Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rekrytointiprosessi- asianhallinta / vakinainen vakanssi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rekrytointiprosessi- asianhallinta / vakinainen vakanssi"— Esityksen transkriptio:

1 Rekrytointiprosessi- asianhallinta / vakinainen vakanssi
Heini Holopainen/ Pori: prosessi/ TH&HR prosessipohja © Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Esimerkki rekrytointiprosessin asiankäsittelystä - vakinainen vakanssi
Hakija Tekee avoimen hakemuksenhakemuksen Tekee hakemuksen Osallistuu haastat-teluun, arviointiin Vastaanot-taa päätöksen Tekee oikaisuvaatimuksen Allekirjoit taa työsopimuksen Rekrytointi Esimies Hyväksyjä Esimies Toimielin Esimies Rekrytoinnin suunnittelu Rekrytointi lupa hakemuksen käsittely Rekrytointiaikataulun ja –tavan suunnittelu Viran aukijulis-tamien Hakuilmoi-tuksen laadinta, Hakemus-ten vastaanot-to Hakemus-ten ja hakijoiden käsittely Valintapää-töksen teko Pätökses-tä ilmoitus Oikaisuvaatimuksen, valituksen vastaanotto ja käsittely Sopimuk-sen laatiminen Tarve rekrytointiin, Tehtävät(virka/toimi- roolit) Vaatimukset, perustelut Rekrytointilupa Rekrytointilupa/ Täyttölupa vakanssille Rekrytointi-; aikataulu. Rekrytointi-tapa/ –kanava, Viranhakumenet-telyn tarkist. Soveltuvuustest. sopiminen Viran aukijulistus Julkaistu hakuilmoitus Vastaan-otetut hakemukset (sisäiset/ulkoiset) Haastattelut, Yhteenvedot Arviointitulok-set, Valinta-ehdotus Päätös valinnasta Julkinen ja asianosaisten tiedoksianta-minen Valituskirjelmä, Oikaisu-sun arvioinnit Hakijan ilmoitus työn vastaanottamisesta, Allekirjoitettu työsopimus Dokumentin hallinta Dokumentin hallinta Asian rekisteröinti muistio Päätös Oikaisu-vaatimukseen, vastine, lausunto Ilmoitus/ täyttölupa päätös ilmoitus Hakuilmoitus HakemuksetAvoimet hakemukset Muistio, luettelo, Soveltuvuustestitulos,valinta-ehdotus Päätös Ilmoitus, valintailmoitus, Kirje, Työsopi-mus, ote Kirje, muistio Asian-/Asiakirjan- metatiedot (ID, tehtäväluokka, julkisuusluokka,…) Sähköinen arkisto Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Toimenpide-/Asiakirjan metatiedot Asian ohjaus käsittelysäännöt Asianhallinta Ohjaus, neuvonta Vireilletulo/ asian rekisteröinti/ kirjaaminen Valmistelu Päätöksen-teko Tiedoksi-anto Muutok-senhaku Täytäntöönpano ja seuranta, © Copyright Kuntien Tiera Oy

3 Rekrytointiprosessi Toimenpiteen tyyppi
Toimenpidetyyppi ja toimenpiteen tarkenne: Vireillepano/-tulo;   tarve rekrytointiin, onko kyseessä virka (uusi/vanha) vai toimi, perustelut ja selvitys työtilanteesta     Valmistelu/käsittely ; Selvityksen laatiminen kaupungin henkilöstön tilanteesta, Viranhakumenettelyn tarkistaminen, soveltuvuustestauksesta sopiminen, täyttöluvan myöntäminen, aukijulistaminen, hakuilmoituksen laatiminen ja julkaiseminen, hakemuksen vastaanottaminen, hakemusten käsittely yhteenvetojen tekeminen, haastatteluryhmän perustaminen, haastatteluihin kutsuminen, haastattelut, soveltuvuuden testaus                                         Päätöksenteko; Esittely, päätöksenteko  Tiedoksianto; valinnasta ilmoittaminen, hakijan ilmoitus viran vastaanottamisesta, Päätös viedään tiedoksi asianosaisille henkilöstö- ja palkkahallinnon yksikköön, henkilöstölle       Muutoksenhaku; Oikaisuvaatimus/ valitus, lausunto, kirje päätöksestä     Täytäntöönpano hakijan ilmoitus viran vastaanottamisesta, Virkamääräys; päätös viedään tiedoksi asianosaisille henkilöstö- ja palkkahallinnon yksikköön, henkilöstölle               Suljettu © Copyright Kuntien Tiera Oy

4 Rekrytointiprosessi Asiakirjatyypit ja liitteet (keskeisiä) Liitteet:
Asiakirjatyypit ; asiakirjatyypin tarkenne lausunto; vastine   ilmoitus; lupa vakanssin täyttöön   hakuilmoitus   hakemus   luettelo   päätös; Viranhaltijapäätös, toimielinpäätös, hallituksen päätös   kirje   muistio; haastattelumuistiot, soveltuvuustestitulokset, esittelymuistiot         ohje     oikaisuvaatimus/valitus lausunto   ote Liitteet: Hakuilmoitus Ansioluettelo kirje     © Copyright Kuntien Tiera Oy


Lataa ppt "Rekrytointiprosessi- asianhallinta / vakinainen vakanssi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google