Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luodaan innovatiivinen, oppiva ja uudistuva työyhteisö!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luodaan innovatiivinen, oppiva ja uudistuva työyhteisö!"— Esityksen transkriptio:

1 Luodaan innovatiivinen, oppiva ja uudistuva työyhteisö!
KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO Luodaan innovatiivinen, oppiva ja uudistuva työyhteisö! © Suurla& Markkula 2000

2 Osaamiseen, innovatiivisuuteen ja teknologiaan perustuvassa taloudessa osaavat ihmiset ovat niin yritysten kuin kaupunkienkin kilpailukyvyn tärkein resurssi. Markku Sotarauta

3 Arvot ja oppiminen uuden luomisen perusta työyhteisössä
KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO Arvot ja oppiminen uuden luomisen perusta työyhteisössä © Suurla& Markkula 2000

4 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 1: Uuden luomisen arvopohja luottamus ARVOT avoimuus OPPIMINEN yhdessä jakaminen © Suurla& Markkula 2000

5 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 1: Uuden luomisen arvopohja - opitaan tarvitsemaan toisia - itsensä ylittäminen yhdessä - jaetaan vastuut yhdessä - luonteenominaisuuksien harjoittaminen - ihmis- ja elämänkäsitykset Luottamus Perusarvot Avoimuus - osaamisen vahvistaminen - mahdollisuus vaikuttaa - arvoharjoittaminen - dialogin harjoittaminen - tavoitteellinen elinikäinen oppiminen OPPIMINEN Yhdessä - yhdessäoppiminen - tiimikoulutuksen uudistminen - innovoidaan yhdessä - kehitetään ideoiden ”vaihtokauppaa” - luodaan ympäristö yhteiselle toiminnalle - luodaan uusia tapahtumia (Ba) Jakaminen - tiedon jäsentäminen - tiedon kerääminen - tiedon levittäminen - intranetin hyödyntäminen - vuorovaikutuksen kehittäminen - sisäinen verkottuminen - ulkoinen verkottuminen © Suurla& Markkula 2000 Työtapa-arvot

6 Uudet työpaikat syntyvät osaamisintensiivisiin yrityksiin. TEKES
Tiedon ja tietämyksen hallinnan keskeinen fokus tietotyössä on oppiva ihminen. Oppiva ihminen ylittää itsensä yhdessä toisten kanssa. Markku Markkula & Riitta Suurla

7 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 2: Itsensä ylittäminen yhdessä myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma Asenne:itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000

8 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 2: Itsensä ylittäminen yhdessä Varataan aikaa luovuudelle ja opetellaan uusia yhdessätekemisen ja innovoinnin menetelmiä. Myönteinen ihmettely Suunnitellaan yhdessä vaikuttamisen tehtävät, kanavat, työnjako sekä tarvittava uusi osaaminen. Vaikuttaminen myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia Eri alan ammattilaiset luovat yhteisen kielen ja toimivat yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdessätekeminen Kiteytetään projektin tai työtehtävän sanoma, niin että kaikki ymmärtävät, mitä tehdään. Sanoma yhdessä- tekeminen sanoma Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000

9 Osaajia vetää ensisijaisesti puoleensa työn laatu ja
erityisesti luovat ongelmanratkaisuympäristöt, jotka tarjoavat... haastavia tehtäviä mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää itseään riittävän määrä erilaisia vaihtoehtoja eli mahdollisuuden tarvittaessa vaihtaa organisaatiota samalla kaupunkiseudulla (klusterit) Raunio 2001 ja 2002

10 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 3: KM-Dynamon välineet ja toimenpiteet osaajat ydinkom- petenssit myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma tila tieto- ja viestintä- teknologia Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000

11 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 3: KM-Dynamon välineet ja toimenpiteet Osaajat - Verkostoidutaan työyhteisön ydinkompetenssien kannalta parhaiden toteuttaja- ja kehittäjäorganisaatioiden ja osaajien kanssa ydinkom- petenssit myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma tila tieto- ja viestintä- teknologia Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000

12 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 3: KM-Dynamon välineet ja toimenpiteet Osaajat - Verkostoidutaan työyhteisön ydinkompetenssien kannalta parhaiden toteuttaja- ja kehittäjäorganisaatioiden ja osaajien kanssa Määritellään työyhteisön menestyksen kannalta ratkaisevat työprosessit sekä tunnistetaan niiden hallinnassa ja jatkuvassa kehittämisessä tarvittavat ydinkompetenssit Ydinkompetenssit myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma tila tieto- ja viestintä- teknologia Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000

13 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 3: KM-Dynamon välineet ja toimenpiteet Osaajat - Verkostoidutaan työyhteisön ydinkompetenssien kannalta parhaiden toteuttaja- ja kehittäjäorganisaatioiden ja osaajien kanssa Määritellään työyhteisön menestyksen kannalta ratkaisevat työprosessit sekä tunnistetaan niiden hallinnassa ja jatkuvassa kehittämisessä tarvittavat ydinkompetenssit Ydinkompetenssit myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia Optimoidaan jokaisen työntekijän ja koko työyhteisön käytössä oleva tieto- ja viestintä- tekniikka Systematisoidaan verkkotyökalujen käyttö Tieto- ja viestintäteknologia yhdessä- tekeminen sanoma tila Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000

