Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EU:n koheesiopolitiikan uudistuksen vaiheet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EU:n koheesiopolitiikan uudistuksen vaiheet"— Esityksen transkriptio:

1 EU:n koheesiopolitiikan uudistuksen vaiheet
EU:n rahoituskehykset 1 EU:n alue- ja rakennepolitiikan uudistamista koskevat asetusehdotukset Yleisasetusehdotus ja rahastokohtaiset asetusehdotukset 2 Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 3 EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen strategia ja rahastokohtaiset toimenpideohjelmat 4

2 Eurooppa-neuvoston 17.12.2005 ratkaisu Suomessa
Suomelle koheesiopolitiikan osalta Eurooppa-neuvoston ratkaisu tarkoittaa 1,526 mrd. € eli 218 milj. €/v. Koko Suomi alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoitteen piiriin Rahoituksen kohdentamisesta päätetään kansallisesti Itä-Suomelle siirtymäkauden erityisratkaisu Itä- ja Pohjois-Suomen NUTS II –alueille lisärahoitus 35 €/as./vuosi Eurooppalainen alueiden välinen yhteistyötavoite: painopiste rajat ylittävässä yhteistyössä Alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus laskee kuluvaan ohjelmakauteen verrattuna noin 26 %

3 TULEVAT EU-OHJELMAT Kilpailukyky- ja työllisyysohjelma Maaseutuohjelma
Alueellistettu kilpailukyky (EAKR) Valtakunnallinen työllisyys (ESR) sisältää kaupunkipolitiikan, maaseudun kehittämisen, kumppanuushankkeet Maaseutuohjelma Alueellinen yhteistyöohjelma

4 Rakennerahastovarat Suomessa 2007-2013
EAKR ESR YHTEENSÄ Länsi-Suomi m€ Saarijärvi-Viitasaari Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Itä-Suomi Ahvenanmaa YHTEENSÄ m€ Alueellinen yhteistyö 104 YHTEENSÄ m€

5 Rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013
Kansallisesta strategiasta väljä eikä maakuntien ohjelmatyötä tiukasti sitova Kansallinen strategia viimeistellään lopuksi yhdessä toimenpideohjelmien kanssa Varojen keskittäminen tiettyihin asiakokonaisuuksiin toimenpiteiden vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi 75 % ohjelmavaroista käytettävä Lissabonin strategian mukaisesti kasvun ja työllisyyden edistämiseen

6 Suomen kansallisen alue- ja rakennepolitiikan strategian painopisteet
Yritykset ja innovaatiot Yritystoiminnan edistäminen Pk-yritysten innovaatiotoiminnan edistäminen Yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen Osaaminen, työvoima, työllisyys ja yrittäjyys Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa Kilpailukykyiset toimintaympäristöt Alueellisten ja kansallisten innovaatio- ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Alueiden saavutettavuuden parantaminen Luonnon ja kulttuuriympäristöjen parantaminen

7 Kilpailukyky ja työllisyysohjelma Länsi-Suomen EAKR-ohjelma
Tuki kohdennetaan Osuus ilmeisimmin haasteellisimmille alueille 65% yhteisiin teemoihin 25% suurkaupunkipolitiikkaan 5% äkillisiin rakennemuutoksiin 5% Haasteellisten alueiden määrittely HALKEssa ; työttömyys huomioiden koko Keski-Suomi mukana Saarijärven-Viitasaaren seudulla oma kehys

8 Länsi-Suomen EAKR-ohjelma EU-rahoitus
Saarijärvi-Viitasaari Muu Keski-Suomi Keski-Suomi yhteensä 2000 – 2006 2007 – 2013 Muutos % -17 % -35% -30%

9 Kilpailukyky ja työllisyysohjelma Valtakunnallinen ESR-ohjelma
Rahoitus ja toimenpiteet jakautuvat valtakunnalliseen osioon 50% alueelliseen osioon 50% Valtakunnallisen rahoituksen linjaukset ministeriövetoisesti Alueellisen osuuden jako Länsi-Suomen sisällä auki Alueen toimijoiden aktiivisuus ja hyvät hankkeet vaikuttavat saantoon

10 Valtakunnallinen ESR-ohjelma EU-rahoitus
Saarijärvi-Viitasaari Muu Keski-Suomi Keski-Suomi yhteensä 2007 – 2013 Aluerahoitus Arvio valtakunnal-lisesta osuudesta Muutos % + 41 % - 35 % - 22 %

11 ESR linjaukset Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR -toiminnassa

12 Ohjelmatyön haasteet kaudelle 2007-2013
Valintojen tekeminen vähenevien varojen myötä Rakennerahasto-ohjelmien sekä maaseudun ja kalatalouden kehittämisen koordinointi ja yhteensovitus keskenään ja kansallisiin ohjelmiin ESR:n valtakunnallisen osion ja alue-osion yhteensovitus Hallinnon yksinkertaistaminen ml. kansallisten säädösten selkeyttäminen ja yhtenäistäminen Yksi yhteinen seurantajärjestelmä

13 Valmistelu Länsi-Suomen kilpailukykyohjelman valmistelusta vastaa Pirkanmaan liitto Alueellisen ESR-osion valmistelu Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksella MYR käsittelee ja 22.8. Maakuntahallitus käsittelee 21.6., ja 29.8. Maakuntavaltuusto 31.8.

