Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Kansainvälinen toiminta osana opetussuunnitelmaa ja koulutyötä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Kansainvälinen toiminta osana opetussuunnitelmaa ja koulutyötä."— Esityksen transkriptio:

1 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Kansainvälinen toiminta osana opetussuunnitelmaa ja koulutyötä

2 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Miksi kansainvälisiä projekteja? Uusi opetussuunnitelma: 1. Oppilaskeskeiset oppimismenetelmät 2. Aihekokonaisuudet ja opetuksen yhtenäistäminen 3. Uudet oppimisympäristöt 4. Kansainvälisyys ja verkostoituminen

3 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Tietotekniikka opetussuunnitelmassa Kaikilla kouluasteilla tavoitteena on painopisteen siirtäminen laitteista ja erillisestä ATK- opetuksesta pedagogiseen uudistamiseen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö laajenee käytännössä lähes kaikkiin oppiaineisiin. Tavoitteena on tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien pedagogisesti mielekäs käyttö.

4 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Learning through Friendship eTwinning tuo aitoutta oppimisprosessiin. Opiskelemme oikeiden ihmisten kanssa. Oppilaat jakavat tietoa ja kokemuksia, oppivat toisiltaan ja kehittävät kommunikaatiotaitojaan. Oppilaat oppivat käyttämään TVT-työkaluja pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

5 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Avoimet oppimisympäristöt Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto on selkeä askel kohti avointa oppimisympäristöä. Luokkahuoneen seinät ja oppikirjan sisältö eivät enää määrää tiedon rajoja. Tavoitteena on nykyistä merkittävästi laajempi yhteistyö eri oppiaineitten ja oppilaitosten välillä.

6 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Learning through Friendship Kansainvälinen yhteistyö kannustaa opettajia yhteistyöhön ja yhtenäistää oppimista. Englannin opiskelu liittyy ja yhdistyy ympäristöoppiin, maantietoon, kotitalouteen, kuvataiteisiin, käsityöhön, historiaan ja yhteiskuntaoppiin. Elämässä ei ole rajoja, miksi koulussa pitäisi olla?

7 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Opetuksen painopiste Opetuksen painopiste opettajasta aktiiviseen, itseohjautuvaan, päämäärätietoiseen ja luovaan oppijaan.

8 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi HAASTE: Me kasvatamme ensimmäistä sukupolvea, joka käy koulua ja tekee työtä yhdistyneessä Euroopassa ja aidosti globalisoituneessa maailmassa. Ystävyys, yhteisöllisyys ja aito vuorovaikutus muodostavat sen kivijalan, jolle toivoisin tulevaisuuden maailman rakentuvan.

9 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi 1. Tekniikka toimivaksi tietokoneluokat ja atk-työpajat digikamerat ja videokamerat kehittämissuunnitelma verkko-oppimisympäristöt 2. Opettajien koulutus vesot opettajien paikalliseen koulutukseen vertaiskoulutus ja -tuki Kansainvälisen toiminnan aloittaminen

10 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi 3. Kv-projektiryhmä opettajat suunnittelevat ja ideoivat vertaistuki hakemukset 4. Projektiaihiot ja moduulit valmiit projektiaihiot ja moduulit uudet ideat jakeluun opettajat toimivat vertaiskouluttajina Kansainvälisen toiminnan aloittaminen

11 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi KONKARIN OHJEITA: Kumppanuus on pedagoginen prosessi Käytä aikaa yhdessä suunnitteluun Arvioi käytettävissä olevat resurssit

12 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi 1. Tutustu erilaisiin projekti-ideoihin ja projektimalleihin (aihiot ja moduulit) 2. Mieti minkälaiseen projektiin haluat lähteä (tavoitteet, oppiaineet, aihealueet, kesto, resurssit) 3. Etsi sopiva(t) kumppani(t) 4. Älä pety, jos ensimmäinen kontakti ei toimi. 5. Käytä aikaa tavoitteista ja aikataulusta sopimiseen. Näin pääset alkuun:

13 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Kansainvälinen yhteistyö tuo opetukseen uuden ulottuvuuden Se tukee projektioppimista ja yhteisöllisiä toimintatapoja. Se on vertaisoppimista aidoimmillaan siihen osallistuvien opettajien ja oppilaitten välillä. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu on mielekästä ja haasteellista, kun se tapahtuu oikeiden ulkomaisten kumppanien kanssa. Oman ympäristön tutkiminen ja havainnointi saavat uutta sisältöä, kun niitä tarkastelee kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta.

14 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Oppilaiden oppimistaidot kehittyvät: yhteistoiminta, projektioppiminen, vertaisoppiminen, vuorovaikutteisuus Oppilaiden kielitaito kehittyy Oppilaiden viestintätaidot kehittyvät Oppilaiden tietotekniikan käyttötaidot kehittyvät ja monipuolistuvat Oppilaiden suvaitsevaisuus lisääntyy Oppilaiden ymmärrys kulttuurien välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä syventyy Kansainvälisen yhteistyön ja verkko- oppimisen tavoitteet/vaikutukset

15 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Opettajan rooli muuttuu – opettaja resurssien tuottajana, oppaana ja oppijana yhteisellä oppimispolulla Opettajan ryhmätyötaidot kehittyvät Opettajien keskinäinen yhteistyö lisääntyy Opettajan TVT-taidot kehittyvät Opettajan kielitaito kehittyy Opettajan itsetunto vahvistuu Opettajan ammatillinen identiteetti, sitoutuminen itsensä kehittämiseen ja työmotivaatio vahvistuvat Opettajan ryhmänjohtamis- ja koordinaatiotaidot kehittyvät Eurooppalainen ulottuvuus: opettajan suvaitsevaisuus ja kulttuurien tuntemus lisääntyy Kansainvälisen yhteistyön ja verkko- oppimisen tavoitteet/vaikutukset

16 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Learning through Friendship eTwinning on auttanut meitä laajentamaan maailmankuvaamme, miettimään uudelleen näkökulmiamme, parantamaan itsetuntoamme ja kasvattamaan ymmärrystämme eri kulttuureista.

17 26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi www.etwinning.net www.orivedenperusopetus.net/moodle www.orivedenperusopetus.net/lifeacrosseurope tiina.sarisalmi@orivesi.fi


Lataa ppt "26.1.2009 JanakkalaTiina Sarisalmi Kansainvälinen toiminta osana opetussuunnitelmaa ja koulutyötä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google