Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

19.8.2014 OLLAANKO ME MUKANA TAAS JOSSAIN PROJEKTISSA ? Raili Haaki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "19.8.2014 OLLAANKO ME MUKANA TAAS JOSSAIN PROJEKTISSA ? Raili Haaki."— Esityksen transkriptio:

1 19.8.2014 OLLAANKO ME MUKANA TAAS JOSSAIN PROJEKTISSA ? Raili Haaki

2 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi KEHITTÄMINEN VAATII… OSALLISUUTTA, AIKAA, RAHAA, TIETOJA, IDEOITA, KUMPPANUUTTA, INNOSTUSTA,… MUKANA OLOA

3 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi OVATKO TAVOITTEET SAMAN SUUNTAISET? JOHTAMINEN + SUUNNITTELU + STRATEGIATYÖ + ORGANISOINTI + KEHITTÄMINEN

4 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Usein havaittua Hanke on tekijänsä näköinen Mitä konkreettisempaa sitä vaikeampaa Aina on joku joka kysyy: Mihinkäs tämä liittyikään? Aina on joku, jonka mielestä kehittäminen on irti arjesta

5 19.8.2014 Kehittämistyön solmukohtia Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Raportteja 28/ 2010 Raili Haaki www.koskeverkko.fiwww.koskeverkko.fi - julkaisut

6 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi TYÖN TAVOITE Lisätä ymmärrystä kehittämistoiminnasta erityisesti sosiaalialan viitekehyksessä ja pohtia kehittämistyön ja kehittäjien tarvitsemaa tukea Kehittämistyön pulmien ja solmukohtien jäsentämistä - Mihin kohtiin paukkuja kannattaa erityisesti satsata, kun halutaan kehittämistyötä tukea?

7 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Kehittäminen: ”…tiettyjen toimintaperiaatteiden ja toimintojen tarkoituksellista muuttamista. Kehittämisen kohteina ovat siis yhtäältä ihmiset (osaaminen), toisaalta heidän työtehtävänsä (tehtäväkokonaisuudet) sekä sovellettavat tekniikat ja säädökset. Tarkoituksellisuus viittaa siihen, että tuloksena on jokin aikaisempaa parempi, tehokkaampi, tai muuten suotavampi asioiden tila.” (Juhani Kirjonen 2006,117-118)

8 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Empiirinen aineisto Omat muistiinpanot (2001-2009) Eräs työnohjaus case – projektinvetäjien vertaistukiryhmät (2003-2004) Kysely kehittämistyön solmukohdista Kosken työyhteisön väelle 2/2010, N 14 Kysely kehittämistyön hyödyllisyydestä päättyneiden hankkeiden työntekijöille 6/2010, N 15

9 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Kehittäjien mainitsemia Kehittämistyön pulmia Kiire sitoutumattomuuden syynä Yhteistyön pulmat Asenteellinen vastustus Hanketyön tekemiseen liittyviä solmukohtia Hanketyön organisointiin liittyvät pulmat

10 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Elävätkö kehitetyt asiat käytännössä? Hankkeessa kehitetyt asiat ovat siirtyneet arkityöhön ja elävät hyvin (6) Aikaansaannokset ovat jalkautuneet käytäntöön ainakin osittain tai joksikin aikaa (6) Myötävaikuttamassa: yhteistyöverkoston onnistunut sitouttaminen, innostaminen ja aktivointi kehittämistyöhön, esimiestason aktiivisuus, töiden oikeanlainen organisointi, pysyvien ratkaisujen miettimiseen paneuduttiin alusta asti.

11 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Solmukohtia 1. Hallinnolliset muutokset luovat epävarmuutta 2. Kehittämistä sisältä ja ulkopuolelta samaan aikaan 3. Johdossa vikaa 4. Kiirettä, hankeväsymystä ja muutosvastarintaa 5. Tunneosaamista ja vuorovaikutustaitoja 6. Toimijat on pidettävä kartalla 7. Pulmia kehittämisen organisoinnissa

12 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Solmukohtien tulkintaa ja ratkaisuyrityksiä Kaikki osapuolet mukana dialogissa ja uuden tiedon muodostuksen prosessissa Oleellista organisaatiokulttuuri ja johtaminen Kehittäminen on sekavuuden sietoa ja järjestyksen pitoa Voiko kiireelle kukaan mitään? Rauhoittuminen perustehtävän äärelle vs. kehityksen virrassa pysyttely

13 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Kehittämistyötä tukee… Kehittämistehtävän laajempiin kehyksiin liittäminen Jos eri osapuolilla on tietoisuus siitä, mitä kehittämisen keinoin ja kehittäjän roolista käsin voidaan odottaa tapahtuvaksi Kehittäjän ymmärrys kehittämistyön kompleksisuudesta Luovaa tilaa ja vapautta hyödyntää yksilöllistä kapasiteettiaan Vertaistukea kehittäjille; epävirallisia verkostoja ja taustaryhmiä

14 Etunimi Sukunimi – Hankkeen nimi Yhteys itseen! Kehittämistyön sotkuisella kartalla liikkuminen on sitä helpompaa, mitä selkeämmin kehittäjä on löytänyt yhteyden itseensä ja ajattelemisen kykyynsä. (Kehittämis)työn tulisi tukea ammattilaisen mahdollisuuksia tulla enemmän itsekseen. Sitä kautta löytyy mielekkyys ja työn ilo.


Lataa ppt "19.8.2014 OLLAANKO ME MUKANA TAAS JOSSAIN PROJEKTISSA ? Raili Haaki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google