Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin alustus 27.11.2009 Tekijä: Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Kestävä yhdyskunta -kampanja Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiatyö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin alustus 27.11.2009 Tekijä: Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Kestävä yhdyskunta -kampanja Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiatyö."— Esityksen transkriptio:

1 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin alustus 27.11.2009 Tekijä: Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Kestävä yhdyskunta -kampanja Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiatyö työryhmä Alueet ja yhdyskunnat

2 Miksi ei enemmän? Ilmastonmuutoksen ehkäisy edellyttää ennennäkemättömän suuria ponnistuksia. Koska emme tunne ilmastonmuutoksen mekanismeja tarpeeksi, emme tiedä, kuinka paljon päästöjä täytyy vähentää ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi kriittisenä pidettyyn 2 C o :een. Emme näin ollen myöskään tiedä ilmastonmuutoksen ehkäisyn toimenpiteiden vähimmäisvaatimuksia. Päättäjät ovat opportunisteja, eivätkä uskalla kannatuksen menetyksen takia ajaa rohkeita tavoitteita, olla tiennäyttäjiä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kärki on poliittisissa päätöksissä. Vain poliittisilla päätöksillä voidaan koota yhteiskunnan - maakunnan - eri toimijat ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tarvittavien toimenpiteiden taakse. Toimiiko poliittinen päätöksentekojärjestelmä, onko päättäjillä rohkeutta? Virkamiehiltä puuttuu rohkeutta. Kykenevätkö asiantuntijat ilmastonmuutoksen estämistyön valmisteluun ja esityksiin, joihin usein vain heillä on edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Asenteet? Piilossa olevat näkemykset, joita ei osata tai voida ilmaista. Onko päättäjien ja viranhaltijoiden asenteet ilmastonmuutokseen paljastettu? Asenteet määrittävät ilmastonmuutoksen ehkäisytyön etenemistä enemmän kuin asiat.

3 Miksi ei? - talous Huoli kilpailukyvyn säilymisestä? Uskallammeko tehdä päätöksiä, joilla voivat ainakin mielikuvissa olla haitallisia taloudellisen kilpailukyvyn säilymiselle? Uskallammeko suunnitella tulevaisuutta pitkäjänteisesti? Elinkeinoelämän eturyhmät ajavat vähäisempiä päästövähennyksiä. Kansallinen ja kansainvälinen kilpailu pakottaa elinkeinoelämän toimimaan päästövähennysesityksiä hillitsevästi ja jopa rajoittavasti. Virkamiesten luulo siitä, mikä on hyväksi elinkeinoelämälle, mitkä toimenpiteet ovat riittäviä? Virkamiesten työtä määrittelee ratkaisevasti huoli elinkeinoelämän menestymisestä. Talous ohjaa kaikenkattavasti suunnittelua, jonka tavoitteena on menestyvien yritysten ja työpaikkojen tuoman taloudellisen hyvän sekä verotulojen lisääminen. Päättäjien luulo siitä, mikä on hyväksi elinkeinoelämälle, mitkä toimenpiteet ovat riittäviä? Tietävätkö päättäjät todella, mikä on hyväksi elinkeinoelämälle ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä vai perustuuko päätöksenteko oletuksille yritysten lyhyen aikavälin menestystekijöistä?

4 Miksi ei? – uusi talous Kuinka metsäteollisuuden ja yleensä elinkeinoelämän rakennemuutos otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ehkäisyssä? Kohtaavatko talouden kehitysskenaariot ilmastonmuutoksen hillinnän tunnetut keinot? Energiankulutuksen ja sähköntuotannon ennusteet sekä meneillään oleva elinkeinorakenteen muutos. Miten hyvin muutokset otetaan huomioon yhdyskuntasuunnittelussa? Päästöjen rajoitusteknologioita voidaan hyödyntää taloudellisesti? Voidaanko ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä tehdä tuottavaa liiketoimintaa? Tunnemmeko päästöjen rajoitusteknologioita ja niiden kehittämisen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksista?

5 Miksi ei? - kaavoitus Kuinka kokonaisvaltaista on kaavoituksessa yhdyskunta- ja elinkeinopalveluiden suunnittelu? Kuinka tärkeää on kokonaisuuden, yhteisen hyvän, suunnittelu ja hallinta? Kuinka merkittäviä ovat talouden usein lyhytjänteisten vaatimusten huomioiminen? Kuinka laajaa kaavoitusnäkemystä tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä: maakunta, Suomi, EU? Voimmeko ja pitääkö meidän ennakoida tulevaa laajempaa kokonaisuutta? Kuinka tärkeää on, että ympäristönsuojelun ylätason vaatimukset ovat vaikutuksiltaan kaikki kaavatasot läpäiseviä? Mitä uusia kaavoituksen keinoja ja mahdollisuuksia tunnet? Mitä uusia kaavoituksen menetelmiä ja työtapoja tunnet? Kuinka ympäristönsuojelu - ilmastostrategia - voidaan ottaa paremmin huomioon kaavoituksessa? Kuinka laajasti kansalaiset voivat osallistua kaavoitukseen?

6 Miksi ei? - TuSe TuSe (Tulevaisuusselonteko): http://www.vnk.fi/tiedostot/julkinen/pdf/tulevaisuusselontek o/TuSe_tiedotustilaisuus_151009_Oras_Tynkkynen.pdf http://www.vnk.fi/tiedostot/julkinen/pdf/tulevaisuusselontek o/TuSe_tiedotustilaisuus_151009_Oras_Tynkkynen.pdf Onko homma hanskassa, jos toimitaan TuSen tavoitteiden mukaisesti? Kestävän yhdyskuntarakenteen työsivut: http://www.olsy.fi/yhdyskuntarakenne/ http://www.olsy.fi/yhdyskuntarakenne/


Lataa ppt "Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin alustus 27.11.2009 Tekijä: Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Kestävä yhdyskunta -kampanja Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiatyö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google