Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIAN 2015 PÄÄKOHDAT. Arkistolaitoksen toiminta-ajatus Arvot Visio Keskeiset strategian tavoitteet Toteuttamisen keskeiset keinot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIAN 2015 PÄÄKOHDAT. Arkistolaitoksen toiminta-ajatus Arvot Visio Keskeiset strategian tavoitteet Toteuttamisen keskeiset keinot."— Esityksen transkriptio:

1 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIAN 2015 PÄÄKOHDAT

2 Arkistolaitoksen toiminta-ajatus Arvot Visio Keskeiset strategian tavoitteet Toteuttamisen keskeiset keinot ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIAN 2015 PÄÄKOHDAT

3 Arkistolaitoksen toiminta-ajatus Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tuloksena yksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata ja kehittää arkistotointa.

4 Arvot Avoimuus ja luottamuksellisuus Tasapuolisuus Riippumattomuus

5 Visio Arkistolaitos on asiakirjatiedon elinkaarihallinnan merkittävin kansallinen asiantuntijaorganisaatio, osa tutkimuksen infrastruktuuria sekä tietopalvelulaitos, joka ottaa kansainvälistyvän toimintaympäristön huomioon toiminnassaan.

6 Keskeiset strategian tavoitteet (1) Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan pysyvästi säilytettävän asiakirjatiedon säilyvyys ja käytettävyys on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan säilytysmuodosta riippumatta. Arkistolaitoksen normi- ja informaatio-ohjaus on selkeää, asiantuntevaa ja ajantasaista. Arkistolaitos on keskeinen osa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä infrastruktuuria. Verkon kautta tarjotut tietopalvelut ovat keskeinen osa asiakaspalvelutoimintaa.

7 Keskeiset strategian tavoitteet (2) Sähköisten aineistojen vastaanottoon, hallintaan ja säilytykseen sekä käyttöön asettamiseen on riittävä osaaminen, tarvittavat voimavarat ja tarkoituksenmukaiset tietojärjestelmät. Yksityisarkistojen hankintapolitiikka turvaa laajan, tasapuolisen ja riittävän aineistojen saamisen yhteiskunnan eri toimijoilta ja eri aikakausilta. Arkistolaitoksella on tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimi- ja säilytystilat, joiden rakentamisaikataulu on suunniteltu pitkäjänteisesti.

8

9 Toteuttamisen keskeiset keinot (1) Voimavarojen kohdentaminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Arkistolaitoksen kehittäminen yhtenäisenä toimijana siten, että osaaminen ja voimavarat voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Toimintaprosessien ja projektinhallinnan tehostaminen. Toiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta lisäävä yhteistyö strategisten kumppanien kanssa. Arkistolaitoksen aseman selkeyttäminen julkishallinnon sähköisten aineistojen elinkaarihallinnan kokonaisvaltaisessa suunnittelussa.

10 Toteuttamisen keskeiset keinot (2) Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen seuranta toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien mittarien ja arviointien avulla. Osaamispohjaa tukeva ja vahvistava koulutus ja rekrytointi. Innovatiivisuutta, päämäärätietoisuutta ja ammatinhallintaa arvostavan ilmapiirin voimistaminen. Nykyteknologian hyödyntäminen asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Vahva sisäinen ja ulkoinen viestintä.

11


Lataa ppt "ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIAN 2015 PÄÄKOHDAT. Arkistolaitoksen toiminta-ajatus Arvot Visio Keskeiset strategian tavoitteet Toteuttamisen keskeiset keinot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google