Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.savonia-amk.fi AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Uudet yhteistyömahdollisuudet suomalaisella kirjastokentällä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.savonia-amk.fi AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Uudet yhteistyömahdollisuudet suomalaisella kirjastokentällä."— Esityksen transkriptio:

1 www.savonia-amk.fi AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Uudet yhteistyömahdollisuudet suomalaisella kirjastokentällä

2 AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 -Tiedon/informaation oikea paikka -> käyttäjän näkökulma -Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopiston hanke: Tieto- ja opetuspalvelujen integrointi (TOI), toteutettiin vuonna 2005 -> Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun tieto- ja opetuspalvelujen nykytilan ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen -> Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan yhteistyössä parantaa ja kehittää palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

3 AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 -Kirjastojen yhteistyö on tapahtunut spontaanisti, ilman sopimuksia ja taloudellisia korvauksia. Päivittäiset asiakaspalvelutilanteet. -Vakiintuneimpia yhteistyömuotoja -> yhteiset koulutustilaisuudet -> kirjastojärjestelmäyhteistyö (Kuopion Voyager-käyttäjät) -> ELEF: tavoitteena kehittää Itä-Suomen alueen elektronisia kirjasto- ja tietopalveluja

4 AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Tieto- ja opetuspalvelujen integrointi (TOI) tulokset: -> Johto näki yhteistyön tärkeäksi ja kehittämisen arvoiseksi asiaksi. -> Asiantuntijaosaamisen jakaminen ja yhdessä toimiminen toisiaan täydentäen. > Esteiksi koettiin erilaiset rahoitus- ja omistuspohjat, ohjelmistolisenssit, elektronisten aineistojen käyttöoikeudet, kansallisen tason lisenssit. Muutosvastarinta ja asenteet, erilaiset tarpeet ja yhteistyön kehittämisresurssien puute. -> Uhkana vastaajat kokivat sen, ettei yhteistyössä huomioida kaikkia osapuolia tasapuolisesti.

5 AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 TOI:n tulokset: -> Kirjastohenkilökunta suhtautui yhteistyöhön positiivisesti: resurssit paremmin käyttöön, päällekkäisten toimintojen ja tehtävien väheneminen ja sitä kautta voimavarojen säästö. -> Kirjaston aseman vahvistaminen ”suuremmalla kirjastoyksiköllä on paremmat vaikutusmahdollisuudet.” -> Alueen tietopalvelujen kehittäminen yhdessä -> Resurssien riittämättömyys koettiin heikkoutena -> AMK-sektori: ”pienemmän” jääminen isomman alle -> henkilöstön vähentäminen, työpaikkojen häviäminen

6 AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Yhteistyön kehittämiskohteita 1.Kirjastopalveluiden yhtenäistäminen 2.Yhteiset tietojärjestelmät 3.Kokoelmien tehokkaampi yhteiskäyttö ja yhteinen kokoelmapolitiikka 4.Yhteiset henkilöstökoulutukset 5.Tiedonhankinnan koulutus 6.Tilat ja laitteet

7 AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Yhteistyön onnistuminen -> Luottamuksen herättäminen


Lataa ppt "Www.savonia-amk.fi AMK-kirjastopäivät, Rovaniemi 16.-17.8.2006 Uudet yhteistyömahdollisuudet suomalaisella kirjastokentällä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google