Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

eASIOINTI. KAINUUSSA –HANKE Hallinnoija:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "eASIOINTI. KAINUUSSA –HANKE Hallinnoija:"— Esityksen transkriptio:

1 eASIOINTI. KAINUUSSA –HANKE. 1. 8. 2006-30. 6. 2008. Hallinnoija:
eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, sote-toimiala Osarahoitus: Tekes-Fenix Vuorovaikutteinen tietotekniikka – teknologiaohjelma (50 %) Koordinointi: KuntaIT/KuntaFenix EH

2 Rahoitus Yhteistyökumppanit Kainuun maakunta -kuntayhtymä 50 %
eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE Rahoitus Kainuun maakunta -kuntayhtymä 50 % Tekes 50 % Yhteistyökumppanit KuntaIT/KuntaFenix -hankekonsortio Pohjois-Karjala (Joensuu) Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kajaanin yksikkö Kainuun IT-pooli WM-data Oy ja muut ohjelmistotoimittajat Tekes/KuntaFenix -ohjelma EH

3 Tavoitteet Työntekijän eTyöpöydän kehittäminen
eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE Tavoitteet Työntekijän eTyöpöydän kehittäminen - kertakirjautumisella työntekijällä on käytössä työssään tarvitsemat tiedot ja ohjelmat - työpöytä käyttäjäroolin mukainen (sosiaalityön työpöytä: sos.tt, käsittelijä - tavoite: selkeyttää ja nopeuttaa työntekijän työskentelyä ja tiedonhallintaa Kansallisesti hyödynnettävän tiedonsiirron rajapinnan tuottaminen - toimeentulotukihakemuksen tietosisällön määrittely - yhtenäinen valtakunnallisen toimeentulotuen määrittelyn kanssa (STM/Kansallinen tietoteknologia hanke) EH

4 Kansallinen läpinäkyvyys (KuntaIT/KuntaFenix)
eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE Kansallinen läpinäkyvyys (KuntaIT/KuntaFenix) tuotosten dokumentointi kansallisten määritysten mukaisesti: prosessikuvaukset, rajapintakuvaukset, vaatimusmäärittelyt, palvelukuvaukset ja palvelun tekninen toteutus tuotosten katselmointi (katselmointimenettelyn mukaisesti) tuotosten tasot: suositukseen tähtäävät toteutukset (ehdotus, suositus luonnos, suositus/JHS) muut toteutukset (kuten dokumentoitu toteutus, hyvä käytäntö) EH

5 eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE
Määritykset nykyisen prosessin tarkennukset ja keskeiset kehittämiskohteet sähköisen prosessin mallinnus (QPR) toimeentulotukihakemuksen tietosisällön ja tiedonsiirron määrittely lomakejärjestelmästä sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmään eli kansallisen rajapinnan määrittäminen sosiaalitoimen työpöytämääritykset pilotointi- ja testaussuunnitelma teknisen arkkitehtuurin määritykset sähköiselle asioinnille lausunto toimeentulotuen tietosisällön määrityksistä Tikesos - hankkeelle EH

6 Toimenpiteet prosessiin liittyen
eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE Toimenpiteet prosessiin liittyen sähköisen asioinnin/prosessin koulutus henkilökunnalle kustannus-hyöty analyysi (nykyisen-tulevan prosessin analysointi) sosionomisten terveyserojen analysointi ja IVA arviointi kehitettävästä palvelusta asiakkaiden sähköisten palveluiden käytön edistäminen – sosiaalitoimen asiakaspisteiden varustaminen myös sähköisen palvelun käyttöön (asiakaspäätteet, informointi, neuvonta/ohjaus) EH

7 eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE
Mitä tavoitellaan ? testattujen ratkaisujen kansallista hyödynnettävyyttä ja levitettävyyttä sosiaalihuollon sähköisten palveluiden lisääntymistä asiakaspalvelun kehittämistä – työmenetelmien kehittämistä työprosessien selkeytymistä, mahdollisuutta työn alueelliseen hajautta- miseen ja keskittämiseen, mahdollisuutta erikoistua (maakunnallinen työjono, sähköinen/manuaalinen prosessi) mahdollisuutta panostaa kokonaisvaltaisesti palveluprosessien kehittämiseen (ohjaus, neuvonta, henkilökohtainen palvelu, itsepalvelu, etäpalvelu) mahdollisuutta hyödyntää kansallisia tietorekistereitä ja palveluja (keventää asiakkaan asiointia, tehostaa/nopeuttaa käsittelyprosessia) asiakastietojärjestelmän tehokasta käyttöä kustannushyötyjä EH

8 eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE
Sosiaalihuollon prosessien ja sähköinen asioinnin kehittämisen haasteet EH

9 Lainsäädännön haasteet
Laki sähköisestä asioinnista viranomais-toiminnassa Laki sähköisestä allekirjoituksesta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Kuntalaki Hallintolaki Julkisuuslaki Arkistolaki Henkilötietolaki Toimeentulotukilaki Asiakaslaki Sosiaalihuoltolaki Lainsäädännön haasteet Asiakkaan-palvelujärjestelmän välinen tietoturvallinen tiedon kulku ja luottamus palveluun Asiakkaan informointi tunnistautuminen EH Arkistoinnin haasteet, kansalliset tavoitteet

10 SUJUVA PROSESSI: MANUAALINEN JA SÄHKÖINEN
Lisäselvitykset, päätökset sähköisesti  kansalaistili Tiedon saannin haasteet eri järjestelmistä, rekistereistä EH SUJUVA PROSESSI: MANUAALINEN JA SÄHKÖINEN

11 eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE
Sosiaalihuollon prosessien ja sähköisen asioinnin kehittämisen haasteet Lainsäädännön mukanaan tuomat haasteet asioinnissa mm: - noudatettava hyvän hallinnon periaatteet; laatu ja tuloksellisuus - edistää hyvinvointia ja kestävää kehitystä - suojella yksityiselämää henkilötietojen käsittelyssä - huolehdittava palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta - turvata henkilön ja perheen toimeentulo - mahdollistaa sähköinen asiointi - varmistaa tietojen turvallinen liikkuminen Sosiaalihuollon asiakirjat ovat sallassapidettävää tietoa! EH

12 eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE
Sosiaalihuollon prosessien ja sähköisen asioinnin kehittämisen haasteet Lainsäädännön mukanaan tuomat haasteet, mm. - velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle asiakirjan saapumisesta viranomaiseen (aikaleimapalvelut) - asiakirjat on rekisteröitävä: merkittävä saapumisajankohta, todettava; eheys, muuttumattomuus, alkuperäisyys - asiakirjat on arkistoitava lain mukaisesti - asiakirjat on allekirjoitettava sähköisen allekirjoituksen lain mukaisesti - asiakkaiden tunnistamiseen liittyvät vaatimukset on täytyttävä - päätöksen noutamisesta on ilmoitettava asiakkaalle (varmistettava, että ilmoituksen saa juuri se henkilö jota päätös koskee) EH

13 Yhteystiedot Marita Pikkarainen Erja Heikkinen kehittämispäällikkö
eASIOINTI KAINUUSSA –HANKE Yhteystiedot Marita Pikkarainen kehittämispäällikkö hankkeen vastuullinen johtaja puh Riikka Väyrynen suunnittelija puh Sirpa Hakkarainen suunnittelija ( alkaen) puh Erja Heikkinen projektipäällikkö puh Kainuun keskussairaala Sotkamontie 13 F 26 87140 Kajaani EH


Lataa ppt "eASIOINTI. KAINUUSSA –HANKE Hallinnoija:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google