Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetutor-tapaaminen II

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetutor-tapaaminen II"— Esityksen transkriptio:

1 Opetutor-tapaaminen II
Mika Siljander

2 Päivän aiheet Pääaineen valinta Sivuaineet ja niiden valinta
Laajennettu HOPS Muuta / kysymyksiä

3 Yliopisto opiskelu- ja työpaikkana
Yliopiston ihanteena on tutkimukseen pohjautuva opetus ja kriittisen ajattelun kehittäminen Yliopiston koko henkilökunta on tavalla tai toisella mukana tutkimustyössä Opettajien joukossa on mm. professoreita, lehtoreita ja väitöskirjaa tekeviä jatko-opiskelijoita Tutkimuksen teko ja tutkimusrahoituksen vaihtelu aiheuttavat sen, että opetushenkilökunta saattaa muuttua tiuhaan. Positiivistakin: uudet ihmiset tuovat uusia ajatuksia

4 Pääaineen valinnasta: maantiede tai aluetiede
Pääaine valitaan ilmoittautumalla WebOodissa mennessä maantieteen kenttäkurssille (56066) tai aluetieteen kenttäkurssille (56336) Opettajaksi aikovan tulee valita pääaineekseen maantiede Maantieteen kenttäkurssi (4 op) Lammin biologisella asemalla Kenttäkurssimonisteen tentti huhtikuussa. Tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisätietoja: ja Aluetieteen kenttäkurssi (3 op) Helsingissä 12.5.– Viikon intensiivikurssi, työskentely ma-to klo 9-17, pe loppuseminaari klo Ei tentittävää monistetta.

5 Pääaineen valinnasta: maantiede tai aluetiede
Päätös ei ole peruuttamaton, toisena opintovuonna pääainetta voi vaihtaa suorittamalla tulevan pääaineesi kenttäkurssin Lopullinen valinta tehdään kolmannen vuoden syksyllä suorittamalla maantieteen (560310) tai aluetieteen vaihtoehtoiset aineopinnot (563310) erikoistumisalojen mukaisesti LuK-tutkinnon rakenteen esittely:

6 Pääaineen valinnasta: maantiede tai aluetiede
Luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede, geoinformatiikka, maantieteen opettaja Aluetiede: Kaupunkimaantiede, suunnittelumaantiede, kehitysmaantiede, matkailumaantiede Yliopistolla opetus perustuu tutkimukseen: kannattaa tutustua minkälaista tutkimusta eri suuntautumisvaihtoehtojen tutkijoilla laitoksellamme on käynnissä

7 Maantieteilijän sivuaine
Tutkintotodistukseen hyväksyttävän sivuainekokonaisuuden tulee olla laajuudeltaan vähintään 25 op. Kandintutkinnossa vähintään 50 op sivuaineita (yksi pitkä sivuaine 60 op tai kaksi lyhyttä = 50 op) Tutkintoon lisäksi vapaasti valittavia kursseja n. 30 op niin, että kandin 180 op täyttyvät kolmas lyhyt sivuaine voidaan liittää vapaavalintaisiin opintoihin Kandin sivuaineita voi laajentaa maisterivaiheessa Myös geoinformatiikan opintokokonaisuus (56317, 25 op) sopii sivuaineeksi. Tarkista tarkat opintovaatimukset opinto-oppaasta

8 Laaja-alainen maantiede - sivuaineella erikoisosaamista
Maantieteilijöillä on hyvin monenlaisia sivuaineita – maantieteellinen osaaminen on laaja-alaista. Sivuainevaihtoehtoja on paljon, ja niitä hyväksytään joustavasti. Miten löydän omat sivuaineeni?

9 Pohdittavaa sivuaineen valinnassa
Millaista asiantuntijuutta haluan itsessäni kehittää? Mitä haluan osata kun menen töihin? Mikä minua kiinnostaa? Valitse sellaista mistä pidät ja josta on laaja- alaista hyötyä; työtilanteesta ei koskaan tiedä. Valitse sellaista missä opit, ei sellaista missä pääset helpolla. Muodostuuko opinnoistani kokonaisuus? Tukevatko sivuaineet erikoistumisalaani?

