Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosialismi: Taustaa: Kaupungistuminen ja alkava teollistuminen synnytti valtavat joukot ihmisiä, joiden elinolosuhteet olivat huonot. Heillä ei myöskään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosialismi: Taustaa: Kaupungistuminen ja alkava teollistuminen synnytti valtavat joukot ihmisiä, joiden elinolosuhteet olivat huonot. Heillä ei myöskään."— Esityksen transkriptio:

1 Sosialismi: Taustaa: Kaupungistuminen ja alkava teollistuminen synnytti valtavat joukot ihmisiä, joiden elinolosuhteet olivat huonot. Heillä ei myöskään ollut mahdollisuutta vaikuttaa poliittisesti 1800 – luvulla kiinnostuttiin yhteisomistuksen ideasta Syntyi utopiasosialismi, jossa yritettiin luoda yhteisomistukseen perustuvia yhteisöjä (vrt. nykyajan hippiyhteisöt) Esim. yrittäjä Robert Owen, joka menetti kaiken omaisuutensa sosialismikokeiluissaan Sosialismin oppi Syntyi Karl Marxin ja Friedrich Engelsin oppien pohjalta. Marxin tavoitteena oli luoda ”tieteellistä” sosialismin oppia Teokset ”Kommunistinen manifesti” 1848 ja ”Pääoma” 1859

2 Robert Owen (1771 – 1858) yritti parantaa työläisten oloja tehtaassaan kokeilemalla päätöksenteossa ja tuotannossa kommunismin ihannetta – kaikki yhteistä! Owen uskoi ympäristön muokkaavan ihmisestä sen mikä tämä on. Siksi hän halusi luoda ympäristön joka tuottaisi rationaalisia, humaaneja ahkeria ihmisiä Aluksi Owen toimi New Lanarkissa Britanniassa , mutta perusti myöhemmin Indianaan, USA:aan New Harmony nimisen yhteisön

3 Sosialismin käsitys historiasta:
Marx alkoi muokata sosialismista täsmällistä oppia. Tärkeänä työkaluna oli historia. Marx totesi markkinatalouden ja teollistumisen aiheuttaneen kurjuutta. Miten nykyiseen kurjuuteen oli tultu? Marxin mukaan historiassa on aina ollut nähtävissä omistavan ja työtätekevän luokan välinen ristiriita (luokkataistelu!) Antiikissa : Rikkaat vs. orjat Keskiajalla: Feodaaliherrat vs. maaorjat Ja nyttemmin, 1800 – luvulla: Kapitalistit vs. proletariaatti (työväestö) Teollistuneessa Euroopassa nämä luokkaristiriidat olivat kuitenkin ennennäkemättömän suuret ja proletariaattia riistettiin erittäin paljon.

4 Karl Marx (1818 – 1883) oli aluksi saksalainen lehtimies
Karl Marx (1818 – 1883) oli aluksi saksalainen lehtimies. Radikaalien näkemystensä vuoksi hän kuitenkin joutui epäsuosioon ja muutti Iso-Britanniaan Saksassa hän ehti kuitenkin julkaista v vallankumousliikehdinnän melskeessä Kommunistisen manifestin, joka oli eräänlainen lähtölaukaus Euroopan vasemmistoradikalismille. Britanniassa Marx tutki taloutta ja työtä. Hän julkaisi ajatuksena massiivisena teoksena Pääoma, jonka ensimmäinen osa ilmestyi Loput viimeisteli Marxin läheinen ystävä Friedrich Engels

5 Sosialismin aatteita:
Markkinatalous johtaa kapitalismiin, eli pääomien ja omaisuuden kasaantumiseen yhä harvempien käsiin Työväenluokka, eli proletariaatti ei voi kapitalismissa vaurastua, sitä riistetään (oppi työn lisäarvosta) Lait, oikeuslaitos, poliisi ja armeija pitävät rikkaiden porvarien puolta. Työväestö ei voi siksi vapautua, ennen kuin se liittyy yhdeksi hyvin organisoiduksi voimaksi ja tekee vallankumouksen! Vallankumouksen avulla vanha valta ja vanhat lait kumotaan, siirrytään yhteisomistukseen ja mahdollisimman suoraan demokratiaan. Kommunistinen puolue toimii kansan edustajana

