Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kielisalkku verkossa 9. 11. 2011 Tuija Dalmo, Eeva Regan Anne-Marie Grahn-Saarinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kielisalkku verkossa 9. 11. 2011 Tuija Dalmo, Eeva Regan Anne-Marie Grahn-Saarinen."— Esityksen transkriptio:

1 Kielisalkku verkossa 9. 11. 2011 Tuija Dalmo, Eeva Regan Anne-Marie Grahn-Saarinen

2

3 Oppimisen omistajuus: Voin tehdä vain sellaista, minkä olen itse oivaltanut ja ottanut omakseni. Viljo Kohonen

4 Miksi kielisalkku? Auttaa viitekehyksen ja opetussuunnitelman toteuttamisessa kieltenopetuksessa: itsearviointi ja reflektio arviointi – vahvuusalueet – eriyttäminen omakohtaisuus – oppilaslähtöisyys avoimuus oppilastuntemus identiteetti kohtaamistaidot – arvomaailma  kielikasvatus

5 Oppilaan kannalta Oppilas oppii pohtimaan kieltenopiskeluaan havaitsemaan omiaan ja toisten vahvuuksia kielenopiskelun taitoja toisten kohtaamista havaitsemaan edistymisensä näyttämään taitojaan kertomaan merkityksellisiä asioita kohdekielellä

6 Kielisalkku tekee puolestasi Opettaa ja testaa, esim. uuden rakenteen ja sanaston käyttöä Motivoi, oppilaslähtöistää ja eriyttää Aktivoi ja siirtää vastuuta oppilaille Opettaa yritteliäisyyttä sekä omien ja toisten eri lahjakkuuksien hyödyntämistä Antaa onnistumisen kokemuksia ja yllättää

7 Kielisalkun yhteinen Eurooppalainen ydin 1. monikielinen ja monikulttuurinen kompetenssi 2. oppilaan omaisuutta (learner property) 3. arvostaa kaikkea kieli- ja kulttuurikompetenssia 4. oppilaan autonomian edistämisen työväline 5. pedagoginen ja raportoiva tehtävä 6. perustana yhteinen eurooppalainen viitekehys 7. rohkaisee oppilaan itsearviointia ja opettajien arvioinnin dokumentointia kriteeripohjaisen itsearvioinnin perusteella Viljo Kohonen

8 Mikä kielisalkku? Kielisalkun kehitys: pitkä yhteiseurooppalainen kehitystyö 2001 päätös kielisalkuista, nyt 95 eurooppalaista kielisalkkua käytössä 2006 suomalaiset kielisalkut valmiit 2011 kielisalkku verkkohankkeena, jonka sisältö on valmis 2011 loppuun mennessä self-declaration käyttövalmis 2012/OPH

9 Verkkosalkun kehitys Hanke tuotti neljän yliopiston yhteistyönä Opetushallituksen toimeksiannosta Opetushallituksen verkkosivuille yleissivistävän koulun perusopetuksen alakoulun (luokat 1-3 ja luokat 4-6) ja yläkoulun (luokat 7-9) kielisalkut Euroopan neuvoston periaatteita noudattaen ja ottaen huomioon perusopetuksemme opetussuunnitelman tavoitteet ja kielenopetuksemme uudistamisen tarpeet.

10 Uutta verkkosalkussa digitaalinen muoto sisältö päivitetty avoimet lauseet kohtaaminen, kulttuuritaidot ja identiteetin tukeminen saaneet lisähuomiota keskustelutaidot informaalin oppimisen merkitys

11 Kielisalkun osat kielipassi kielen- oppimis- kertomus työkansio

12 Miten kielenoppimiskertomus toimii? vähän kerrallaan keskustellen täytetään vaikka vain yksi kohta oppimista tukien asiaa arvostaen tehdään jokin vastuuta käsittelevä kohta, esim. ryhmätyön ongelmissa

13

14

15

16

17 Miten salkkutyö tehdään? projekteista voi muokata salkkutöitä uusi näkökulma ja tavoite oppilaan omistajuus reflektio vertaisarviointi itsearvionti

18 Past Present Future salkkutyö

19 Koulupolku

20 Osa koulupolkua

21

22 Mikä on kielipassi? Kielipassi esittää koonnan omistajansa kielitaidosta, todistuksista ja kielenkäytön kokemuksista. Kielipassi esittää kaikki kielet, joissa sen omistajalla on jonkinlaista kompetenssia. Kielipassin sisältö on seuraava: – kielitaidon profiili eurooppalaisen viitekehyksen kuvaustasojen mukaisesti – tiivistelmä kielenoppimisesta ja kulttuurien välisistä kokemuksista – luettelo kielitutkinnoista ja todistuksista

23 Mitä hyötyä on kielipassista? Taitotasoihin perustuvat viisiportaiset kuvaukset A1, A2, B1, B2, C1, C2, jotka ovat läpinäkyvät ja yhteismitalliset Euroopassa. Peruskoulun opetussuunnitelman kuvauksissa lisäksi moniportaisemmat kuvaukset, mutta ne eivät ole käytössä muualla Euroopassa. Valmistaa itsearviointiin ja oman kielitaidon kuvaamiseen korkeammilla asteilla. Helpottaa kansainvälistä yhteistyötä, esim. jos opettaja laatii englanninkielisen todistuksen tms.

24 Linkkejä Suomen malli - http://www.oph.fi/KISA-projekti Ruotsin malli - http://www.skolverket.se/sb/d/2164/a/12213 Euroopan neuvosto – http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/


Lataa ppt "Kielisalkku verkossa 9. 11. 2011 Tuija Dalmo, Eeva Regan Anne-Marie Grahn-Saarinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google