Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO - ratkaisu kuntien työvoimapulaan EETTISYYTTÄ JA EDUNVALVONTAA –seminaari Diana- sali 3.3.2010 kehittämispäällikkö, varatuomari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO - ratkaisu kuntien työvoimapulaan EETTISYYTTÄ JA EDUNVALVONTAA –seminaari Diana- sali 3.3.2010 kehittämispäällikkö, varatuomari."— Esityksen transkriptio:

1 TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO - ratkaisu kuntien työvoimapulaan EETTISYYTTÄ JA EDUNVALVONTAA –seminaari Diana- sali 3.3.2010 kehittämispäällikkö, varatuomari Pirkko Leivo Kunnallinen työmarkkinalaitos

2 HAASTEITA 1  TYÖLLINEN TYÖVOIMA VÄHENEE  SUOMEN JA ERITYISESTI KUNTA-ALAN TILANNE HEIKKO  HUOLTOSUHTEEN KEHITYS----  PALVELU/ASIAKASTARPEET KASVAVAT, HOITO JA HOIVA ERITYISESTI

3 HAASTEITA 2  TAANTUMAN JÄLKEISEEN NOUSUSUHDANTEESEEN VARAUTUMINEN  TYÖNANTAJAKUVAN JA TEHOKKAAN REKRYTOINNIN OLTAVA KUNNOSSA  TARPEEN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN  TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO, asenteet  SUHDE YKSITYISEN JA JULKISEN VÄLILLÄ, kilpailu työvoimasta

4 Kunnallinen henkilöstö 1970 - 2015 Vuonna 2008 kunta-alalla työskenteli 437 000 henkilöä. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli noin 32 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat. lkm Arvio vuonna 2009 tilastolappu2009.ppt

5 Kunnallinen henkilöstö 437 000 Sosiaalitoimi 27,0 % Kiinteistöt 2,2% Yleishallinto 3,6 % Kaavoitus ja yleiset työt 4,0 % Sivistystoimi 26,0 % Liike- ja palvelu- toiminta 4,8 % Terveyden- huolto 30,5 % Järjestystoimi 1,9 % tilastolappu2009.ppt

6 KUNTA-ALAN ELÄKEPOISTUMA 2010-2030  ELÄKEPOISTUMA NOIN PUOLET v. 2025 MENNESSÄ JA 63,2 % v. 2030 MENNESSÄ KUNTA-ALAN TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄSTÄ  ELÄKEPOISTUMA ON SUURIN VUOSINA 2014 JA 2015, LÄHES 17.000 ELÄKÖITYVÄÄ KUMPANAKIN VUONNA  JOHTO ERITYISEN IKÄÄNTYNYTTÄ

7

8 TYÖVOIMAA TARVITAAN JATKOSSA KAIKILLE ALOILLE  TYÖVOIMAPULA HELLITTÄNYT TAANTUMAN AIKANA, MUTTA JATKOSSA TARVITAAN UUTTA TYÖVOIMAA, MYÖS MAAHANMUUTTAJIA  EI VAIN HOITOON JA HOIVAAN VAAN KAIKILTA KOULUTUSALOILTA JA -TASOILTA

9 KUNTIEN KANNALTA TÄRKEÄÄ  ALUEIDEN JA KUNTIEN HYVINVOINTI EDELLYTTÄÄ OSAAVAA TYÖVOIMAA KAIKILLE SEKTOREILLE  KASVAVA MONIKULTTUURINEN ASIAKASKUNTA TARVITSEE JA ARVOSTAA KIELEEN JA KULTTUURITAUSTAAN LIITTYVÄÄ PALVELUOSAAMISTA

10 MONIKULTTUURISUUS ON TYÖPAIKKOJEN VOIMAVARA  ULKOMAISTA TYÖVOIMAA TARVITAAN TÄYDENTÄMÄÄN SUOMALAISTA TYÖVOIMAA – EI KORVAAMAAN SITÄ  MITEN HUOLEHDITAAN MAASSA JO OLEVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISESTÄ  JOKAISTA TYÖNTEKIJÄÄ ON ARVOSTETTAVA JA KOHDELTAVA TASAVERTAISESTI

