Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

– Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "– Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009"— Esityksen transkriptio:

1 582104 – Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009

2 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling
Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin perusteet-kurssin laajuudessa Web-sivu: Korvaa aikaisemmat kurssit Johdatus sovellussuunnitteluun tai Ohjelmistotekniikan menetelmät

3 Mikä on malli ? A model is an abstract representation of an item or a concept—a car, a plane, or a building—or a part of something, such as a tire, a wing, or a room. Models are created in order to view, manipulate, or test the thing they represent without having to build the real thing. [MSDN – Microsoft ”Oslo” documentation]

4 Suhde muihin peruskursseihin

5 Kurssikirja Maciaszek L., Liong B., Practical Software Engineering — A Case Study Approach, Addison-Wesley, 2005

6 Oppimistavoitteet Olio-ohjelmiston kehittämiseen ja elinkaareen liittyvät peruskäsitteet ja -menetelmät Käyttötapaus-, luokka- ja sekvenssikaavioiden laatiminen UML:llä Vaatimusanalyysin, kohdealueen mallinnuksen sekä arkkitehtuuri- ja oliosuunnittelun alkeet & soveltaminen pienessä mittakaavassa

7 Kurssin suoritus 24 luentotuntia, 10 laskuharjoitustuntia
Luennot MA 16-18, TO 16-20, MA 16-20, KE 16-20, PE 16-18, TI 16-20, TO 16-20 Luennoija FM Pietu Pohjalainen Laskuharjoitukset R1: klo 14-16, R2: klo 16-18, sali CK111 Laskuharjoitusten pitäjä Tia Määttänen

8 Kurssikoe ja arvostelu
Kurssikoe maanantaina klo osoitteessa Unioninkatu 40, sali 1 Kurssin maksimipistemäärä 60 pistettä Tentti: jaossa 50 pistettä Laskuharjoitukset: jaossa 10 pistettä Yhteensä kurssin läpäisemiseksi vaaditaan minimissään noin 30 pistettä. Lisäksi PeerWise-harjoituksista jaossa ylimääräiset 6 pistettä

9 Kurssin sisältö Johdatus ohjelmistotuotantoon
Ohjelmistojen mallintaminen ja UML Käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely Luokkamallien laatiminen Vuorovaikutuksen suunnitteleminen Ohjelmistojen arkkitehtuuri ja rajapinnat

10 Kurssin pääsisältö (1/5)
Johdatus ohjelmistotuotantoon (Ch. 1) Tietojärjestelmien peruskäsitteet Ohjelmistotuotannon eroavuudet verrattuna muuhun teolliseen tuotantoon Ohjelmiston elinkaaren päävaiheet

11 Kurssin pääsisältö (2/5)
Ohjelmistojen mallintaminen ja UML (Ch. 2) Miksi ohjelmistoja pitää mallintaa Strukturoitu mallinnus: DFD- ja ER-kaaviot Oliokäsitteistön kertaus UML:n yleisesittely ja eri kaaviotyyppien käyttötarkoitukset Sidosryhmäkaavio Käyttötapauskaavio Luokkakaavio Sekvenssikaavio

12 Kurssin pääsisältö (3/5)
Käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely (Ch. 6-8) Ohjelmiston sidosryhmien löytäminen Käyttötapausmalli ja -kaavio Käyttötapaukset kaaviona ja tekstinä Käyttötapausten organisoiminen Käyttötapausmallin laatiminen Käyttötapaukset ohjelmiston elinkaaressa

13 Kurssin pääsisältö (4/5)
Luokkamalli (Ch. 6-8) Esimerkkejä UML-luokkamalleista Luokkakaavio UML:ssä Luokat ja luokkien ilmentymät Luokkien attribuutit Yhteydet Operaatiot Luokkamallin lisäohjeistusta Erilaiset yhteystyypit: kooste ja kompositio Muita suhteita, riippuvuuksista, luokkahierarkia

14 Kurssin pääsisältö (5/5)
Vuorovaikutuksen suunnitteleminen (Ch 11.3) Sekvenssikaaviot, kommunikointikaavio Esimerkkejä Arkkitehtuurisuunnittelu (Ch 9) Esimerkkejä erilaisista arkkitehtureista Arkkitehtuurikehyksistä Suunnittelumalleja Järjestelmän eri osien välisten riippuvuuksien hallinta

15 Harjoituksista Opintopiireissä harjoituksia viitenä viikkona
Sidosryhmät Käyttötapaukset Luokkamallinnus Vuorovaikutus Arkkitehtuuri Luentojen ja laskuharjoitusten välillä vain lyhyt kalenteriaika!

16 PeerWise -harjoitukset
Normaalien laskuharjoitusten lisäksi käytetään PeerWise –järjestelmää Laskuharjoitusten jälkeen järjestelmään voi syöttää omia monivalintakysymyksiä harjoituksiin liittyen Harjoitusten aihetta kerrataan vastaamalla ja arvioimalla toisten laatimia kysymyksiä Porkkana: kysymyksen laatimisesta kirjataan 1 bonuspiste; toisten kysymyksiin vastaamisesta kirjataan bonuspiste per 2 vastausta + arviointia

17 PeerWise –harjoitukset, aikataulu

18 PeerWise -pikaohjeet Lue PeerWisen käyttöön liittyvä erillinen englanninkielinen ohje kurssin kotisivuilla Odota, että saat yhteyshenkilöltä sähköpostilla henkilökohtaisen avaimesi. Kun saat henkilökohtaisen avaimesi, mene osoitteeseen: ja rekisteröidy käyttäjäksi Syötä järjestelmään avaimesi, kurssi id () ja keksi itsellesi käyttäjätunnus ohjeistuksen mukaisesti. Tutustu järjestelmään ja sen toimintoihin. Muista, että laatimasi kysymykset näkyvät kaikille.


Lataa ppt "– Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google