Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille Marjo Laitala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille Marjo Laitala."— Esityksen transkriptio:

1 Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille Marjo Laitala

2 Kyselyn toteutus  sähköpostitse (357 kpl)  muistutusviesti + postitse  vastausprosentti 45,6  soitto 15 vastaamattomalle  selitettiin lähinnä ajanpuutteella

3 Vastaajien edustavuus  vastanneista 90 % on jäsenenä nykyisissä metsäneuvostoissa; hieman yli kolmannes työryhmissä  lähes kaksi kolmesta on osallistunut vähintään 80 %:iin kokouksista

4 Vastaajien taustaryhmät (Metsänomistus + Metsäteollisuus + Amm.edunvalvonta + Metsähallinto = 51 %)

5 ”neuvostossa on liikaa puuntuotannon edustajia” Täysin tai jokseenkin samaa mieltä: Ympäristöjärjestöt 75 % Ympäristöhallinto 40 % Tutkimus ja opetus 20 % Aluetalous 18,2 % Metsähallinto 15,8 % Monikäyttö 15,4 % Amm.edunvalvonta 8,7 % Metsänomistus 8,4 % Metsäteollisuus 0 %

6 Tietoperusta Kaikki ryhmät (ka. 85 %) kokevat saaneensa – ainakin jossain määrin - neuvoston kautta uutta, hyödyllistä tietoa Kaikki muut paitsi ympäristöjärjestöt ovat sitä mieltä, että kaikki oleellinen informaatio on ollut saatavilla (ka. 85 % samaa mieltä; ymp.järjestöt 38%) Noin puolet ympäristösektorin edustajista on sitä mieltä, että prosessi ei ole perustunut luotettavaan ja puolueettomaan tietoon

7 Tasapuolisuus Ennen kaikkea ympäristöjärjestöiltä, mutta myös ympäristöhallinnolta ja jossain määrin myös mm. opetuksen ja tutkimuksen edustajilta kritiikkiä puolueetonta kohtelua ja tasapuolisuutta kohtaan

8 ”näkemyksiä on kohdeltu tasapuolisesti”

9 ”on syntynyt yhteistä näkemystä” Täysin tai jokseenkin samaa mieltä: Amm.edunvalvonta 95 % Metsähallinto 90 % Aluetalous 86 % Tutkimus ja opetus 79 % Monikäyttö 77 % Metsänomistus 76 % Metsäteollisuus 70 % Ympäristöhallinto 56 % Ympäristöjärjestöt 12,5 %

10 Ohjelman ja osallistujien vaikuttavuus Metsäohjelman uskotaan vaikuttavan alueen metsien käsittelyyn, mutta osallistujien käsityksissä oman toiminnan vaikuttavuudesta on eroja ryhmien välillä; eniten ohjelman sisältöön kokevat vaikuttaneensa metsähallinnon edustajat.

11 ”metsäohjelma ohjaa metsäsektorin kehitystä”

12 ”…toimintani on vaikuttanut metsäohjelman sisältöön”

13 Sitoutuminen: ”…ryhmäni on valmis edistämään metsäohjelman toimenpiteitä”

14 ”paremmin muilla foorumeilla …”

15 Arvokeskustelua vai toimenpiteitä? Lisää arvokeskustelua Ympäristöjärjestöt 100 % Ympäristöhallinto 90 % Tutkimus ja opetus 90 % Metsähallinto 85 % Metsäteollisuus 70 % Amm.edunvalvonta 65 % Aluetalous 65 % Metsänomistus 58 % Monikäyttö 52 % Keskityttävä toimenpiteisiin Ympäristöjärjestöt 75 % Monikäyttö 70 % Metsänomistus 66 % Amm.edunvalvonta 55 % Metsäteollisuus 50 % Aluetalous 45 % Tutkimus ja opetus 45 % Metsähallinto 42 % Ympäristöhallinto 30 % Täysin tai jokseenkin samaa mieltä:

16 Asiantuntijuus versus kansalaisten osallistuminen ”Asiantuntijoiden roolia tulisi vahvistaa” Eniten kannattavat metsäteollisuus ja monikäyttö Metsähallinto ja metsänomistus vastustavat eniten ”Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia tulisi lisätä” Eniten kannattavat Ympäristöjärjestöt ja tutkimus & opetus Metsänomistus, metsäteollisuus ja metsähallinto vastustavat eniten

17 Yhteenveto  ympäristöjärjestöt oppositiossa; muilla ryhmillä lähinnä eroja samaa / eri mieltä olemisen voimakkuudessa  vallan vinoutuminen ei vaivaa niitä, joilla valtaa on  ohjelmalla on vaikutusta metsien käyttöön  osa kokee itsekin vaikuttaneensa, jopa paljonkin; osa ei lainkaan  tasapuolisuus ei täysin toteudu neuvostojen työssä  ohjelman takana seisovat ennen kaikkea metsänomistajat, metsäteollisuus ja metsäkeskukset  yksittäisten kansalaisten osallistumista ei pidetä erityisen tärkeänä


Lataa ppt "Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille Marjo Laitala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google