Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T Tehtävä #3: omaHOPS (VERSIO 1, )

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T Tehtävä #3: omaHOPS (VERSIO 1, )"— Esityksen transkriptio:

1 T-0.1002 Tehtävä #3: omaHOPS (VERSIO 1, 24.9.2012)
Jukka Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Versio 1,

2 Opintojen suunnittelu
Koulun velvollisuutena on tarjota käytännön mahdollisuudet suoriutua opinnoista tavoitteellisessa määräajassa eli mahdollistaa opiskelijan opintojen sujuva eteneminen Opiskelijalla on vastuu suunnitella opintojaan omaHOPS voi olla kandidaatin tutkinnon kattava lista kursseja aikatauluineen (lukukausi) Olemassa WebOodissa valikko ”HOPS” (nykyinen tutkintorakenne) Laajempi omaHOPS voi sisältää myös tavoitteita, suunnitelmia (kansainvälistyminen), yms. ”Virallinen HOPS” on sopimus koulun ja opiskelijan välillä: opiskelija voi opiskella haluamansa tutkinnon

3 Nyt tehdään omaHOPS! (1) Tämä on harjoitus!
Tämä ei ole sitova suunnitelma; antaa yhden, jota voi seurata Tutustuttaa opetustarjontaan (WebOodi, Noppa, oppaat) Tämä syksy on erityisen haastava: Tutkinnonuudistus 2013: ei vielä lukkoon lyötyjä kursseja; ei vielä tietoa DI-tutkinnon rakenteesta Tehtävän oletuksena lukuvuosi nykyisen mallilukujärjestyksen mukaisesti; siirto uuteen järjestelmään syksyllä 2013 Jos sinulla on aiempia opintoja, tarkasta luentokalvot Seuraa virallista tiedotusta – varo katteettomia juoruja!

4 Nyt tehdään omaHOPS! (2B)
Tee omaHOPS Kirjaustapa vapaa: excel, word, PDF, powerpoint (esim. seur. sivu) Kirjaa suunnitelmaan ensimmäisen vuoden kurssit Silmäile muita kursseja (suunnittelu keskeneräistä) Valitse lisäksi pakollisen vieraan kielen kurssi (vaikka suoritus myöhempänä) Tutustu johonkin uuden tutkinnon mukaiseen sivuaineeseen Kirjoita myös sanallisesti miten huomioit kansainvälistymisen (tai et) myös mahdolliset poikkeavuudet (armeija, hitaampitahtinen opiskelu) Voit kirjoittaa lisäksi myös: ”Minä oppijana” Muut omat tavoitteet tai lisäykset Paketoi tarvittaessa zip-tiedostoksi ja palauta Optimaan kohtaan Tehtävä #3

5 Nyt tehdään omaHOPS! (3) Tarkista ennen palautusta:
Vieras kieli on valittava tietystä joukosta Kielikeskuksen tarjoamia kursseja Hyödynnä palautuksen jälkeen: Talleta, päivitä (= talleta päivitettävässä muodossa, eHOPS:a odotellessa) Ota mukaan opettajatuutorin kanssa käytävään henkilökohtaiseen keskusteluun loka-marraskuussa 2012 ja maalis-huhtikuussa 2013

6 omaHOPS: <sinun nimesi, opiskelijanumerosi>
1SL : S2012 1KL: K2013 2SL : S2013 2KL : K2014 3SL : S2014 3KL : K2015 Yleisopinnot Johdatus opiskeluun: T (1 op), T (2 op) Kie / Toinen kotimainen kieli (2 op) <Vieras kieli: ANNA ESIMERKKI KURSSISTA> (3 op)  [ sivuaine / vapaasti valittava] SCI Mat Matematiikan peruskurssi C1 (10 op) Mat Matematiikan peruskurssi C2 (10 op) Todennäköisyys ja tilastot/ Sovellettu todennäköisyyslaskenta (5 op) SCI Studio (yht. 10 op) [ sivuaine / vapaasti valittava] Ohjelmoinnin jatkokurssi T2 (5 op) SCI Studio Kandidaatintyö (yht. 10 op) SCI/TIK Tfy Fysiikka IA (3 op) Tfy Fysiikka IB (3 op) Tfy Fysiikka IIA (3 op) Tfy Fysiikka IIB (3 op) Tuotantotalouden peruskurssi + harjoitus (5 op) (Tietokoneverkot) (5 op) Kandidaatintyö TIK T Ohjelmointi 1 (5 op) T Ohjelmointi 2 (5 op) Tietokannat / Tiedonhallintajärjestelmät (5 op) Tietojenkäsittelyteoria (5 op) Pääaineen valinnainen (5 op) T Tietokone ja käyttöjärjestelmä (3 op) T Tietorakenteet ja algoritmit (5 op) Ohjelmistotuotannon perusteet (5 op) Ohjelmistokehitysprojekti (5 op) [tyhjä] (T Johdatus tietoliikenteeseen (5 op)) YHT. 27 op 29/ 34 op 28 op 30 op

