Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1.8.2008–31.7.2011. Ensimmäiset huomiot yritysselvityskyselystä Fakiirimedia Oy / 4.2.2010 / Anja Rouhuvirta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1.8.2008–31.7.2011. Ensimmäiset huomiot yritysselvityskyselystä Fakiirimedia Oy / 4.2.2010 / Anja Rouhuvirta."— Esityksen transkriptio:

1 1.8.2008–31.7.2011

2 Ensimmäiset huomiot yritysselvityskyselystä Fakiirimedia Oy / 4.2.2010 / Anja Rouhuvirta

3

4

5

6 Tehtävänanto Selvityksen tekeminen metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta valmentaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin.

7 Helsingin, Lohjan, Tammisaaren, Hämeenlinnan, Riihimäen, Forssan, Lahden, Heinolan, Porvoon ja Loviisan seutukunnat

8 Yrityksille suunnatun nettikyselyn pilottivaiheen tulokset Ensimmäisten yrityshaastattelujen kokemukset

9 POHDINTOJA VOIMAA – NETTIKYSELYSTÄ ja TYÖNANTAJASELVITYKSESTÄ TOIMIALAT: lvi- ja rakennusala liikenne ja kuljetus puutarha-ala siivous koulutus ja opetus TAUSTATIETOJA YRITYKSESTÄ: maahanmuuttajataustaisista työntekijöistämme keskiasteen koulutus on henkilöllä / noin % VÄITTÄMIÄ Suomenkielen taidolla on keskeinen merkitys urakehityksessä yrityksessämme Kielitaito kehittyy riittävästi työtoiminnan yhteydessä MAA, KULTTUURITAUSTA JA ESIMIESTYÖHÖN SIIRTYMINEN

10 Yrityksenne toimiala

11 Yrityksen henkilöstömäärä

12 Käytättekö yrityksessänne sosiaalisen median palveluita tai välineitä?

13 Mitä seuraavista sosiaalisen median välineistä käytätte?

14 Vastaajan asema yrityksessä/organisaatiossa

15 Onko yrityksessänne maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä?

16 Maahanmuuttajataustaisten työntekijöidenne asema yrityksessänne (valitse kaikki oikeat vaihtoehdot):

17 Onko yrityksessänne tarvetta maahanmuuttajataustaisista (valitse kaikki oikeat vaihtoehdot):

18 Miksi haluatte maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä edellisessä kysymyksessä mainittuihin tehtäviin? Heistä on hyviä kokemuksia. Suomalaiset, varsinkin nuoret eivät tälle alalle hakeudu Uskon että saman taustan tai kielen omaavat henkilöt pystyvät tukemaan ja ymmärtämään toisiaan tehokkaammin kuin eri kulttuuritaustaiset ihmiset. Tarjoamme tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutusta ja olemme aloittaneet materiaalin kääntämisen venäjänkielelle (jatkossa mahdollisesti myös muille kielille). Näihin koulutuksiin tarvitsemme myös maahanmuuttajia eri puolilta maailmaa. Organisaatiomme tehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä, ja maahanmuuttajataustaiset kollegat ovat luonteva osa työyhteisöämme.

19 Seuraavat tekijät ovat mielestäni tärkeitä maahanmuuttajataustaisille esimies- tai työnohjaaja-asemassa oleville henkilöille 1= täysin eri mieltä 2=jokseen- kin eri mieltä 3= vaikea sanoa 4=jokseen- kin samaa mieltä 5=täysin samaa mieltä Maahanmuuttajataustaisella työntekijällä on oltava sujuva suomen kielen suullinen taito 10%0 %10 %40 % Maahanmuuttajataustaisella sujuva suomenkielen kirjallinen taito on välttämätön 10 %0 %20 %40 %30 % Maahanmuuttajataustaisen on hallittava työpaikan pelisäännöt 10 % 0 %20 %60 % Maahanmuuttajataistaisen työntekijän on tunnettava suomalaista kulttuuria 0 %20 %0 %50 %30 %

20 Onko yrityksessänne keskusteltu maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kouluttamisesta esimiestehtäviin?

21 Onko yrityksessänne maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden urakehitystä tukevaa koulutusta tai valmennusta?

22 Onko yrityksenne henkilöstöhallinnon edustajille ollut koulutusta/valmennusta maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointiin?

23 Onko yrityksessänne halukkuutta osallistua koulutukseen, joka liittyy maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointiin?

