Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op"— Esityksen transkriptio:

1 Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op
Ryhmäkokoontumiset Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosan tavoitteet
OPETTAJAT: Professori Arto Kallioniemi Yliopistonlehtori Martin Ubani, FT, TM Kurssin tavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 1. uskonnon ominaispiirteet inhimillisen kulttuurin kokonaisuudessa ja osana koulun opetussuunnitelmaa 2. uskonnonopetuksen didaktiset erityisvaatimukset 3. pääpiirteet uskonnon oppiaineen taustalla olevasta teologisesta ja uskontotieteellisestä traditiosta Opiskelija saa valmiuksia: 1. ymmärtää uskonnollisen pohdinnan merkitys osana yksilön identiteetin rakentumista 2. soveltaa uskonnonopetuksessa osallistuvia ja kerronnallisia menetelmiä 3. kehittää omaa asiantuntijuuttaan tämän tiedonalan opetuksessa Hyväksyttävän suorituksen kriteerit 1. aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmiin (ryhmäopetus pakollista) 2. tentin suorittaminen hyväksyttävästi

3 KURSSIN RAKENNE martin.ubani@helsinki.fi LUENNOT 24h PVM AIHE OPETTAJA
1. KE klo Sp 20 C Sali 1 Uskonnonopetuksen haasteet ja mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa Arto Kallioniemi 2. KE klo Sp 20 D Sali 1 Uskonto yleissivistävän koulun oppiaineena ja luokanopettaja uskonnonopettajana 3. TI klo Sp 20 D Sali 1 Uskonnonopetuksen didaktiset lähtökohdat ja pedagogiset periaatteet 4. KE klo Sp 20 D Sali 1 Uskonnon opetussuunnitelman perusperiaatteet ja sen työstäminen 5. KE klo Sp 20 D Sali 1 Uskonnollinen traditio ja lapsen maailma Martin Ubani 6. KE klo Sp 20 D Sali 1 Teologia ja pedagogiikka MA klo Sp 20 D Sali 1 Luennot ja teos Kallioniemi, A & Luodes­lampi, J. Uskonnonopetus uudella vuosituhannella (s.11-49, , )

4 KURSSIN RAKENNE martin.ubani@helsinki.fi RYHMÄT 8h AIHE OPETTAJA
KUVAUS 1. Uskonto ja orientaatio Martin Ubani Jakson aikana käydään läpi koulun uskonnonopetuksen ominaispiirteet käytännössä. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat opetuskokonaisuuden valitusta teemasta sekä pitävät siihen liittyvän opetustuokion/harjoituksen. Erilaiset työtavat tai niiden tuotokset pyritään liittämään kokoavaan reflektointivihkoon. 2. Uskonto ja opetussuunnitelma 3. Uskonnon perustyökalut 4. Esitelmien purkaminen

5 1. krt: USKONTO JA ORIENTAATIO
Jakson esittely Reflektointivihko työtapana Tehtävä: Minä ja uskonto Uskonnonopetuksen orientaatiot Uskonnon työtavat -ryhmätyöt

6 Reflektointivihko työtapana
Minä-vihko, portfolio, omavihko, kasvunkirja Osa uskonnon luokkahuonekulttuuria Usein minä-muodossa Opetettavan asian symboli Teemoittainen vihko vs. yleisvihko Kokoava reflektointiväline Edistää aiheenkäsittelyn syventämistä Tukee kertaamista Johdattaa kontemplatiiviseen työskentelyyn esim. tunnin lopussa Tukee eri työskentelymuotojen integrointia uskonnon tavoitteiden suuntaisesti

7 Reflektointivihko työtapana
TEHTÄVÄ Askartele itsellesi oman vihkosi kannet Anna vihkollesi mieleisesi nimi LÄKSY: Tuo seuraavaan ryhmätapaamiseen 3-5 sanomalehtiartikkelia, jotka käsittelevät uskontoa tai uskonnonopetusta. Artikkeleitasi käsitellään seuraavalla ryhmäkerralla. Sen jälkeen käytät artikkeleitasi koristellessasi vihkosi kansia.

8 Minä ja uskonto

9 Minä ja uskonto TEHTÄVÄ Ota valkoinen paperi
Mieti millaisia merkityksellisiä kohtaamisia sinulla on ollut uskonnon kanssa elämässäsi Piirrä paperille elämänviivasi ja merkitse siihen merkittävät kohtaamisesi. Miten kohtaamiset ovat vaikuttaneet sinuun? PARITEHTÄVÄ Esittele parillesi tuotoksesi. Esitä hänelle tarkentavia kysymyksiä hänen kertomuksestaan. Täydentäkää lopuksi omia tuotoksianne Pohtikaa tehtävän hyviä ja huonoja puolia luokkaopetuksessa

10 Ryhmätyötehtävä 2-3 hengen ryhmät (yhteensä 5-7 ryhmää)
Aiheen ja menetelmän valinta Tee jaksosuunnitelma + tuntisuunnitelma Tavoitteet: POPS2004 seur. kerralla Suunnittele ja pidä oppituntiin kuuluva opetustuokio -Integroi opetusuokioon reflektointivihko -Esittely viimeisellä ryhmäkerralla -Tuntisuunnitelman jakaminen muulle ryhmälle

11 Ryhmätyötehtävä martin.ubani@helsinki.fi AIHE TYÖTAPA Raamatun henkilö
Draama Raamatun vertaus Kerronta Kirkkovuosi Musiikki Mikael Agricola Atk/internet-työskentely Kristilliset esikuvat Projekti Jerusalem Dialogi Pääsiäinen Reflektointi/kontemploivat työtavat Rukous Muovailu, askartelu, maalaminen Kristillinen juhla/perinne Taide


Lataa ppt "Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google