Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUNNE MAHDOLLISUUTESI – VAHVISTU JA VAIKUTUA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUNNE MAHDOLLISUUTESI – VAHVISTU JA VAIKUTUA"— Esityksen transkriptio:

1 TUNNE MAHDOLLISUUTESI – VAHVISTU JA VAIKUTUA
Suomen CP-liiton syyspäivät 2009 Lahti Tiina Airaksinen, projektipäällikkö, Invalidiliitto ry

2 Cp-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina Cp- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi RAY rahoittaa

3 Cp-ikä/kunto -projektin tavoite
Lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä cp-vammaisten nuorten ja aikuisten tuen tarpeista, ammatillisten suunnitelmien ja jatkokoulutusreittien haasteista, kuntoutuksen tarpeista ja cp-vamman kanssa ikääntymisestä. Kehittää erilaisia kuntoutukseen ohjautumismalleja, jonka turvin cp-vammaisen nuoren, aikuisen ja ikääntyneen hyvinvointi ja toimintakyky voidaan turvata elämän eri vaiheissa.

4 1. Osahanke: Peruskoulusta jatkokoulutukseen
Ammatillisen ohjautumismallin ja materiaalin kehittämistä peruskoulun ja jatkokoulutuksen väliseen siirtymävaiheeseen: Kohderyhmänä peruskoulunsa tai valmentavan koulutuksen päättävät / päättäneet cp-vammaiset nuoret ja opintojen ohjauksesta vastaavat koulutuksen ammattilaiset

5 3. Osahanke: CP-vamma ja ikääntyminen
Lisää tietoa cp-vammaisten aikuisten ikääntymiseen liittyvistä tekijöistä ja niiden vaikutuksesta kuntoutuspalvelujen tarpeeseen ja sisältöihin Kohderyhmänä ikääntyvät cp-vammaiset aikuiset sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset Kirjallisuuskatsaus cp-vammaisten ikääntymisestä Ikääntymiskeskustelu paneeliryhmässä Tuotetaan opas ja koulutusmateriaalia, ikääntymistä koskeva tieto osaksi hyvää kuntoutuskäytäntöä

6 2. Osahanke: Kuntoutuspolut ja asiantuntijaverkostot
Kehittää materiaalia toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen hakeutumiseen ja lisää kuntoutuksen ammattilaisten tarvitsemaa asiantuntemusta ja verkostoitumista Kohderyhmänä cp-vammaiset aikuiset sekä kuntoutuksen ammattilaiset Elämän tositarinat ja paneeliryhmän keskustelut Kuntoutuksen ammattilaisten webropol-kysely, työkokoukset, seminaarit ja verkostoituminen Tuotetaan koulutus- ja tiedotusmateriaalia

7 CP-ikä/kunto -projektissa
Tutkimustietoa Cp-vammaisten Asiantuntemuksen lisäämistä aikuisten - kirjallisuuskatsaus kokemustieto - posteri, powerpoint -esitykset - Kuntoutukseen hakeutumisesta Eri ammattiryhmien - Asiakkaan kuntoutusprosessi osaaminen ja - Kuntoutussuunnitelmien mallit kokemukset - Oman kunnon ylläpidon ohjeita - Opetusmateriaalia

8 Cp-ikä/kunto –projekti yhteistyössä
Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksiköt: Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka, Lahden kuntoutuskeskus ja Käpylän kuntoutuskeskus Suomen CP-liitto ja CP-yhdistykset, aikuistoiminta Kuntoutuksen edistämisyhdistys ja GeroCenter Cp-alan kuntoutuksen toimijat ja tutkijat Sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutuksen ammattilaiset, päätöksentekijät ja ammatillisen kuntoutuksen toimijat Kelan Vake-hanke ja Vajaaliikkeisten kunto ry

9 Yhteystiedot: Projektipäällikkö Tiina Airaksinen, Invalidiliitto ry,
Os: Kuninkaankatu 36 B, Tampere P s-posti: Projektin oto johtajana Marjaan Suosalmi Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

10 Oman asiantuntemuksen vahvistaminen
Oman toimintakyvyn ja toiminnan edellytysten tunteminen – onko tapahtunut muutosta? Omien voimavarojen, taitojen, vahvuuksien esiin nostaminen Omien rajoitteiden ja puutteiden tiedostaminen Oman arjen ja tarpeiden tunteminen Omien selviytymisen keinojen löytäminen Oman taustan ja elämänhistorian ymmärtäminen Omien roolien löytäminen Ominen elämäntavoitteiden asettaminen