7 Vastaava luonnoskuva uudesta tutkinnosta syksyllä 2013 (wiki, 24. 9

8 Apua tehtävään Apuna kirjallisuutta ja netissä: Apuna pohjat:
TIK-opinto-opas: mallilukkari vuodelle WebOodi: kurssilistaukset Noppa: kurssit Sivuaineoppaat (SCI sivuaineopas, …) Apuna pohjat: Tulossa: PowerPoint (tämä), Excel-pohja Apuna ihmiset: Kanssaopiskelijat (+ irc) Opintoneuvoja Tuulia Merinen Opintojen suunnittelija Elsa Kivi-Koskinen Kurssin opettaja Jukka Parviainen ja assari Nils Haglund

9 Tutkinnot koostuvat osista
Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op – 3 vuotta Perusopinnot (70 – 65 op) Pääaineen opinnot (60 – 65 op) Sivuaineen opinnot (25 – 20 op) Vapaasti valittavat opinnot ( op) Syvyyttä = (perus + pääaine) 130 op Lisäsyvyys tai liikkuvuus = (sivu + vapaat) 50 op Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op – 2 vuotta

10 Tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinto yleisesti

11 Teknistieteellinen kandidaatin (SCI) tutkinto (180 op) – 3 vuotta
Perusopinnot: teknistieteellinen kandidaatin tutkinto (65 op) Matematiikkaa Fysiikkaa Tietotekniikkaa Tuotantotaloutta Johdatuskursseja ja Aalto-opintoja Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli Pääaineen opinnot: tietotekniikka (65 op) Tietotekniikka Studio- ja kandidaatintyö Sivuaineen opinnot ( op) Ei saa olla tietotekniikasta! Vapaasti valittavat opinnot ( op) Voi sisältää myös tietotekniikkaa

12 (1) TkK (SCI) peruskurssit
Perusopinnot (65 op) Matematiikkaa (5 x 5 op = 25 op) Fysiikkaa (2 x 5 op = 10 op) Tietotekniikkaa (3 x 5 op = 15 op) Tuotantotalouden peruskurssi (1 x 5 op = 5 op) Johdatuskursseja (2 op), Aalto-opintoja (3 op) Toinen kotimainen kieli (2 op), vieras kieli (3 op)

13 (2) TkK (SCI, TIK) pääainekurssit
Pääaineen (tietotekniikka) pakolliset opinnot (65 op) TIK Studio (2 x 5 op = 10 op) Ohjelmistoprojekti (2 x 5 op = 10 op) Tietokannat, Tietokoneverkot, Tietojenkäsittelyteoria (3 x 5 op = 15 op) Valinnaiset tietotekniikan kurssit (10 op) SCI Studio (10 op) Kandidaattiseminaari ja –työ (10 op) Pääaineen (tietotekniikka) valinnaiset kurssit Valitse kaksi 5 op:n pääainekurssia seuraavasta listasta HUOM! Vapaavalintaisiin opintoihin voi valita lopuista 0-5 kpl näitä kursseja Valinnaiset kurssit (suluissa lähimpänä oleva nykyinen kurssi): Tietokonegrafiikka (nyk. T Vuorovaikutteinen tietokonegrafiikka) Datasta tietoon (nyk. T Datasta tietoon) Käyttöjärjestelmät (nyk. T Käyttöjärjestelmät) Web-ohjelmointi (nyk. T Web Software Development) Tietoturvallisuus (nyk. T Information Security Technology) Ohjelmistojen suunnittelu ja mallinnus (nyk. T Software Development Methods) Käyttöliittymät (nyk. T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen)

14 (3) TkK sivuaineopinnot (20-25 op)
Sivuaine pitää tehdä tietotekniikan ulkopuolelle Tämä on MUUTOS verrattuna ”nykyiseen” tutkintoon Soveltuvia sivuainepaketteja Laaja oppimäärä (?) Tuotantotalous, automaatio- ja systeemitekniikka, informaatioverkostot, … JOO-opintoina muista suomalaisista yliopistoista

15 (4) TkK vapaasti valittavat kurssit 25 op
Valitse valinnaisista tietotekniikan pääaineen kursseista tai mistä tahansa muualta JOO-opinnot mahdollistavat kurssit myös muista yliopistoista Jos aiot käydä ulkomailla vaihdossa, niin puolen vuoden opinnot menevät tänne (tai sivuaine)


Lataa ppt "T Tehtävä #3: omaHOPS (VERSIO 1, )"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google