Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

16.11.2011 Kuukasjärvi Leena Nieminen Hanna-Mari Vänttilä Marika.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "16.11.2011 Kuukasjärvi Leena Nieminen Hanna-Mari Vänttilä Marika."— Esityksen transkriptio:

1 16.11.2011 Kuukasjärvi Leena Nieminen Hanna-Mari Vänttilä Marika

2  Projekti: ”Joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu suorittamaan tiettyä tehtävää.” (Ruuska, 2001)  Projekti: ”Väliaikainen tavoite luoda ainutkertainen tuote tai palvelu.” (PMBOK, 2004)

3  Projektinhallinta: ”Projektinhallinnan avulla organisoidaan joukko henkilöitä toimimaan siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan ja työ saadaan päätökseen.” (Barnes, 1990)  Projektinhallinta: ”Projektinhallinnan kaksi osaa: toteutusprosessi, joka tähtää lopputuloksen aikaansaamiseen ja ohjausprosessi pyrkii saavuttamaan laadullisesti tavoitteiden mukaisen lopputuloksen mahdollisimman tehokkaasti.” (Ruuska, 2001)

4  Project Management Body of Knowledge  Project Management Instituten määrittelemä joukko yleisesti käytettyjä standardeja ja ohjeita  suunnattu apuvälineeksi erityisesti projektijohtajille  PMBOK jakaa projektinhallinnan kahteen alueeseen: viitekehykseen ja tietämyksen alueisiin  viitekehys määrittelee projektin toimintaympäristön ja projektin prosessien vuorovaikutussuhteet

5

6  Capapility Maturity Model Integration  Prosessien parantamiseen tarkoitettu kypsyysmalli tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen  kypsyysmalli on arviointiväline, jolla tähdätään kypsempään järjestelmälliseen toimintaan  lähtökohtana on käytössä olevien osaprosessien kypsyysasteen tunnistaminen

7  Aktiviteetteja tehdään ketterästi  ei peräkkäin suoritettavia erillisiä toimintoja  toiminnot kiinteästi toisiinsa nivoutuvia  Ketterät menetelmät pyrkivät minimoimaan riskejä jakamalla ohjelmistokehityksen lyhyisiin iteraatioihin  kestävät tyypillisesti yhdestä neljään viikkoa  asiakaslähtöisyys suuressa roolissa

8

9  Ketterä menetelmä monimutkaisten projektien hallintaan  Ominaispiirteitä: asiakaslähtöinen, erilaisiin tilanteisiin hyvin sopeutuva, nopea, itseorganisoituva ja liikkeessä pysyvä  Ohjelmistokehitys rakentuu erimittaisten syklien ympärille  tärkeimmät syklit ovat sprintti ja päivä

10  Sprintti: rajattu ajanjakso, yleensä 30 päivää,  sprinteissä toteutetaan kaikki toiminnot  Päivä: sisältää aina yhden palaverin (15 min),  keskustellaan mitä on tehty, mitä tullaan tekemään ja onko ongelmia  Tuotteen työlista  lista tuotteen priorisoiduista vaatimuksista Sprintin työlista  tuotteen työlistan osa  tiimi valitsee itse sprintin työmäärän

11  Tuotteen omistaja  henkilö, joka viime kädessä vastaa tuotteen ominaisuuksista  ylläpitää työlistaa ja priorisoi vaatimuslistoja  Tiimi  henkilöt, jotka projektia ovat tekemässä  tiimi yhdessä vastaa tuotteen kaikista puolista, ei koskaan yksittäinen henkilö  Scrum-mestari  tehtävänä on huolehtia siitä, että tiimi voi tehdä työtään optimaalisella tavalla  mestarin tehtävänä on ratkoa tiimiläisten ongelmat

12

13  Linkki: http://www.oamk.fi/~vvaisan/Syksy%202 011/Ohjelmistotuotanto/Harjoitustyo/Joni %20Luomala.pdf


Lataa ppt "16.11.2011 Kuukasjärvi Leena Nieminen Hanna-Mari Vänttilä Marika."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google