Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perheen ja päivähoidon vuorovaikutusareenat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perheen ja päivähoidon vuorovaikutusareenat"— Esityksen transkriptio:

1 Perheen ja päivähoidon vuorovaikutusareenat
Anna-Maija Puroila Kehittämispäällikkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Helsinki

2 Yhteistyötä arvostetaan periaatteessa…
”Päivähoidon perusta on vanhempien ja henkilökunnan yhteistyö.” ”Luottamuksellinen yhteistyö lasten vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.” ” Avoin yhteistyö on onnistuneen päivähoidon perusta.”

3 … entä käytännössä? Yhteistyön käytännön toteutus vaihtelee voimakkaasti Intensiivinen, vastavuoroinen vuorovaikutus vanhempien ja henkilöstön välillä Vanhempien ja henkilöstön kohtaamiset puuttuvat ”… meillähän tietenkin on monta perhettä ja jokaisessa perheessä toimitaan erillä lailla. … Me onkin pietty periaatteena se, että meillä tehhään niinku me tehhään. Ja toiset tykkää ja toiset ei.”

4 ”Meillä yhteistyö sujuu hyvin.”
Keyes 2002: Hyväksi koettujen suhteiden taustalla voi olla todellista yhteistyötä ja jaettua vastuuta mutta myös yhteistyön ja välittämisen puuttumista. Yhteistyössä ei ole ongelmia, koska yhteistyötä ei juurikaan ole.

5 Hypoteesit Ristiriidan taustalla: Terminologian selkiytymättömyys
Erilaiset näkemykset päivähoidon perustehtävästä Yhteistyön käsittäminen pelkästään vuorovaikutuksellisena ilmiönä

6 Terminologiaa Moninainen käsitteistö: yhteistyö, osallisuus, kumppanuus, asiakaslähtöisyys, perhelähtöisyys Käsitteet liittyvät lasten vanhempien ja ammattilaisten välisiin suhteisiin Käsitteiden väliset suhteet epäselviä Käsitteiden sisältö epäselvä

7 Yhteistyö Yleiskäsite, jolla viitataan moniin erilaisiin toimintatapoihin Keskeistä, mihin asetetaan painopiste (Pohjola 1991) YHTEIStyö: painottaa vanhempien ja ammattilaisten välistä yhteisyyttä (yhteisymmärrystä, yhteistä tavoitteenasettelua) yhteisTYÖ: painottaa yhteistä toimintaa, yhdessä tekemistä

8 Yhteistyön ulottuvuuksia (Puroila 2004)
Tavoite ’Normaalin’ vanhemmuuden ja kotikasvatuksen tukeminen Varhainen puuttuminen Korjaava toiminta Kohde Kaikki asiakasperheet Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja perheet Intensiteetti Satunnainen yhteistyö Pitkäjänteinen yhteinen työ Vaikuttamisen suunta Perhe > päivähoito (yksisuuntainen) Päivähoito > perhe (yksisuuntainen) Päivähoito <> perhe (molemminpuolinen) Sisältö Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Vanhemmuuden tukeminen Vapaamuotoinen yhteistyö

9 Päivähoidon perustehtävä?
Lasta painottava tulkinta: Varhaiskasvatustyön ensisijainen ja ainoa ’kohde’ on lapsi. Lasta ja perhettä painottava tulkinta Lapsi on kiinteä osa perhettä; varhaiskasvatustyötä ei voi tehdä ilman vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.

10 Erilaiset tulkinnat LAPSI AMMATTILAINEN
… johtavat erilaisiin vuorovaikutuksen malleihin: Lasta painottava tulkinta LAPSI AMMATTILAINEN Lasta ja perhettä painottava tulkinta LAPSI VANHEMPI AMMATTILAINEN

