Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali."— Esityksen transkriptio:

1 25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali.
Hangatessa kappaleita, elektroneja siirtyy toiseen kappaleeseen  kappaleet saavat erimerkkiset varaukset. Samanmerkkiset varaukset hylkivät, erimerkkiset varaukset vetävät puoleensa Huom! Muista, että voimanuolet ovat aina yhtä suuret Polarisaatiossa varattu kappale aiheuttaa neutraalin kappaleen ”sähkövarauksen järjestäytymisen”, esim. ilmapallo seinässä.

2 26. Jännite aiheuttaa sähkövirran
Kahden kappaleen välistä varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U, yks. voltti, 1 V) Kaikki erot pyrkivät luonnossa tasoittumaan (lämpötila-, paine-, varauserot) Varauseron tasoittuessa elektronit siirtyvät negatiivisesta navasta positiiviseen. Tätä elektronien yhdensuuntaista liikettä kutsutaan sähkövirraksi. Sähkövirta liikkuu parhaiten metalleissa (hyvä johdin), huonosti esim. muovissa (huono johdin, hyvä eriste) Kasvaessaan tarpeeksi suureksi varausero voi purkautua myös ilman johdinta, esim. salama.

3 27. Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Virtamittari mittaa piirissä kulkevaa virtaa  kytketään siis aina sarjaan. Virtamittarin vastus pitää olla mahdollisimman pieni, jotta mittari vaikuttaa mahdollisimman vähän virran kulkuun. Jännitemittari mittaa laitteen yli tapahtuvaa jännitehäviötä  kytketään rinnan.

4 28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa
Kappaleen kykyä vastustaa sähkövirran kulkua sanotaan resistanssiksi (tunnus R, yksikkö ohmi, 1 Ω) johteilla pieni eristeillä suuri Johteen resistanssi on sitä suurempi, mitä pidempi ohuempi johdin on

5 28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa
Ohmin lain mukaan sähkövirta on Suoraan verrannollinen jännitteen suuruuteen Kääntäen verrannollinen virtapiirin resistanssiin Eli yhtälön muodossa 𝐼= 𝑈 𝑅 Voidaan kirjoittaa myös U = RI Esim. Kuinka suuri sähkövirta kulkee leivänpaahtimen läpi, kun sen resistanssi on 75 Ω ja käyttöjännite 230 V. Ratk. 𝐼= 𝑈 𝑅 = 230 𝑉 75Ω =3,07A T: n. 3,1 A

6 28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa
Kun vastukset kytketään sarjaan, kokonaisvastus on yksittäisten vastusten summa, 𝑅=𝑅1+𝑅2+…+𝑅𝑛, katso esim. 3 s. 192 Kun vastukset kytketään rinnan, kokonaisvastus voidaan laskea yhtälöstä 1 𝑅 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 +…+ 1 𝑅𝑛 Tällöin kokonaisvastus pienenee, katso esim. 5b. s. 193. Kotona laitteet kytketään rinnan. Jokainen laite ottaa oman virtansa, jolloin kokonaisvirta kasvaa. Sulake suojaa virtapiiriä ylikuumenemiselta: kun virta kasvaa liian suureksi, sulake kytkee virran pois.

7 29. Sähköenergia siirtyy virtapiirissä
Sähköenergia on yksi energian olomuoto, joka muuttuu sähkölaitteissa muihin muotoihin, esim. valoksi, ääneksi, liikkeeksi, lämmöksi. Sähköteho (P, eng. power) kertoo yo. muuntumisnopeuden, yksikkö watti, 1 W Sähköteho on suoraan verrannollinen jännitteeseen ja sähkövirtaan, P = UI. Katso esim. 1. s.197 Laitteen käyttämä energia riippuu laitteen tehosta ja tietysti käyttöajasta eli E = Pt

8 29. Sähköenergia siirtyy virtapiirissä
Sähköyhtiöt käyttävät energiayksikkönä kilowattituntia käytännön syistä (1 kWh = J) Sähkölaitteen käyttökustannus = käytetty sähköenergia · yksikköhinta Esim. Toni imuroi huoneensa joka päivä. Imurin teho 1300 W ja imurointi vie 10 minuuttia. Laske paljonko Tonin imurointiharrastus maksaa vuodessa, kun sähköenergia maksaa 12 snt/kWh. Ratk. 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎=1,3𝑘𝑊· 1 6 ℎ·365·0,12 € 𝑘𝑊ℎ =9,49€. Useissa sähkölaitteissa on termostaatti, joka säätelee laitteen tomintaa. Esim. lämpöpatterissa termostaatti kytkeytyy päälle ja pois huonelämpötilan mukaan.

