Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eija Rautakorpi, KM puh: 050 3295955. Mikä oletus ohjaa työtäni? - Mihin ohjaajana/työvalmentajana keskityn?  Mikä mielestäni auttaa asiakasta/ valmennettavaa/

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eija Rautakorpi, KM puh: 050 3295955. Mikä oletus ohjaa työtäni? - Mihin ohjaajana/työvalmentajana keskityn?  Mikä mielestäni auttaa asiakasta/ valmennettavaa/"— Esityksen transkriptio:

1 Eija Rautakorpi, KM puh: 050 3295955

2 Mikä oletus ohjaa työtäni? - Mihin ohjaajana/työvalmentajana keskityn?  Mikä mielestäni auttaa asiakasta/ valmennettavaa/ kuntoutujaa eniten?

3 Banduran pystyvyys –käsite – Sosiaalisen oppimisen malli Keskeistä:  Yksilön omaan selviytymiseensä liittämä (tulos)odotus = pystyvyys  Pystyvyyden tunne merkitsee yksilön uskoa kykyynsä vaikuttaa elämänsä tärkeisiin tapahtumiin, ja se motivoi kaikkea oppimista. Positiivisten odotusten merkitys!

4 Työhön tukemisen tavoitteet  SOSIAALISEN PYSTYVYYDEN TUNTEEN VAHVISTAMINEN  eli ”minä sosiaalisena osallistujana”  Osallistujalähtöinen ryhmäkeskeisyys ja vertaistuki  Sosiaalisten taitojen, itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistaminen (haastaminen erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin)

5 Työhön tukemisen tavoitteet  AMMATILLISEN PYSTYVYYDEN TUNNE eli työllistymisen mahdollisuuksia avaavat tavoitteet 1. Työhön, opiskeluun ja työllistymiseen liittyvien tavoitteiden synnyttäminen 2. Työllistymisen mahdollisuuksista tietoiseksi tuleminen 3. Työnhaun harjoitteleminen esim. työhakemusten tekemisen ja työharjoittelun avulla 4. Työn harjoittelu oikeassa työyhteisössä

6 Kompetenssin* tunteen muodostuminen ja vahvistaminen TOIMINTA Liikkeellelähteminen ja aloitteellisuus Innostaminen tavoitteiden ja unelmien luomiseen Kompetenssin tunne:  Tunne siitä, että pystyy itse toiminnallaan vaikuttamaan elämänsä kannalta merkityksellisiin asioihin ja tavoitteisiin  Tunne siitä, että pystyy toiminnallaan saamaan aikaan haluttuja tuloksia *Antonovsky

7 Kompetenssin tunteen muodostuminen ja vahvistaminen ONNISTUMINEN  Vakuuttuneisuus siitä, että pystyy onnistumaan ja saamaan asioita päätökseen  Onnistumisen kokemuksia työhön valmennuksessa?  Miten nähdä epäonnistuminenkin onnistumisena?

8 Kompetenssin tunteen muodostuminen ja vahvistaminen VAIKUTTAMINEN  Tunne siitä, että pystyy vaikuttamaan muihin ihmisiin ja olemaan osa ryhmää  Pystyy kertomaan mielipiteensä ryhmässä, jakamaan kokemuksiaan ja saamaan palautetta  Ryhmätyöskentelyn ja ryhmässä olemisen ja kuulumisen merkitys

9 9 Kuntoutujien omat arviot selviytymisestään ovat tutkimusten mukaan keskeisin kuntoutumista ennakoiva tekijä Vuorinen, M. 2002.Takaisin töihin. Kuntoutujalle tulee tunne, että selviän, osaan, pystyn ja jaksan! Miten se tehdään?