14 Osaamisen vahvistaminen Keski-Suomessa
Keski-Suomen Tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmien Osaamishankkeet EU + Valtion rahoitus yhteensä € 9. Ammatillisen osaamisen ja aikuiskoulutuksen vahvistaminen; ; 7 % 8. Uusien kasvualojen ja osaamiskeskusalojen osaamisen vahvistaminen sekä koulutus; ; 9 % 7. Kulttuurisen osaamisen ; 4 % 5. Maaseudun elinkeinorakenteiden monipuolistaminen osaamista vahvistamalla; ; 2 % 4. Yrittäjyyden edistäminen sekä Pk-yritysten osaamisen vahvistaminen ja ennakointi; ; 19 % 3. Kilpailuetu- ja erikoistumisvalintoihin perustuva kilpailukyvyn kasvattaminen; ; 6 % 2. Koulutuksen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen ja työssä oppimisen kehittäminen sekä ennakointi; ; 17 % 6. Yksilöllisyys, tasa-arvo ja kolmannen sektorin osaamisen kehittäminen; ; 1. Informaatioteknologisen osaamisen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien ;

15 Osaamisen vahvistaminen Keski-Suomessa
Keski-Suomen Tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmien Osaamishankkeiden toteuttajat EU+Valtion rahoitus yhteensä € 5. Kehitysyhtiö ja Teknologiakeskus Oy; ; 12 % 4. Humanistinen ammattikorkeakoulu; ; 0,17 % 6. Yritys ja yritysverkosto; ; 4 % 7. Kunta tai muu kuntayhtymä; ; 6 % 8. Muut yhteisöt ym.( järjestö, osuuskunta ym.); ; 9. Rahoittajan oma, omavalvontainen hanke; ; 19 % 10. Muu toteuttaja; ; 3 % 3. Ammatillinen oppilaitos tai kuntayhtymä; ; 2. Jyväskylän ; 13 % 1. Jyväskylän yliopisto; ; 20 %

16 Koulutus ja toimialarakenteen muutokset
Toimialat 2005 1995–2005 2005–2010 Alkutuotanto Maa- ja metsätalous sekä mineraalien kaivu 5600 -2505 -350 -550 Teollisuus ja jalostus 21150 2144 Infrastruktuuriin liittyvät palvelut Rakentaminen, kuljetus ja varastointi, tietoliikenne sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12700 2019 -100 -250 Kuluttajapalvelut Tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemustoiminta 14800 3457 500 1300 Liike-elämän palvelut Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämäpalvelut, asuntojen omistus ja vuokraus 11800 4153 750 1500 Yhteiskunnalliset palvelut Julkinen hallinto, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 37600 7433 1700 2900 Työpaikat yhteensä 105850 17453 2150 4150 Työlliset yhteensä 107050 17490 3050 5050 Kuntasektorin työpaikat yhteensä 26550 3404 2300 Työttömät 17092 -11250 -2992 -5092 Väestö 267622 6505 2378 7378 Työvoima 124970 7068 -1763 -2090

17 OSAAMINEN HYVINVOINTI/PALVELUKLUSTERI TEOLLISUUS KLUSTERI
Innovaatiojärjestelmän toimivuuden vahvistaminen TEOLLISUUS KLUSTERI T&K –panosten osuuden kasvattaminen maakunnan kehittämisessä KOULUTUSKLUSTERI HYVINVOINTI/PALVELUKLUSTERI Koulutuksen tuotteistaminen Kansainvälistymisen edistäminen yhteistyössä Koulutusorganisaatioiden yhteistyön ja työelämälähtöisyyden tiivistäminen

18 Keski-Suomen liitto 9.12.2005 RS&PB
KESKI-SUOMEN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Seudulliset osaamis- ja työllisyysohjelmat TIETO K O E M U S T K O E M U S O S A M I N E Muutokset toiminta- ympäristössä A R V O K I L P U S E L Ä M N A T U Ymmärrys Tietoisuus TAITO Ammattitaito Luovuus Innovaatiot YRITTÄJYYS Liiketoiminta- ajattelu KASVATUS JA KASVU VALINNAT MUUTOKSET YHTEINEN HENKILÖ- TAHTO JA KOKONAIS- YHTEINEN OPPIMINEN KOHTAINEN TODELLISUUS AJATTELU VISIO KYVYKKYYS OPPIVA ALUE – LUOVA OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Keski-Suomen liitto RS&PB

19 Keski-Suomen kansainvälistymisen toimintaohjelma 2006 -2008 Toteutusmalli

20


Lataa ppt "EU:n koheesiopolitiikan uudistuksen vaiheet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google