9 31. Kompassin neula on kestomagneetti
Magneetin kohtioita kutsutaan pohjois- ja eteläkohtioiksi. Pohjois- ja eteläkohtioita ei voida koskaan erottaa toisistaan (alkeismagneetti) Erinimiset kohtiot vetävät toisiaan puoleensa, samannimiset hylkivät. Kompassin neula näyttää kohti maapallon magneettikentän eteläkohtiota, joka sijaitsee lähellä maantieteellistä pohjoisnapaa. Maapallon magneettikentän suuntaa muuttuu hitaasti ajan saatossa.

10 31. Kompassin neula on kestomagneetti
Magneetti ei tartu kaikkiin kappaleisiin eikä edes kaikkiin metalleihin, vaan ainoastaan kappaleisiin, jotka ovat valmistettu raudasta, koboltista tai nikkelistä (ns. ferromagneetteja). Esim. rautanaula voidaan magnetisoida sivelemällä sitä toisella magneetilla yhdensuuntaisin vedoin. Tällöin alkeismagneetit järjestäytyvät yhdensuuntaisiksi.

11 32. Sähkömagneetin voimakkuutta
Sähkövirta aiheuttaa ympärilleen magneettikentän (muista kompassi ja sähköjohto-työ) Käämi: paljon sähköjohtoa kieputettu kierroksiksi. Käämin jokainen silmukka vahvistaa magneettikenttää  sähkömagneetti

12 32. Sähkömagneetin voimakkuutta voidaan muuttaa
Sähkömagneetin voimakkuuteen kasvattaa lisäämällä Käämin kierroksia Jännitettä (virtaa) Rautasydän Sähkömagneetin etuja verrattuna kestomagneettiin Voimakkuutta voidaan säätää Magneettisuus voidaan helposti poistaa (virta pois) Sovelluksia: romunosturit, sähkömoottori, mikrofonit, kaiuttimet jne.

13 33. Generaattori muuntaa liike-energiaa sähköenergiaksi
Sähkövirtaa on ollut tietysti aina, mutta mullistavaa oli, kun sähkövirta saatiin hallintaan (vertaa ukkonen) Miten tuuli, vedenvirtaus tai ydinvoimasta vapautuva lämpö saadaan muutettua sähkövirraksi? Vastaus: Sähkömagneettinen induktio

14 33. Generaattori muuntaa liike-energiaa sähköenergiaksi
Sähkömagneettinen induktio: muuttuva magneettikenttä indusoi lähettyvillä olevaan johtimeen sähkövirran (Michael Faraday v. 1831). Tällaisia laitteita kutsutaan generaattoreiksi (esim. polkupyörän dynamo, veivattava kännykkälaturi, tietysti voimalaitosten isot generaattorit) Indusoituvan sähkövirran suuruutta voidaan kasvattaa lisäämällä Käämin kierroksia Magneetin liikuttelunopeutta Magneetin voimakkuutta Rautasydän Muita sovelluksia: induktioliesi, sähköhammasharjan lataaminen Eli puhuttaessa tuuli-, ydin-, vesivoimasta jne., kyse on vain siitä mikä yo. energialähteistä käämiä pyörittää.

15 34. Kodin virtapiirit ovat osa Suomen sähköverkkoa
Muuntaja muuntaa jännitettä pienemmäksi tai suuremmaksi. Muutos tehdään kahden toisiinsa kytketyn käämin avulla (käämin kierrosten lukumäärän suhde ratkaisee, ks. Seuraava dia) Sähköenergia pysyy samana: jos jännite kasvaa, niin virta pienenee ja toisin päin (eli UI=vakio) Useimmat laitteet sisältävät muuntajan, joka pienentää jännitettä (esim 230 V  12V). Sähköenergia siirretään korkeajännitteisenä (pieni virta  vähemmän lämpöhukkaa)

16 Käämiin tulee vaihtovirtaa, joka indusoi muuttuvan mg-kentän
Käämiin tulee vaihtovirtaa, joka indusoi muuttuvan mg-kentän. Muuttuva mg-kenttää välittyy rautasydäntä pitkin toisiokäämiin, jossa muuttuva mg-kenttä indusoi vaihtojännitteen (virran). Vasemmalla puolen on enemmän kierroksia kuin oikealla  jännite pienenee.


Lataa ppt "25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google