Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Bluetooth-kirjautumismenetelmiä InSitu-järjestelmässä Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tuukka Puranen 8.3.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Bluetooth-kirjautumismenetelmiä InSitu-järjestelmässä Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tuukka Puranen 8.3.2006."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Bluetooth-kirjautumismenetelmiä InSitu-järjestelmässä Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tuukka Puranen 8.3.2006

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Johdanto  InSitu-projekti on yliopiston adaptiivisen opetuksen tutkimus- ja kehitysprojekti  Tavoitteena kehittää järjestelmä jossa oppilaat voivat osallistua luennon kulkuun päätelaitteella  Verkko toteutetaan Bluetooth-radioyhteydellä ja päätelaitteina toimivat pääosin oppilaiden kännykät  Seminaarissa tarkastellaan keinoja päätelaitteiden liittämiseksi Bluetooth-verkkoon

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Bluetooth-yhteydenmuodostus  Laitteiden kysely (inquiry) –Iteroidaan kyselykanavan taajuudet ja odotetaan vastauksia  Yhdistäminen laitteeseen (paging) –Iteroidaan yhdistämiskanavan taajuudet ja odotetaan vastausta  Palveluiden etsintä (service discovery) –Haetaan palvelun tyypin, tunnisteen ja/tai nimen perusteella  Sovellustason yhteydenmuodostus –Avataan varsinainen socket-yhteys kahden sovelluksen välille

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Kirjautumiselle asetetut vaatimukset  Radiotekniikka rajoittaa pikoverkkojen kokoa  Päätelaitteet radion kantaman sisällä  Liikenteen minimointi  Kirjautumisajan minimointi  Verkon muodostaminen dynaamisesti  Käyttäjäinteraktion pitäminen yksinkertaisena

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Kirjautumismenetelmät  Kyselypohjainen (Inquiry Based Connection, IBC )  Osoitepohjainen (Predefined Address Connection, PAC)  Ilmoitusmoduulipohjainen (Notify Module Connection, NMC)  Moduulikyselypohjainen (Module Discovery Connection, MDC)

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Kyselypohjainen yhteydenmuodostus  Periaate –Palvelin etsii lähistöllä olevat päätelaitteet Bluetooth protokollan mukaisella kyselyllä –Palvelin muodostaa yhteyden päätelaitteeseen  Vahvuudet –Helpoin käyttäjälle –Periaatteeltaan yksinkertainen  Heikkoudet –Hidas –Aiheuttaa ylimääräistä liikennettä –Tehokas implementaatio työläs

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Osoitepohjainen yhteydenmuodostus  Periaate –Palvelin muodostaa yhteyden annettuihin päätelaitteisiin niiden osoitteen perusteella  Vahvuudet –Nopea –Ei ylimääräistä liikennettä –Toteutuksesta helposti dynaaminen  Heikkoudet –Tieto laitteiden osoitteista ja läsnäolosta välttämätön –Soveltuu vain pienille verkoille

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Ilmoitusmoduulipohjainen yhteydenmuodostus  Periaate –Päätelaite ilmoittaa olemassaolostaan palvelimelle ottamalla yhteyden tunnettuun radiomoduuliin –Palvelin katkaisee yhteyden ja muodostaa sen uudelleen toisen moduulin kautta  Vahvuudet –Soveltuu suurillekin verkoille –Dynaaminen  Heikkoudet –Hieman ylimääräistä liikennettä –Monimutkainen suhteessa muihin vaihtoehtoihin –Käyttäjän tulee tietää ilmoitusmoduulin osoite

10 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Moduulikyselypohjainen yhteydenmuodostus  Periaate –Kuten edellä, mutta päätelaite etsii kirjautumismoduulin kyselyllä  Vahvuudet –Helppo käyttää –Dynaaminen  Heikkoudet –Tuntemattomia tekijöitä, kuten kyselyiden suuren määrän vaikutus –Mahdollisesti hidas –Ylimääräistä liikennettä

11 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Yhteenveto  Ainakin neljä eri tapaa muodostaa yhteys  Eivät sulje toisiaan pois  Kyselyyn perustuvat helpoimpia käyttäjälle –Ongelmana liikenne ja heikko kattavuus  Verkon tunnettuja komponentteja voidaan käyttää helpottamaan yhteydenmuodostusta  Osoitepohjainen ollut testikäytössä ja toimii hyvin testiolosuhteissa  Kyselypohjaisen tämänhetkinen implementaatio ei riittävän tehokas  Kaksi muuta teoreettisella asteella


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2006 Bluetooth-kirjautumismenetelmiä InSitu-järjestelmässä Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tuukka Puranen 8.3.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google