitoiminnan käynnistäminen. Alkaa alkuvuodesta 2010. Kirsi Suominen/Outi Mantere Selvitys meneillään Kuntoutusosaston profiilin vahvistaminen Kuntoutusosaston profiili P1 muutetaan suljetuksi osastoksi. Avohoidon ja kotiin suuntautuvan aktiivisen kuntoutuksen kehittäminen. Toteutunee Kirsi Suominen/Marja Muhonen Kehitystyö kesken 17 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 18

19 Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite Hanke Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu Status / pvä 5 b. Uuden teknologian käyttö / innovaatiot / kustannustehokkuus KELNET 1 - Peijas KELNET-2 Kelnet-1-Peijas: luodaan mielenterveysportaali, jonka kautta alueen väestö ohjautuu oikeisiin palveluihin, ja saa tietoa häiriöistä, KlR joht Matti Holi, 10/2009-2/2010 Kelnet-2: Luodaan nettiterapia keskeisiin psykiatrisiin häiriöihin. Näyttöön perustuvaa, kustannustehokasta. Vastuuhenkilö Grigori Joffe, käynnistyy syksyllä 2009 Asumispalvelupotilaan eteneminen itsenäiseen asumiseen (Kahden kalliin pullonkaulan purku skitsofreniapotilailla) HYKS-psykiatria , AYL Tuula Kieseppä - Yhteistyössä Vantaan kaupungin asumispalveluyksikön kanssa. - Alkaa 11/09 Kustannustehokkuus, sairaalakäytön minimoiminen Polikliininen ECT-Peijas – toiminnan käynnistäminen ECT-tiloja varten remontti, ja henkilökunnan koulutus. -Henkilökunta koulutettu 10/2010, tilojen remontti suunnittelussa. Vastuuhenkilö Matti Holi Polkliinisen ECT toiminnan järjestäminen espoolaisille keskitetyn ECT yksikön toimesta Polikliinisen ECT toiminnan laajentaminen espoolaisille Sami Pirkola, Sami Leppämäki 18 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 19

20 HYKS-sairaanhoitoalueen yhteishankkeet/ henkilöstö
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status / pvä 1. Henkilöstö-kustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Raportointi- ja seurantatyökalujen valinta ja kehittäminen HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää HYKS, HR-ohjausryhmä valmis 2010 2. Henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö Sissi- järjestelmän kehittäminen HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää HYKS, ty:t valmis 2011 3. Johtamisen kehittäminen ja seuranta HYKS:n sisäinen koulutus esimiehille HYKS, palvelussuhdepäällikkö Risto Lerssi HYKS, HR-ohjausryhmä vuodet 4. Henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja osaamisen turvaaminen 4. a) Henkilöstön saatavuuteen liittyvien toimintamallien pilotointi ja kehittäminen 4. b) Henkilöstön pysyvyyden ja osaamisen turvaaminen Ulkomaisen työvoiman rekrytointihanke yhteistyössä HYKS:n operatiivisen tulosyksikön, Opteamin ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa Työhyvinvoinnin kehittämishanke HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää / HYKS, operatiivinen ty, johtava ylihoitaja Arja Tuokko HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää/ HYKS, henkilöstöpäällikkö Saara Suominen HYKS, työsuojelupäälliköt, tulosyksiköiden esimiehet Hankkeen tavoitteena on parantaa työyhteisöjen toimivuutta työhyvinvointia kehittämällä. aloitus 2010 syyskuu 19 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 20

21 HYKS-sairaanhoitoalueen yhteishanke/ tukipalvelut
Tavoite Hanke Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö(t), aikataulu ja toimenpiteet Status Tukipalvelut tukevat mahdollisimman tehokkaasti ydintoimintaa Sha-johtaja, talousjohtaja - tukipalveluiden käytön kokonaisoptimointi palvelutuotannon osana - toisilta oppiminen ja parhaiden käytäntöjen monistaminen - toiminnan integrointi ja vakiinnuttaminen osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa Sairaanhoitoalueen tilaajatiimitoiminta (4 tiimiä + koordinointiryhmä) Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä, 12/2010 Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä, 12/22010 20 etenee aikataulun mukaisesti pieniä riskejä suuria riskejä valmis 21


Lataa ppt "HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google