14 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 3: KM-Dynamon välineet ja toimenpiteet Osaajat - Verkostoidutaan työyhteisön ydinkompetenssien kannalta parhaiden toteuttaja- ja kehittäjäorganisaatioiden ja osaajien kanssa Määritellään työyhteisön menestyksen kannalta ratkaisevat työprosessit sekä tunnistetaan niiden hallinnassa ja jatkuvassa kehittämisessä tarvittavat ydinkompetenssit Ydinkompetenssit myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia Tila Jatkuva oppiminen osaksi työkulttuuria. Muodostetaan muutosagenttitiimit. Luodaan heille tila- ja väline-edellytykset siten, että työyhteisö kykenee mallintamaan prosessimaisen työkulttuurin. Optimoidaan jokaisen työntekijän ja koko työyhteisön käytössä oleva tieto- ja viestintä- tekniikka Systematisoidaan verkkotyökalujen käyttö yhdessä- tekeminen sanoma Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä © Suurla& Markkula 2000 Tieto- ja viestintäteknologia

15 Kilpailukyvyn kehittämisessä pitää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota yksilöihin, heidän tavoitteisiinsa ja tarpeisiinsa. Markku Sotarauta

16 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 4: Jatkuva uudistumisprosessi ydinkom- petenssit luomisprosessi myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma tila Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä tieto- ja viestintä- teknologia © Suurla& Markkula 2000

17 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 4: Jatkuva uudistumisprosessi luomisprosessi oppiva kompetenssi myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma tila Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä tieto- ja viestintä- teknologia © Suurla& Markkula 2000

18 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 4: Jatkuva uudistumisprosessi luomisprosessi oppiva kompetenssi myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma tila Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä virtuaali- verkosto © Suurla& Markkula 2000

19 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 4: Jatkuva uudistumisprosessi luomisprosessi oppiva kompetenssi myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä Ba virtuaali- verkosto © Suurla& Markkula 2000

20 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 4: Jatkuva uudistumisprosessi luomisprosessi oppiva kompetenssi myönteinen ihmettely vaikuttaminen arvot ja intohimo oppia yhdessä- tekeminen sanoma Asenne: itsensä ylittäminen yhdessä Ba virtuaali- verkosto © Suurla& Markkula 2000 jatkuva uudistumisprosessi

21 KNOWLEDGE MANAGEMENT DYNAMO
Vaihe 4: Jatkuva uudistumisprosessi Muodostetaan uutta luovat kansainväliset (kehittäjä)tiimit, jotka kytketään toisiinsa monivuotisten ”teknologiaohjelmien” sateenvarjon alle ja jotka systematisoidaan verkostomaisesti toimiviksi monitieteisiksi tutkimus- ja kehitysprosesseiksi Luomisprosessi Oppivan organisaation periaatteet omaksutaan työyhteisön toimintakulttuuriksi Systematisoidaan kehittäjätiimien yhdessätekeminen ja yhdessäoppiminen tietämyksen hallinnan työkalupakkia käyttäen ja kehittäen. Oppiva kompetenssi arvot ja intohimo oppia Opitaan Nonakan SECI-prosessin systemaattinen hyväksikäyttö. Tunnistetaan ja otetaan käyttöön prosesseja, jotka tukevat innovatiivisen miljöön syntymistä. Luodaan kulttuurilliset, tilalliset ja oppimisympäristölliset edellytykset aidolle yhdessätekemiselle ja yhdessäoppimiselle Ba Luodaan työyhteisön kattava yksilöiden ja yhteisön tietämyksen hallinnan työkalupakki. Varmistetaan kehittäjätiimien avulla työkalu- pakkimetodiikan systemaattinen kehittäminen. Varmistetaan uuden (yritys)toiminnan syntyä yhteisillä verkostohankkeilla. Virtuaaliverkosto jatkuva uudistumisprosessi © Suurla& Markkula 2000

22 Ihmisellä on oikeus vaikuttaa ja velvollisuus tulla vaikutetuksi.
Markku Graae

23 Vuorovaikutuksesta yhdessäoppimiseen
Vuorovaikutus ”vuoroin vaikuttaminen” Keskustelu Yhdessäoppiminen ja -tekeminen, yhteisen todellisuuden rakentaminen Dialogi © Suurla& Markkula 1999

24 eYhdessäoppiminen eTodellisuus Tietolahjoja Tietolahjoja
© Suurla& Markkula 1999

25 Sanoma tuo lämpöä verkkoon.
eYhdessäoppiminen eTodellisuus Tietolahjoja Tietolahjoja virtuaalinen Ba © Suurla& Markkula 1999 Sanoma tuo lämpöä verkkoon.


Lataa ppt "Luodaan innovatiivinen, oppiva ja uudistuva työyhteisö!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google