Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pasi Helasuo Työn valvoja Professori Jukka Manner

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pasi Helasuo Työn valvoja Professori Jukka Manner"— Esityksen transkriptio:

1 Raportointijärjestelmän takaisinkytkentä asiakashallintajärjestelmään -analyysistä toimenpiteitä
Pasi Helasuo Työn valvoja Professori Jukka Manner Työn ohjaaja KTM Sami Helin

2 Sisällysluettelo Taustaa Tavoitteet
Systemaattisen asiakaskehityksen viitekehys Käsitteet Operatiivinen tietokanta ja Tietovarasto Valitut järjestelmät Ratkaisu Suorituskyky Johtopäätökset Tulevaisuus

3 Taustaa Työ tehtiin IPSS Oy:lle
Asiakas projekteissa on tullut esiin tarve käyttää liiketoimintatiedon hallintajärjestelmää kiinteänä ja helppokäyttöisenä osana asiakashallintaprosessia

4 Tavoitteet Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän välisen rajapinnan kehittäminen, siten että se tukee valittua asiakkuuksienhoitomallia - Kohderyhmän luonti suoraan raportista

5 Systemaattisen asiakaskehityksen viitekehys
Systemaattisen asiakaskehityksen viitekehys on nelivaiheinen asiakkuuksienhoitomalli, jonka avulla asiakkuuksia pyritaan kehittämään suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

6 Systemaattisen asiakaskehityksen viitekehys
Analyysi - Analysoidaan tietolähteistä löytyvää tietoa tarkoituksena mitata edellisen kierroksen tuloksia, sekä kerätä tietämystä seuraavan kierroksen tavoitteiden asettamisen helpottamiseksi Tavoitteet - Määritellään tavoitteet Suunnittelu - Muodostetaan suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Toiminta - Suoritetaan suunnitelman mukaiset toimenpiteet

7 Käsitteet Asiakashallinta
- Asiakaslähtöinen ajattelutapa, sekä siihen liittyvät tietojärjestelmät. Liiketoimintatiedon hallinta - Prosessi, jossa kerättyä raakatietoa jalostetaan informaatioksi ja informaatio muuttuu tietämykseksi. Tätä tietämystä käytetään sitten päätöksenteon apuvälineenä.

8 Operatiivinen tietokanta ja Tietovarasto
Asiakashallintajärjestelmä - Operatiivinen tietokanta - Normalisoitu - Optimoitu insert, update, ja delete kyselyihin Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä - Tietovarasto - Denormalisoitu - Opimoitu suurten tietomäärien lukemiseen Asiakahallintajärjestelmät ja liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät käyttävät erilaisia tietorakenteita!

9 Valitut järjestelmät Asiakashallinta: iSteer Share
- Modulaarinen ja helposti muokattava - Sisältää mm. Kampanjahallinnan kohderyhmätyökaluineen sekä monipuolisen sähköpostitustyökalun Liiketoimintatiedon hallinta: Pentaho Business Intelligence Community Edition - Monipuolinen - Open Source

10 Ratkaisu Luodaan asiakasryhmä-raportti ja lisätään siihen asiakasryhmien haun lisäksi yksittäisen ryhmän jäsenten haku HTML raporttiin lisätään asiakasryhmille linkit, jossa kutsutaan pentahoUtil-servlettiä ja välitetään sille tarvittavat parametrit pentahoUtil-servlet hakee valitun asiakasryhmän jäsenet linkin parametrien ja raporttiin määritellyn haun avulla ja tallentaa ne kohderyhmäksi suoraan asiakashallintajärjestelmän tietokantaan

11 Ratkaisu 2 &params=cnt|min|max&types=s|s|s&values= 6|3|7&cs= 47e7a22ed63f14291b1bed9c02bfba51 SELECT cnt, COUNT( cnt ) AS activity_id FROM ( SELECT COUNT( ar.is_id ) AS cnt FROM activity_relations ar JOIN person p ON ar.is_id = p.person_id AND ar.relation_type = 1 AND ar.entity_id = 2 AND p.passive = 0 AND ar.passive = 0 GROUP BY ar.is_id HAVING COUNT( ar.is_id ) >= ${min} AND COUNT( ar.is_id ) <= ${max} ) tmp GROUP BY cnt

12 Ratkaisu INSERT INTO resultset …
SELECT person_id, COUNT( ar.is_id ) AS cnt FROM activity_relations ar JOIN person p ON ar.is_id = p.person_id AND ar.relation_type = 1 AND ar.entity_id = 2 AND p.passive = 0 AND ar.passive = 0 GROUP BY ar.is_id , person_id HAVING COUNT (ar.is_id) = ${cnt}

13 Suorituskyky Suorituskykyä mitattiin lisäämällä eri kokoisia kohderyhmiä Aika kasvaa lineaarisesti lukumäärän suhteen Suorituskyky on riittävä pienien kohderyhmien lisäämiseen

14 Johtopäätökset Kohderyhmien luonti suoraan raportista on mahdollista
- Ratkaisun suorituskyky aiheuttaa haasteita Käyttöönotto ja ylläpito helppoa

15 Tulevaisuus Suorituskykyä suurten kohderyhmien kanssa on parannettava
Laajennus toimimaan muidenkin Pentahon komponenttien kanssa. Esim. jPivot.

16 Kiitos! Kysymyksiä?


Lataa ppt "Pasi Helasuo Työn valvoja Professori Jukka Manner"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google