10 Ammatillisen kuntoutumisen tukipiste Amoksen valmennus Toiveista Totta -kurssi Työtä kohti! - kurssi Unelma- keidas Muutoksen Avaimet Muutoksen Avaimet - kurssi 10 Neuvonta ja ohjaus Omille urille - valmennus

11 11 Käsitteitä  hoito  kuntoutus  kuntoutuminen  ammatillinen kuntoutus  ammatillinen kuntoutuminen Ammatillinen kuntoutuminen on kuntoutujan oma prosessi, joka lähtee omaehtoisesta tarpeesta ja halusta lähteä tavoittelemaan muutosta omassa elämässä työhön tai opiskeluun liittyvien tavoitteiden kautta Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma ammatilliseen kuntoutumiseen liittyvät kysymykset tulisi huomioida kuntoutussuunnitelmassa

12 Ammatillinen kuntoutuminen - huomioitavia seikkoja  Oma arvio keskeinen: 1) siitä kuinka lähellä työelämää on 2) kuinka motivoitunut on  Ei ole prosessi, joka on irrallaan muusta elämästä: - Ulkoiset olosuhteet kunnossa (asuntoasiat, oman sairauden hyväksyminen, päihdeongelmattomuus, ihmissuhteet)

13 Ammatillisen kuntoutumisen keskeiset haasteet Ammatillinen kuntoutuminen Tieto työllistymisen ja opiskelemisen mahdollisuuksista Rohkaisevan sisäisen puheen syntyminen Käsitys omasta työkyvystä, osaamisesta ja voimavaroista Unelmien ja tavoitteiden löytyminen

14 Arvio omasta työkyvystä ennustaa voimakkaasti työllistymistä ja työssä selviytymistä Oma käsitys työkyvystä on työkyvyn keskeisin osa. Jotta se vahvistuisi tarvitaan:  Uskoa omiin voimavaroihin  Toiveen vahvistumista tahdoksi ja tavoitteeksi  Tilaisuutta kokeilla työn tekemistä  Halua ja valmiutta tehdä työtä oman työllistymisensä eteen  Tarvitaan myös joku muu joka uskoo henkilön tavoitteeseen ja voimavaroihin!

15 15 Työelämään siirtyneitä henkilöitä on hyödyttänyt työ- ja koulutus- valmentajien antamassa tuessa 1. Tiedon välittäminen Tieto opiskelu- ja työmahdollisuuksista, työnteon ja eläkkeen sovittaminen, sellaisten ammatti-alojen löytyminen, joka mahdollistaa osa-aikaisen työskentelyn 2. Ohjaus ja valmennus: ei-kognitiivisiin tekijöihin vaikuttaminen (itsetuntemuksen lisääntyminen, rohkaisevan sisäisen puheen syntyminen, onnistumisen kokemukset, vertaistarinat, toivo…) 3. Tekninen, käytännön tuki  Opastus esim. tietokoneen ja internetin käytössä, työhakemuksen ja cv:n tekemisessä ja niiden sähköisessä lähettämisessä, tutustumiskäynnit…

16 Tieto työllistymisvaihtoehdoista  Työ avoimilla työmarkkinoilla  Osa-aika- ja keikkatyö avoimilla työmarkkinoilla  Työtoiminta  Avotyötoiminta  Sosiaaliset yritykset  Osuuskunta  Vapaaehtoistyö Eläkkeellä työssä -opas: http://www.mtkl.fi/tietopankki/oppaita/

17 Sisäisen puheen muuttuminen – kuntoutujan passiivisesta roolista itseä vahvistavaan rooliin KUNTOUTUJA Sairaus Rajoittavat uskomukset Osaaja: Kyvyt ja osaaminen

18 Sisäisen puheen muuttuminen – ”Pystyn, osaan, jaksan, olen sen arvoinen”

19 Askelmerkit ja tavoitteet  Pienin askelin eteenpäin – askeleet suurentuvat joka päivä!  Unelmat ja tavoitteet vahvistuvat, kun niistä puhutaan  Onnistumisen kokemuksia ryhmässä ja yksin  Haastamisen kautta tuloksiin!

20 ”Valitse taistelut, jotka ovat kyllin suuria ollakseen merkittäviä ja kyllin pieniä ollakseen voitettavissa.”

21 Oppaita http://www.mtkl.fi/tietopankki/oppaita/  Eija Rautakorpi ja Satu Veijalainen: PELI EI OLE VIELÄ MENETETTY – Seurantaraportti Mielenterveyden keskusliiton Ammatillisen kuntoutumisen Tukipiste Amoksen toiminnasta (2009)  Työssä eläkkeellä  Ammatillisen kuntoutumisen opas 21


Lataa ppt "Eija Rautakorpi, KM puh: 050 3295955. Mikä oletus ohjaa työtäni? - Mihin ohjaajana/työvalmentajana keskityn?  Mikä mielestäni auttaa asiakasta/ valmennettavaa/"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google