11 VALMISTAUTUMINEN ALOITETTAVA  MONIKULTTUURISUUDEN HALLINNASTA TULEE KILPAILUVALTTI  TYÖNANTAJAT, JOTKA OVAT VALMISTAUTUNEET TILANTEESEEN, OVAT PAREMMASSA ASEMASSA  ENSIN TARVITAAN REKRYTOINTEJA  KUNTA-ALALLA KIELITAIDON ja PÄTEVYYDEN MERKITYS KOROSTUU TYÖN LUONTEEN VUOKSI, TA:N VASTUU

12 ”ULKOMAISET TYÖNTEKIJÄT TERVETULLEITA” - TOIMINTA  TYÖMARKKINOIDEN KESKUSJÄRJESTÖJEN YHTEINEN KANNANOTTO 03/2006  KUUSI YHTEISTÄ TILAISUUTTA 01/2007  TAVOITTEENA SUOTUISA ASENNEILMASTO  TYÖ JATKUU….toivottavasti

13 ALOITETTU ON…  HANKKEITA,TOIMENPITEITÄ SEKÄ MATERIAALEJA ON RUNSAASTI  KT PERUSTANUT MAAHANMUUTTOVERKOSTON 23.10.2008, TAVOITTEENA VERKOSTOHYÖTY JA PELISÄÄNNÖT  KL:SSA TOIMII SISÄINEN MAAHANMUUTOVERKOSTO, MAAHANMUUTTO-OHJELMAA UUDISTETAAN, MYÖS STRATEGIASISÄLLÖSSÄ  TOIMINNAN LÄPINÄKYVYYS, EETTISYYS EHDOTON EDELLYTYS

14 KUNTATYÖ (2010) - HANKE  Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Kuntien eläkevakuutus yhdessä  Vuodesta 2002 lähtien  Tarkoitus:  auttaa kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan kiristyvään kilpailuun osaavasta työvoimasta  lisätä kunta-ammattien houkuttelevuutta  julkaisuja,kampanjoita,markkinointiviestintää

15 UUDISTUVA KUNTATYÖ Uudistuva kuntatyö – kampanja: vinkkejä ja välineitä kehittää: työnantajakuvaa, töiden sisältöjä ja rekrytointiprosessia WWW.UUDISTUVAKUNTATYO.FI

16 Elämä on matka  Nuorten kampanja käynnistyi 31.1.2005 kesätyöhaulla  Verkkosivusto www.kuntatyo.fi, jossa arvontoja, ammatinvalintavisa jne.  kiinnostava sisältö, paljon kävijöitä  esitteet, julisteet, bannerit  DVD JA KELLY  Kohteena opiskelijat ja opot  Kampanja jatkuu

17 KUNTAREKRY - PALVELU käyttöönotettavissa syksyllä 2010 Helppo käyttöönotto, valmiiksi kilpailutettu, koostuu kolmesta osasta: www.kuntarekry.fi Kuntatyön ja kuntatyönantajien markkinointipaikka verkossa Työnhakijalle kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta Rekrytoinnin tietojärjestelmä Kustannustehokkuutta rekrytointiin, ammattimaiset työvälineet Kokonaisprosessi täyttöluvasta valintaesityksen tekemiseen Lyhytaikaisten sijaisuuksien hallintaan omat tehokkaat palvelut KuntaRekry -yksikkö Kuntaliiton hallinnoima Vastaa palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä Tavoitteena varmistaa kuntasektorin työvoiman saatavuutta Yhteistyössä Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kuntien rekrytointiammattilaisten kanssa

18 LOPUKSI  KIITOS MIELENKIINNOSTA !  YHTEYDENOTOT JA MATERIAALITILAUKSET pirkko.leivo@kuntatyonantajat.fi


Lataa ppt "TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO - ratkaisu kuntien työvoimapulaan EETTISYYTTÄ JA EDUNVALVONTAA –seminaari Diana- sali 3.3.2010 kehittämispäällikkö, varatuomari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google