11 Yhteistyön käsitteellistäminen
Vuorovaikutuksellinen ilmiö Kulttuuriset rakenteet vaikuttavat yhteistyön toteutumiseen (Keyes 2002; Powell 1991) sosiaalinen etäisyys vanhempien ja henkilöstön välillä perheen yksityisyyden suoja asiantuntijaorganisaatioiden luonne ja ammatillinen autonomia päivähoidon institutionaalinen konteksti työvuorot, lapsiryhmäjaot, päiväjärjestys, tilakysymykset perhe-elämän realiteetit vanhempien ja henkilöstön erilaiset roolit suhteessa lapseen

12 Sosiaalinen etäisyys? ”Tietenki seki, että ei mee liian lähelle, perhe on kuitenkin semmonen institutio, että siellä saa olla rauhassa. Että ei liikaa lähetä sorkkimaan sinne sitte. Sekin on semmonen asia, että raja siinä täytyy olla, kunnioittaa sitä omaa, mitä perheessä tapahtuu.” ”Kyl me on mietitty ihan omalla joukolla, että kuinka paljon vanhemmat arkailee, pelkää tai väärin kunnioittaa meitä ja meidän ammattitaitoa. Että ollaanko me niin pelottavia.”

13 Vanhemman ja ammattilaisen roolit (Puroila 2004, mukaillen Katz 1980)
Vanhempi Ammattilainen Tehtävä suhteessa lapseen kokonaisvaltainen erityinen, rajattu Tunnesuhde tunteenomainen tunteiden hallinta Kiintymys kiintymys ei kiintymystä Kasvatustietämys praktinen, informaali teoreettinen, formaali Toiminnan tavoitteellisuus spontaanius tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus Vastuun kohdentuminen yksilö lapsiryhmä

14 Yhteistyön kehittäminen
Vuorovaikutuksellinen ilmiö Yhteistyötä voidaan kehittää henkilöstön vuorovaikutustaitoja kehittämällä. Kulttuuriset rakenteet vaikuttavat yhteistyön toteutumiseen Yhteistyön kehittäminen edellyttää kehittämistyötä myös kulttuuristen rakenteiden ja institutionaalisten käytäntöjen tasolla.

15 Yli yksityisen ja julkisen rajan?
PERHE PÄIVÄHOITO -perheen arvot -kotikasvatus -kodin kulttuuri -ammatilliset arvot -ammatillinen kasvatus -ammatillinen kulttuuri YKSITYINEN JULKINEN ELÄMÄNPIIRI ? PALVELU- JÄRJESTELMÄ

16 Vuorovaikutusareena PERHE PÄIVÄHOITO -perheen arvot
-kotikasvatus -kodin kulttuuri -ammatilliset arvot -ammatillinen kasvatus -ammatillinen kulttuuri -yhteinen kasvatustehtävä -yhteiset arvot -yhteinen toiminta VUOROVAIKUTUSAREENA

17 Vuorovaikutusareenan rakentuminen
Tarvitaanko vuorovaikutusareenaa? Missä määrin perheiden kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu päivähoidon tehtäväalueeseen? Millaista vuorovaikutusta perheen ja päivähoidon välille toivotaan syntyvän? Yhteistyön tavoite, kohde, intensiteetti, sisältö, vaikuttamisen suunta Miten edesautetaan vuorovaikutuksen rakentumista? Miten päivähoidon toimintakäytännöissä (tilat, työvuorot, ryhmäjaot, työaikaratkaisut jne.) huomioidaan perheiden kanssa tehtävä yhteistyö? Miten yhteistyökäytännöissä huomioidaan perhe-elämän realiteetit?

18 Lopuksi Näin oli ennen:
” …sillon ku olin uus, en ees tyrkyttäny, ku minä sanelin, että näin se on. …Minä sanoin, että näin se muuten on. Lapsi tarvii kaks tuntii päivällä päiväunia. Se on jossain sanottu ja näin se muuten on.” ” Se oli hyvin tämmöstä, että päiväkoti tietää, mitä täällä tehhään ja täällä tehhään näin ja näin. Ja vanhemmat tyyty ja oli hiljaa. Ja siitä muodostu henkilökunnalle kuva, että kaikki on hyvin.” Mitä on nyt ja tulevaisuudessa?


Lataa ppt "Perheen ja päivähoidon vuorovaikutusareenat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google