11 Toiminnan edellytykset - muuttuvat ajassa TOIMINTAKYKY OSALLISTUMINEN,
- KULTTUURINEN, SOSIAALINEN JA FYYSINEN YMPÄRISTÖ JA - Mahdollisuudet ja esteet Lainsäädäntö, palvelujärjestelmät Asenteet, arvostukset Oikeudet KEHON TOIMINNOT JA RAKENTEET Synnynnäiset liitännäishäiriöt Sekundaariset Sairaudet, tarpeet Yleiset ikääntymismuutokset Olemassa oleva toimintakyky SUORITUKSET Toiminnan edellytykset - muuttuvat ajassa TOIMINTAKYKY YKSILÖTEKIJÄT JA KOKEMUSNÄKÖKULMA Oman toimintakyvyn oma tarkastelu: mm. yksilölliset ominaisuudet ja voimavarat, ikä, sukupuoli, yleiskunto, elämäntavat, tunteet, toiveet, tavoitteet, tottumukset, kasvatus ja valinnat ja velvollisuudet CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti

12 Valtaistuminen (1) – oma vastuullisuus - aikuiseksi kasvamista
* valta tehdä päätöksiä * saada tietoa ja resursseja * saada vaihtoehtoja tehdä valintoja * itseluottamus ja tunne siitä että pystyy tekemään * tunne siitä, että sillä mitä tekee on merkitystä (toiveikkuus) * päästää irti totutuista ajattelutavoista, oppia ajattelemaan kriittisesti * oppia tuntemaan ja ilmaisemaan tunteitansa (vihaa, suuttumusta, suru, ilo)

13 Valtaistuminen (2) - aikuisuuteen
* tuntea olevansa osa ryhmää, ei yksin * ymmärtää että ihmisellä on oikeuksia ja velvollisuuksia * saada aikaan muutosta omassa elämässä ja omassa yhteisössä * oppia taitoja (esim. kommunikoida), joita pitää tärkeänä * muuttaa muiden käsitystä omasta pystyvyydestä ja kyvystä toimia * astua ulos elämään * kasvu ja muutos, joka ei koskaan lopu, lähtee omasta aloitteesta * myönteinen minäkuva ja stigman voittaminen

14 Taulukko 1. Gross Motor Function Classification System
Taso Toiminta I Kävelee ilman rajoitteita sisällä, ulkona ja portaissa; juoksemisen ja hyppimisen nopeus, tasapaino ja koordinaatio ovat heikentyneet. II Kävelee sisällä, ulkona ja portaissa tukien kaiteesta; kokee rajoituksia kävellessä epätasaisilla ja kaltevilla pinnoilla ja tungoksessa tai ahtaissa tiloissa. III Kävelee sisällä tai ulkona apuvälineiden (= kävelykeppi, kyynärsauva, rollaattori tai muu kävelytuki, joka ei tue vartaloa) kanssa ja ehkä myös portaissa tukien kaiteesta. Yläraajojen toimintakyvystä riippuen henkilö kykenee kelaamaan itsenäisesti pyörätuolilla tai häntä kuljetetaan pyörätuolilla pitkillä matkoilla tai ulkona epätasaisessa maastossa. IV Liikkumiskyky on rajoittunutta; saattaa käyttää moottoroitua pyörätuolia tai häntä kuljetetaan manuaalisella pyörätuolilla ulkona liikkuessa. V Liikkumiskyky on vaikeasti rajoittunutta huolimatta apuvälineistä; henkilöä kuljetetaan manuaalisella pyörätuolilla.

15 Oman elämän polku Lapsuus Nuoruus Aikuisuus Seniori Suoriutuminen Liikkuminen Päivittäiset toimet Vuorovaikutus Osallistuminen Koti – asuminen Parisuhde – perhe Koulutus Työllisyys Toimeentulo Harrastukset Virkistys, ystävät

16 ”KUNTOUTUJAN PROSESSI”
Mitä haluan elämältäni? – omien tavoitteiden asettelua Minä ja toiminnan edellytykset Millä keinoilla voin edistää tavoitteiden toteutumista Tietoa vaihtoehdoista – oman kunnon ylläpito, kuntoutus Kuntoutussuunnitelma – kuntoutuksen tavoitteet Hakeutuminen Päätös kuntoutuksesta – myönteinen, kielteinen Kuntoutuksen toteuttaminen Osallisuuden tukeminen – yhteys toisiin ihmisiin ja ympäristöön Eri teemat esillä (arjen sujuminen, tunteet, minä ja muut….) Arviointi – kuntoutusjakson päätös Seuranta, jatkotoimenpiteet, vaikutusten arviointi


Lataa ppt "TUNNE MAHDOLLISUUTESI – VAHVISTU JA VAIKUTUA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google