Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kainuun bioenergiaseminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kainuun bioenergiaseminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Kainuun bioenergiaseminaari 26.11.2007
Eloperäiset jätteet energialähteenä Ylitarkastaja Unto Ritvanen Kainuun ympäristökeskus

2 Oulun läänin jätesuunnitelma 2008 – 2017 Tavoitteet:
Jätteen määrän vähentäminen (sisältää jätteen synnyn ehkäisyn) Muodostuvan jätteen hyötykäyttöasteen nostaminen Jätehuollon ympäristö- ja terveyshaittojen vähentäminen Jätehuollon organisoinnin eko- ja kustannustehokkuus

3 Jätesuunnitelman painopistealueet
Biohajoavan jätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta A) Syntypaikkalajittelun tehostaminen B) Laitoslajittelun tehostaminen C) Biohajoavan jätteen energiahyötykäyttö polttamalla 2. Jätteiden energiakäyttö A) Jätteiden materiaalihyödyntäminen ja kaatopaikkasijoitus (ei polttoa) B) Jätteiden rinnakkaispoltto C) Jätteiden poltto (ns. massapoltto) 3. Lietteiden jätehuolto, mukaan lukien haja-asutuksen lietteet A) Käsittelyn kehittäminen lannoitevalmistekäyttöä suosivaksi B) Käsittelyn kehittäminen polttoa suosivaksi 4. Energiantuotannon ja kaivosteollisuuden jätteet: tuhka, sivukivi, rikastushiekka A) Tuhkan lannoitevalmistekäyttö B) Tuhkan maanrakennuskäyttö C) Tuhkan kaatopaikkasijoitus 5. Haja-asutuksen jätehuollon palvelutaso ja kustannustehokkuus 6. Roskaantumisen torjunta 7. Jätemaksujen kannustavuus 8. Alueellinen yhteistyö keräilyssä, hyödyntämisessä ja käsittelyssä (esim. rakennusjätteet)

4 Muita biohajoavia jätteitä: puhdistamoliete, keittiö- ja ravintolarasva ja maatalouden jätteet

5 Energiaa biohajoavista jätteistä
”Kuivat” jätejakeet (REF): - paperi-, pahvi-, puu- ja muovijätteet = > voimalaitospolttoaineet ”Märät” jätejakeet: - biojätteet, elintarviketeollisuuden jätteet, puhdistamo- ja sakokaivolietteet = > kompostointi (aerobinen käsittely) = > mädätys (anaerobinen käsittely) = > metaani = > rejekti

6 Kainuu – jätehuollon mallimaakunta
Kainuussa REF:iä on poltettu vuodesta 1994 alkaen. Rinnakkaispoltossa etuna on tavoite alentaa jätemäärää. Syntypaikkalajittelu mahdollistaa jätteen materiaali-hyötykäytön kehittämisen. Kainuussa ei edellytyksiä massapoltolle (REF –määrä t/v). Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste Kainuussa

7 Jätevesilietteet Lietteiden käsittelyssä aumakompostointia kehittyneempiä menetelmiä: Raahessa Eco Brahe -kompostointi Haapavedellä terminen kuivauslaitos Himangalla tunnelikompostointilaitos ottaa vastaan lietteet myös Ylivieskasta, Kalajoelta ja Nivalasta Biojäteauma, Kuhmo Puhdistamolietteitä muodostuu Pohjois-Pohjanmaalla tonnia ja Kainuussa tonnia vuodessa. Lieteauma, Kajaani

8 Aumakompostointialueet
Biohajoavien jätteiden käsittely Kainuussa Aumakompostointialueet Hyrynsalmi Jätevedenpuhdistamo Puhdistamoliete Biojäte Hyrynsalmelta, Ristijärveltä, Puolangalta ja Suomussalmelta Kajaani Aurala Puhdistamoliete Kajaanista ja Sotkamosta, puistojäte Majasaarenkangas Biojäte Kajaanista, Kuhmosta, Sotkamosta ja Vaalasta Kuhmo Jaurakko Puhdistamoliete, biojäte ja puistojäte Paltamo Puhdistamoliete Paltamosta ja kuivaamaton liete Ristijärveltä Puolanka Suomussalmi Vuolijoen vanha kaatopaikka Puhdistamoliete (seostus turpeeseen) Vaala Biokaasulaitokset Majasaarenkankaan kaatopaikan biokaasupumppaamo Parkinmäen (UPM) teollisuuskaatopaikka Lämmitysenergia, soihtupoltto Soihtupoltto

9 Jätemateriaalien biokaasun tuottopotentiaali
m3/t raaka-ainetta Syntypaikkalajiteltu biojäte 140 Jätevesiliete, esikuivattu 30…70 Naudan lietelanta 10…30 Sian lietelanta …35 Turkiseläinlanta Kanan lanta Kasvibiomassa …80 Perunan kuoret Teurasjäte Lähteet: Sarlin Hydor Oy, RMG Pointo Oy

10 Kainuun elintarviketeollisuuden ja jätevedenpuhdistamojen biokaasulähteet ja niiden sisältämä energia

11 VILJELIJÄ JA ILMASTONMUUTOS
Mitä minä voin tehdä omalla tilallani? Kuva: Asko Hanukkala

12 Biokaasutuksen etuja maatilalla
biokaasutuksella mahdollisuus saavuttaa jopa tilan täydellinen energiaomavaraisuus mädätys desinfioi lietettä => bakteerikierto katkeaa => terveempi karja vähentää lietteen hajuhaittoja => levitys helpompaa, ympäristöhaitat vähenevät muuttaa lietteen koostumusta kasveille edullisempaan muotoon => vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin homogenisoi lietettä, kuiva-ainemäärä pienenee => käsittely (pumppaus) ja levitys helpottuu Huom! Biokaasureaktoria voidaan käyttää myös eloperäisen jätteen käsittelyyn

13 KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS ELOPERÄISET JÄTTEET KIERTOON - hanke-esitys 2008 - 2010
Rahoituslähde euroa Osuus (%) Osuus (%) koko rahoituksesta julkisesta rahoituksesta EU / EAKR , YM:n vastinraha , Kunnat , Yritykset ,5 Yhteensä

14 Hankkeessa ovat kohteina:
Haja-asutuksen lietteet (saostuskaivolietteet ja umpisäiliöjätevedet) Kainuun jätevedenpuhdistamoille tonnia vuodessa Kiinteistöjen ja kauppojen erilliskerättävä biojäte muodostuu Kainuussa yli tonnia vuodessa Jäteveden puhdistamoiden liete muodostuu Kainuussa tonnia vuodessa Elintarviketuotannon jätteet kalastuksen ja kalanjalostuksen jätteet, teurasjätteet yms.

15 Yhteistyökumppanit Eko-Kymppi (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä)
Kuntien vesihuoltolaitokset Jätealan yritykset MTT:n Sotkamon tutkimusasema Kajaanin yliopistokeskus /Lönnrot-instituutti (keskittyy bioenergiahankkeisiin); ammattikorkeakoulu ja muut oppilaitokset Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset Yhteistyö Itä-Suomen Bioenergiaohjelmaan 2015 sisältyvien hankkeiden kanssa


Lataa ppt "Kainuun bioenergiaseminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google