Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Muistin apuvälineet ennen koetta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Muistin apuvälineet ennen koetta"— Esityksen transkriptio:

1 Muistin apuvälineet ennen koetta
Muistiinpanot Käsitekaaviot Kertaaminen Muistiankkurit Visualisointi Harjoittelu © Anne Rongas © Anne Rongas

2 Hyvä esseevastaus kohdistuu siihen, mitä kysytään
käsitteet tai aihepiiri on määritelty alussa kokonaisuus on jäsennelty perusteluja esimerkkejä asian monipuolinen selittäminen ei perustu pelkkää ”musta tuntuu” –tietoon vastauksesta näkyy asian opiskelu ja kirjan lukeminen vertailut, kytkennät laajempiin asiayhteyk-siin, muiden tietojen liittäminen vastaukseen (oppiainerajojen ylittämi-nen), omat oivallukset © Anne Rongas © Anne Rongas

3 Toistuvia ongelmia Ylimalkaisesti luettu ohjeistus ja kysymys
Vastauksessa esitetään kaikki, mitä asiasta muistetaan, ei rajattu vastausta kysyttyyn Luettelomainen vastaus, tikkukirjaimilla, puhekielellä, mukana epäoleellisia tarinoita Satunnainen asioiden esitysjärjestys Liian tiivis vastaus: vastauksesta ei näy, ymmärtääkö vastaaja asian © Anne Rongas

4 Arviointi asteikolla 0 – 6
0: Kysymys ymmärretty väärin, ei vastaa kysyttyyn 1: kysymys ymmärretty, vastaus niukka, virheitä 2: yleistiedoilla vastattu, suppea tai epälooginen 3: perusvastaus, oikeita tietoja ja käsitteitä, vastaa kysyttyyn mutta lähinnä tietoja suppeasti toistaen 4: kaikki oleelliset tiedot esitetty, toistaa oppikirjaa monipuolisesti, teoriaviitteet, asian tulkinta, selostus 5: tietoa prosessoiva, looginen ja selkeä, soveltava, näkökulmien monipuolisuutta, käsitteistö hallussa 6: edellisen lisäksi oivaltava asian käsittely, asian kytkentä laajempiin kehyksiin, itsenäinen, kypsyyttä ja yleissivistystä ilmentävä, problematisoiva ote © Anne Rongas

5 Pisteitä vähentävät Esitystavan selkeät puutteet, sekavan näköinen tuotos Jaarittelu tai liika tiiviys; epäloogisuus Käsitteiden määrittelyn puuttuminen; asian teoreettinen hallinta niukkaa Selkeät asiavirheet Vaillinaisesti toteutettu tehtävä; rajaus ei noudata kysymystä © Anne Rongas

6 Kun kirjoitat esseevastausta:
muista hyvän tarinan kaava: alku, keskikohta, loppu > jäsentele kirjoita lukijalle, joka ei tiedä asiasta mitään > selitä keskeiset asiat, jotka opettaja tietää > opettajan on saatava varmistus, että sinä ymmärrät kirjoittamasi myös luonnontieteellisissä esseissä pitää selostaa mitä laskee/tekee, miksi ja mitä vastaus kertoo suhtaudu tilanteeseen oppimisen kannalta > pieni kipinä, oma into ja heittäytyminen asian käsittelyyn nostavat vastauksen tasoa © Anne Rongas © Anne Rongas


Lataa ppt "Muistin apuvälineet ennen koetta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google