24 Onko yrityksessänne/organisaatiossanne halukkuutta koulutukseen, joka liittyy maahanmuuttajien urakehityksen tukemiseen?

25 Mitkä ovat yrityksenne/organisaationne esteet tukea maahanmuuttajataustaisten työntekijöidenne urakehitystä?

26 Oletteko kiinnostuneita maahanmuuttajataustaisten työntekijöidenne lisäkoulutukseen liittyvästä yhteistyöstä?

27 Millä ehdoilla olette valmiita osallistumaan maahanmuuttajataustaisten työntekijöidenne kouluttamiseen esimies- tai asiantuntijatehtäviin? Jos on kompetenssia niin ei esteitä Sitten kun loppuu kotimainen työvoima Koulutus ja osaaminen ovat tärkeimmät edellytykset, ei kansallisuus. Samoin erittäin hyvä suomen kielen osaaminen Yrityksessämme on oma koulutusjärjestelmä, missä räätälöimme tarpeen mukaan erilaisia koulutuksia. Tärkeä edellytys on aikaisempi työkokemus projektihallinnosta ja riittävä substanssiosaaminen.

28 Haluatteko VOIMAA-projektin kuukausikirjeen?

29 Yrityshaastattelut

30 Tämänhetkinen yrityksen koulutustilanne Ketä koulutetaan? (ammattinimikkeet, maahanmuuttajataustaiset?) Mitä osaamisen alueita koulutetaan? Miten koulutetaan? lähiopetusta / etäopetusta / monimuoto ketkä ovat kouluttajina ketkä osallistuvat koulutuksen suunnitteluun koulutuksen kesto

31 Maahanmuuttajataustaiset koulutettavina Mitä erityisiä asioita on mielestäsi huomioitava, jos esimies- tai asiantuntijakoulutukseen osallistuu maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä? (esim. koulutuksen sisällössä?) Onko esim. koulutusrunkoa ”sovellettu”? ESTEET tai VAIKEUDET, jotka liittyv ä t maahanmuuttajataustaisten ty ö ntekij ö iden lis ä koulutukseen

32 Maahanmuuttajataustainen esimies tai asiantuntija Maahanmuuttajataustainen työntekijä esimies- tai asiantuntijatehtävässä – EDUT/HYÖDYT Mistä mahdollinen tarve tulee?

33 Mitä ovat keskeiset tiedolliset ja taidolliset osaamisalueet, joihin tarvitaan erityiskoulutusta, kun kyseessä on maahan pysyvästi muuttanut työntekijä, jota koulutetaan asiantuntija- tai esimiestehtäviin Suomessa ? Oman ammattialan osaaminen Henkilöstöjohtaminen Talousosaaminen (kirjanpito, kustannustehokkuus) Lainopillinen osaaminen (esim. työsopimukset, tekijänoikeudet) Tuotannollinen osaaminen (tuotannon suunnittelu, menetelmät ja materiaalit) Markkinointi Asiakassuhteiden hallinta Yhteistyö- ja viestintätaidot (mm. suullinen, kirjallinen, kielitaito) Muu, mikä?

34 Mitkä asiat vaikuttavat koulutuksen järjestäjän valintaan, jos haluatte kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitänne esimies- tai asiantuntijatehtäviin? (1 =tärkein, 10= vähiten vaikuttava tekijä) Kouluttajaorganisaation maine Koulutuksen hinta Koulutuksen tapa (etä-, lähi-, ilta-, jne) Koulutuksen kokonaiskesto Koulutus tapahtuu suomeksi Koulutus tapahtuu koulutettavien äidinkielellä Koulutuksesta saa tutkintotodistuksen Mahdollisuus osallistua koulutuksen suunnitteluun Mahdollisuus yhteistyökumppanuuteen koulutuksen toteutuksessa Kouluttajaorganisaation joustavuus Muu, mikä:

35 Sosiaalisen median käyttö yrityksessänne 1.On osa yrityksen toimintaa, miten? 2.Ei ole osa yrityksen toimintaa, mutta yrityksellä on kanta siihen, mikä? 3.Yrityksellä ei ole kantaa sosiaaliseen mediaan

36 Vapaat lisäkommentit


Lataa ppt "1.8.2008–31.7.2011. Ensimmäiset huomiot yritysselvityskyselystä Fakiirimedia Oy / 4.2.2010 / Anja Rouhuvirta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google