Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

W w w. a m k. f i Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkko-opinnot, 15 op Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen opinnoissa hankitaan tietoperustaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "W w w. a m k. f i Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkko-opinnot, 15 op Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen opinnoissa hankitaan tietoperustaa."— Esityksen transkriptio:

1 w w w. a m k. f i Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkko-opinnot, 15 op Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen opinnoissa hankitaan tietoperustaa ja työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin monialaiseen suunnitteluun, toteutukseen ja terveysvaikutusten arviointiin. TE-opinnot ovat ammattikorkeakoulujen vapaasti hyödynnettävissä. Aineistot sijaitsevat VirtuaaliAMK:n eTuotantoympäristössä, joka mahdollistaa aineistojen laajan ja joustavan käytön erilaissa toteutuksissa. Aineistoja voi linkittää esimerkiksi ammattikorkeakoulujen erilaisiin oppimisympäristöihin. Esittely TE-opinnoista on kolme räätälöityä kokonaisuutta kolmelle eri kohderyhmälle: 1. perustutkinto-opiskelijoille osoitteessa http://www.virtuaaliamk.fi/TEopinnot_perustutkinto http://www.virtuaaliamk.fi/TEopinnot_perustutkinto 2. ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille osoitteessa http://www.virtuaaliamk.fi/TEopinnot_jatkotutkinto http://www.virtuaaliamk.fi/TEopinnot_jatkotutkinto 3. työelämän koulutukseen osoitteessa http://www.virtuaaliamk.fi/TEopinnot Främjande av hälsa och välfärd Myös ruotsinkieliset ammattikorkeakoulut voivat vaivattomasti hyödyntää aineistoja omassa opetuksessaan. Ruotsinkieliset aineistot ovat saatavilla: 1. Grundstudier (perustutkintokokonaisuus) osoitteessa http://www.amk.fi/halsa_och_valfard2 http://www.amk.fi/halsa_och_valfard2 2. Kompletteringsstudier (ylempi AMK-tutkinto - kokonaisuus) osoitteessa http://www.amk.fi/halsa_och_valfard1 http://www.amk.fi/halsa_och_valfard1 3. Fortsatta studier (työelämän koulutus -kokonaisuus) osoitteessa http://www.amk.fi/halsa_och_valfard3http://www.amk.fi/halsa_och_valfard3

2 w w w. a m k. f i Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tietoperusta 4 op Opintojakson tavoitteena on, että opintojakson suorittamisen jälkeen oppijat hallitsevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisiä käsitteitä ja tietoperustaa sekä tuntevat sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ohjaavat keskeiset tavoitteet ja linjaukset. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit 6 op Opintojakson tavoitteena on, että oppija perehtyy Terveys 2015 -kansanterveysohjelmaan ja sen tavoitteisiin sekä muihin kansallisiin ja alueellisiin toimintamalleihin ja laatii yksilö-, ryhmä- tai yhteisötason toimintasuunnitelman omaan (seutu)kuntaansa yhteistyössä eri hallinnonaloilla työskentelevien kanssa. Tuotetut verkko-opintojaksot Terveysvaikutusten arviointi 5 op Opintojakson tavoitteena on, että oppija tietää mitä terveysvaikutusten arviointi (TVA) tarkoittaa, tutustuu terveysvaikutusten arvioinnin prosesseihin ja tuloksiin sekä arviointimenetelmien hyödyntämismahdollisuuksiin. Tarkoituksena on, että oppija hahmottaa terveysvaikutusten arvioinnin aiheita ja kohteita myös ennakkoarvioinnin (esim. IVA) näkökulmasta omalla toimialallaan sekä ymmärtää tulosten yhteyden jatkotoimille. Yhteystiedot TE-aineistojen räätälöinnistä ja käytöstä voi tiedustella aineistojen ylläpitäjältä ja kehittäjältä, TE-verkoston koordinaattorilta, yliopettaja Hilkka Yrjänäiseltä Oulun seudun ammattikorkeakoulusta: hilkka.yrjanainen@oamk.fi, gsm: 050 3206 988, puh: (08) 312 7128 TE-aineistoihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä myös VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön puoleen lähettämällä postia osoitteeseen amk@amk.fiamk@amk.fi Koulutus on suunniteltu Virtuaaliammattikorkeakoulun, Stakesin ja STM:n yhteistyönä. Koulutuksen tuottajat Koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa on huomioitu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kokonaisuutena, jolloin oppijoiden kannnalta oleellinen osaaminen syvenee opintojen edistyessä. TE-opinnot ovat osa Terveys 2015 –kansanterveysohjelmaa. Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:


Lataa ppt "W w w. a m k. f i Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkko-opinnot, 15 op Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen opinnoissa hankitaan tietoperustaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google