6 Vallankumous ja kommunismi:
Kommunistinen puolue johtaa kansan vallankumoukseen Kaikki vanhan vallan edustajat pois Tehtaat, pankit, yms. yritykset valtion haltuun Tavoitteena kommunismi: kaikki yhteistä ”Jokainen tekee työtä kykyjensä mukaan ja saa tarpeidensa mukaan” Kommunistinen puolue on edelleen vallassa, ettei kapitalistit tekisi vastavallankumousta ja tulisi uudelleen valtaan Käytännössä tämä johti myöhemmin sosialistimaissa (Neuvostoliitto, itä-Eurooppa, Kiina, Kuuba yms.) yhden puolueen diktatuuriin

7 Marxin käsitys kulttuurista:
Marxin mukaan kulttuurissa on alarakenne ja ylärakenne. Alarakenne (talous, tuotantovälineet, omistussuhteet) määrittelevät ylärakenteen (tieteet, taiteet, uskonnot, yms.) Marxin mukaan sosialismissa hyvä’n alarakenteen ansiosta tulisi myös ylivoimaisen kehittynyt ylärakenne, ja ihmiskunnan kulttuuri nousisi huippuunsa Uskonto? Oopiumia kansalle!

8 Friedrich Engels (1820 – 1895) tuki ja avusti Marxia tämän tutkimustyössä.
Pahat kielet jopa väittivät, että Marxilla olisi ollut avioton lapsi, jonka Engels tunnusti omakseen. Engelsillä oli myös rahaa tukea Marxin tutkimustyötä taloudellisesti On sanottu, että Marx ja Engels olivat näkemyksiltään lähes identtiset miehet alusta alkaen. Marx oli kuitenkin enemmän teoreetikko ja Engels osasi kirjoitta ja puhua kansalle.

9 Reaalisosialismi: Reaalisosialismi, eli toteutunut sosialismi (esim. Neuvostoliitossa 1900-luvulla) ei mennyt näin pitkälle, se oli käytännössä mahdotonta Siispä elettiin suunnitelmataloudessa: Valtio omisti kaiken ja suunnitteli tuotannon määrän, hinnat ja palkat. Toimi huonosti, johti haaskaukseen , tehottomuuteen, saastumiseen ja matalaan elintasoon. Silti kommunismi oli unelma, tavoitetila, johon pyrittiin. Esim. Neuvostoliiton johtaja Hrustsev vakuutteli 60-luvulla kansalle, että 1980 – luvulla eletään kommunismissa…

10 Sosialismin edustajat:
Radikaalit ”oikeaoppiset” ovat vallankumouksellisia kommunisteja Revisionistit ovat tarkistaneet uudelleen Marxin oppeja ja hylänneet vallankumousopit. Sen sijaan laillinen toiminta parlamenteissa (esim. sosialidemokraatit Euroopassa) Useat radikaalit uudistusliikkeet paljon velkaa marxille ja sosialismille - Vihreä liike & radikaali ekologia - Radikaali feminismi Kansalaisoikeusaktivismi (mustat)

11 Marxismi – Leninismi: Marx oli ajatellut vallankumouksen tulevan ennen pitkää itsestään, kun ristiriidat luokkien välillä kärjistyvät tarpeeksi. Venäjällä Lenin ja muut Bolsevikit (enemmistökommunistit) eivät uskoneet tähän. Venäjä oli 1910-luvulla liian maatalousvaltainen ja teollistumaton maa. Marxismi-Leninismi syntyi. Sen mukaan oli perustettava aktiivinen valistunut ydinjoukko, joka johtaa kansan vallankumoukseen. Massojen enemmistön tuki ei tässä olisi edes välttämättä tarpeen. Tämän mallin mukaan toteutettiin sitten v lokakuun vallankumous sekä perustettiin Neuvostoliitto Marxismi-Leninismi on ollut vallankumousten esimerkkinä paljon useammin kuin alkuperäinen marxismi

12 Lenin-setä asui Venäjällä1870 – 1924 – kunnes häntä ammuttiin ja hän halvaantui osittain.
Lenin ehti luotsata Venäjän Neuvostoliitoksi vaikean sisällissodan läpi. Hän joutui kuitenkin jo 1923 melko syrjään käytännön politiikasta Lenin varoitti Stalinin olevan karkea ja liian kovaotteinen. Silti tämä peri Leninin manttelin vuoteen 1927 mennessä Leniniä on arvioitu neroksi ja piruksi – kaikkea siltä väliltä. Hän onnistui luomaan ensimmäisen sosialistisen maan maailmassa ja pitämään sen hengissä. Hinta oli kuitenkin kova: Pidätykset, teloitukset ja terrori kuuluivat myös Leninin toimintamalleihin


Lataa ppt "Sosialismi: Taustaa: Kaupungistuminen ja alkava teollistuminen synnytti valtavat joukot ihmisiä, joiden elinolosuhteet olivat huonot. Heillä ei myöskään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google