Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vertaisarvioinnin arviointia Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n kevätseminaari 20.3.2013 Krista Hanski Koulutussuunnittelija, projektipäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vertaisarvioinnin arviointia Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n kevätseminaari 20.3.2013 Krista Hanski Koulutussuunnittelija, projektipäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Vertaisarvioinnin arviointia Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n kevätseminaari 20.3.2013 Krista Hanski Koulutussuunnittelija, projektipäällikkö Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

2 Järvi-Seudun oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihanke Koordinaattorina Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän oppisopimuskeskus Partnereina hankkeessa: Savon koulutuskuntayhtymä/Savon oppisopimuskeskus Etelä-Savon Koulutus Oy/Oppisopimuspalvelut Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut, oppisopimus Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Äänekosken oppisopimustoimisto

3 Meta-arviointia 1. kierroksesta eli kannattiko? Kaupin (2005) esittämiä näkökulmia arvioinnin hyödyllisyyden arvioimiseksi: Kohdistuiko arviointi oppimisen, koulutuksen tai organisaation kehittämisen kannalta keskeisiin kysymyksiin? Oph:n asettama asiantuntijatyöryhmä määritteli pilotoitavat indikaattorit Arvioinnin kohteet koettiin keskeisiksi ja osuviksi, joskin osittain päällekäisiksi Mahdollisuus antaa palautetta vapautti keskittymään olennaiseen reunaehtojen kyseenalaistamisen sijaan

4 Linkittyikö arviointi koulutusorganisaation strategiaan, toimintaan ja niiden kehittämiseen mielekkäällä tavalla? Oppisopimuskeskusten johtajien osallistuminen varmisti yhteyttä strategiaan Strategia ja toimintasuunnitelmat vaikuttivat –arvioitavan prosessin valintaan sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kohdentamiseen (erityiskysymykset ja palautekeskustelu) –jatkokehittämisen kohteiden valintaan ja priorisointiin Edellytti yhteyden varmistamista suunnitelmallisesti

5 Auttoivatko käytetyt arviointimenetelmät ymmärtämään arvioitavan ilmiön (prosessin) olennaisia piirteitä? Prosessin kriittiset tekijät paljastuivat. Samat asiat alkoivat toistua arvioitaessa prosessin eri näkökulmia (esim. kuinka monta ongelmaa linkittyy yhteydenpitoon opiskelijan ja työpaikan kanssa) Löytyi ”ruuveja”, joita vääntämällä saadaan monta kohtaa toimimaan paremmin. Olemme lähempänä yhteisesti jaettua käsitystä, miten ko. prosessi tulisi hoitaa.

6 Miten arviointituloksia hyödynnetään (oppisopimus)koulutuksen kehittämisessä? Pieniä parannuksia on tehty jo runsaasti Kokonaisvaltainen kuva arvioidusta prosessista vahvuuksineen ja heikkouksineen auttaa kohdentamaan kehittämistoimintaa On käynnistetty vertaisarvioinnissa ilmenneisiin kehittämiskohteisiin liittyviä uusia kehittämishankkeita ja –ponnistuksia sekä jatkettu vertaisoppimista Jaettu kokemuksia ja malleja mm. maahanmuuttajien sekä erityistä tukea tarvitsevien oppisopimus- koulutuksesta ja tutustuttu tarkemmin koulutuksen hankintamenettelyihin.

7 Halusimme Saimme Oppia toisiltamme hyviä käytäntöjä kollegayhteyksiä ja uusia kehittämisverkostoja täsmäpalautetta ja tietoa kehittämisen tueksi prosessikaavioita ja –kuvauksia, malleja liuta pikku parannuksia Oppia omasta toiminnastamme kokonaisvaltaisen kuvan, miten meillä toimitaan, mikä toimii hyvin, missä ristiriitoja ja missä menee metsään (lomake) Kehittää toimiston yhteistä näkemystä tavoitteista yhteisen näkemyksen siitä, mihin pyritään ja mitkä arvot ja arvostukset ohjaavat toimintaamme sovittiin linjauksista ja periaatteista Olla mukana yhtenäistämässä käytänteitä kriteerien mukaiset, hyvät, käytännöt leviävät, kun vaihdetaan, matkitaan ja kopioidaan toisilta luovasti soveltaen Etsiä toimivaa tapaa arvioida, kehittää ja uudistaa kokemuksia ja opetuksia vertaisarvioinnin polulta valmiita materiaaleja, pohjia ja toimintamalleja tulevaa varten

8 Miten tästä eteenpäin? Toisella kierroksella: –Siedetään paremmin epämääräisyyttä prosessin aikana eikä huolehdita turhista –Hyödynnetään kaikki hyödynnettävissä oleva edelliseltä kierrokselta (mallit, materiaalit) –Rutinoidutaan hyvällä tavalla = hankkeen tarkoitus –Osataan ennakoida ja suunnitella paremmin etukäteen –Keskitytään olennaiseen ja tavoitellaan avoimesti omaa etua ratkaisuissa, itsellehän tätä tehdään. –Varmistetaan vertaisarviointien jatkuvuus hankkeen jälkeen


Lataa ppt "Vertaisarvioinnin arviointia Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n kevätseminaari 20.3.2013 Krista Hanski Koulutussuunnittelija, projektipäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google