10 Pohdittavaa sivuaineen valinnassa
tilasto-tiede talous-tiede geologia sosiaalitieteet, esim. yhteiskuntapolitiikka, viestintä, tilastotiede, sosiologia… kemia Menetelmä-tieteet fysikaali-set tieteet yhdyskunta-suunnittelu (AALTO) bio- ja ympäristö-tieteet, esim. ympäristöekologia kehitysmaa-tutkimus valtio-oppi Kauppatieteet, esim. markkinointi(AALTO) Lukuisia muita vaihtoehtoja, tutustu eri yliopistojen ja laitosten kotisivuihin… YMS - Ympäristöalan monitieteinen sivuaine

11 Sivuaineen valinnasta Hanki tietoa ja ole aktiivinen!
Tutustu tarkasti eri aineiden nettisivuihin ja opinto- oppaisiin Uratietopankki maantieteen alumnien urakertomuksista: – salasana: Strahler1 Myös laitoksen tutkimusalasivut: Kysy ja juttele kokemuksista vanhempien opiskelijoiden kanssa. Muista opiskelijatutorisi! Katariina Kosonen – opintoneuvontaa Keskustele pääaineesi vastuuhenkilön kanssa (lehtorit ja proffat)

12 Hyvä tietää JOO-opinnot  www.joopas.fi:
voit suorittaa sivuaineopintoja ja opintokokonaisuuksia toisissa yliopistoissa Eri yliopistoissa eri hakuohjeet Aalto-yliopiston haku 1.–30.4. syksyn kursseille ja 1.– kevään kursseille Huom! Kun saat JOO-opinto-oikeuden, varmista vielä erikseen ilmoittautuminen kursseille (kaikille ei mahdu) Yhteyshenkilö maantieteen osastolla Katariina Kosonen Haku opettajan opintoihin klo 16:15 mennessä utkinto-opiskelijat Kiintiö 15 opiskelijaa vuodessa Ei tarkoita, että ”välttämättä pitäisi ryhtyä opettajaksi” Hakijoiden haastattelut toukokuussa Maantieteen laitoksella on ns. vastavuoroisuuskiintiöt (5 opiskelijaa) biologian laitosten ja historian laitoksen kanssa

13 Kieliopinnot Kieliopintoja hoitaa koko yliopiston kielikeskus Kielikeskukseen voi ottaa yhteyttä esim. kielikorvaavuuksiin liittyen osoitteella:

14 Opiskelijavaihto Kannattaa aloittaa pohtiminen vähitellen, vaikka kiire ei olekaan Tutustu Alman vaihto-opiskelusivuihin Laitoksen sivut: (katso materiaalit -osa) Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien hakuaika seuraavaa lukuvuotta koskien on yleensä edellisen lukuvuoden keväällä, tammi-maaliskuussa. Vaihdon yhteyshenkilö: Mia Kotilainen

15 HOPS Keväällä opiskelija palauttaa ensimmäisen laajennetun hopsin (portfolionäytteen), johon sisältyvät arviot syksyn mini-hopsin toteutumisesta täydennetty suunnitelma tulevista opinnoista (pääaine/erikoistumislinja, sivuaineet, ammattikuva). omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta

16 HOPS Ohjeet: Tee Weboodiin e-hops valmiiksi (sivuaineet)
sivuaineet poimitaan eri tiedekuntien valikoista (kaikkia kursseja ei löydy) Weboodissa ei ole JOO-opintoja  tee tällöin suunnitelma kirjallisesti Kirjoita 1-2 sivun opintosuunnitelma kysymyspankkia hyväksikäyttäen  lähetä opettajatuutorillesi s-postilla / liitä HOPSiin Weboodissa Kysymyspankki: Lisäohjeita HOPS:in tekemiseen: (sivun lopussa) Palautus viim

17 Muuta?


Lataa ppt "Opetutor-tapaaminen II"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google