Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

URASUUNNITTELU Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "URASUUNNITTELU Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 URASUUNNITTELU 11.01.2010 Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen

2 Ura? Työpaikkojen sarja Etenemistä, vertikaalinen liikkuvuus
Uran eri näkökulmia (Lähteenmäki, 1995) Työpaikkojen sarja Etenemistä, vertikaalinen liikkuvuus Ammatti, liikkuvuus tietyn tyyppisten tehtävien välillä Yksilön tekemiä peräkkäisiä valintoja – elämän ura Itseä tyydyttävää edistymistä ja kehittymistä ammatissa Osaamisen kasvua, taitojen ja asiantuntemuksen lisääntymistä Ammatillisen identiteetin, jopa persoonallisuuden kehitysprosessi – peräkkäisten urakehitysvaiheiden sarja, jota ura-ankkurit ohjaavat Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

3 Ura-ankkurit Ura-ankkurit liittyvät arvoihin ja vahvuuksiin sekä siihen rooliin, jossa meistä kukin mieluiten työskentelee (magneetit) Johtajuus (general managerial competence) Ammatillisuus (technical/functional competence) Itsenäisyys (autonomy/independence) Luovuus (enterpreneurial creativity) Turvallisuus (security/stability) Palveluhaluisuus (service/dedication to a cause) Haasteiden hakeminen (pure challenge) Elämänkokonaistasapainon etsiminen (lifestyle) Ura-ankkurit eivät elämän varrella kovin paljon muutu. Poikkeus on turvallisuusankkuri, jonka painoarvo saattaa nousta esimerkiksi silloin, kun perheessä on pieniä lapsia. Kun yksityiselämässä on paljon paineita, työn toivotaan olevan vakaata ja turvallista. Elämäntilanteen helpottaessa työssä saattaa tulla esiin taas erilaisia ankkureita. Schein, Edgar H Career Anchors (discovering your real values). Uraankkurit liittyvät arvoihin ja vahvuuksiin sekä siihen rooliin, jossa meistä kukin mieluiten työskentelee Johtajuus (general managerial competence) Tämän ankkurin vetämä ihminen haluaa organisoida toisten työtä. Jotkut pitävät johtamisesta vallan ja vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi. Jotkut taas haluavat esimiestyöhön ihmissuhdetaitojensa vuoksi. Ammatillisuus (technical/functional competence) Ammatillinen ankkuri tuo tyydytystä tekemisen ja osaamisen kautta, eikä niinkään aseman kautta. Tätä ankkuria kutsutaankin käsityöläistai insinööriankkuriksi. Itsenäisyys (autonomy/independence) Tämä ankkuri on tyypillinen asiantuntijatehtävissä työskenteleville. He haluavat tehdä työnsä mahdollisimman itsenäisesti. Luovuus (enterpreneurial creativity) Luovuusankkuri houkuttelee ihmisiä itsenäisiksi yrittäjiksi ja keksijöiksi. Kokonaisten projektien suunnittelu ja vetäminen voi olla palkitsevaa. Joillekin on tärkeää jättää jälkeensä myös jotain näkyvää. Turvallisuus (security/stability) Tämä ankkuri saattaa vaikuttaa jo koulutuksen valintaan. Työ on lähinnä toimeentulon hankkimista, eikä siinä haluta ottaa haasteita tai suuria riskejä. Turvallisuusorientoitunut haluaa työn, josta pääsee irti työpaikan oven sulkemisen jälkeen. Palveluhaluisuus (service/dedication to a cause) Tämä ankkuri tulee esille muiden auttamisena ja haluna tehdä hyvää ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Tätä ankkuria löytyy keskimääräistä enemmän yleishyödyllisistä järjestöistä. Työstä voi tehdä mielekkään myös se, että pääsee tukemaan ja auttamaan työtovereitaan. Haasteiden hakeminen (pure challenge) Tämä ankkuri on osittain tullut johtajuusankkurin tilalle. "Itsensä toteuttamisesta" on tullut statusta arvostetumpi asia yhteiskunnassa. Monet haasteiden etsijät ovat urallaan erittäin liikkuvia. Kun yksi työ on opittu, siirrytään kokonaan erilaisiin tehtäviin. Elämänkokonaistasapainon etsiminen (lifestyle) Tämän ankkurin valitsevan elämässä tilaa pitää olla myös perheelle ja yksityiselämälle työn lisäksi. Työn antoisuus on tärkeää, mutta sisältö voi olla melkein mitä tahansa. eivät elämän varrella kovin paljon muutu. Poikkeus on turvallisuusankkuri, jonka painoarvo saattaa nousta esimerkiksi silloin, kun perheessä on pieniä lapsia. Kun yksityiselämässä on paljon paineita, työn toivotaan olevan vakaata ja turvallista. Elämäntilanteen helpottaessa työssä saattaa tulla esiin taas erilaisia ankkureita. Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

4 Urakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
Urakäyttäytyminen ~ omaan uraan ja ammatillisiin tavoitteisiin liittyvä toiminta Lähteenmäki (1995) Sisäisiksi vetotekijät: arvot, yksilön omat merkitykset, kokemukset Sosiaaliset painetekijät: kulttuurista ja lähiympäristöstä nousevia; sukupuolirooliin, ammattiin ja asemaan liittyviä roolikäsityksiä Persoonallisuustekijät: persoonallisuuspiirteet, itseohjautuvuus, itsetunto, minäkäsitys Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

5 Sosiodynaaminen näkemys opinto- ja urasuunnitteluun
Peavy (2000): ” Meillä on meneillään jokapäiväinen itsemme luomisen projekti. Sitä mitä etsimme, ei ole olemassa ennen kuin me sen itse luomme. Menneisyys ja tulevaisuus ovat raaka-ainetta, jota jokainen osaltaan muokkaa meistä kertoviksi tarinoiksi. Silti keksimämme minuus ei koskaan ole kokonaan oma luomuksemme. Se on jatkuva rakentamisprosessi, jonka tuottaa dialogi toisten ihmisten, ympäröivän maailman ja kaikkien sisäisten ääntemme kanssa.” Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

6 Sattumaa vai asiantuntijuutta?
valinnat  rakennettu asiantuntijuus  osaamista ja oman osaamisen hallintaa – tietoja ja taitoja, oppimiskykyä  altistaa tietyille sattumille, luo potentiaalia sattumille Kokemuksista asiantuntijuutta Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

7 Mitä urasuunnittelu on?
jatkuva, muuttuva prosessi osaamisen tunnistamista itsearviointia, persoonallisuuden tarkastelua arvojen ja kiinnostusten tarkastelua mahdollisuuksien etsimistä vaihtoehtojen ideointia realististen vaihtoehtojen tarkastelua päätöksien tekemistä Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

8 Urasuunnittelun tavoitteet
itsetuntemuksen lisääminen omien kiinnostusten ja tavoitteiden selkiytyminen päämääräsuuntautuneisuus, motivointi oman osaamisen hahmottaminen opinto- ja urasuunnitelman jäsentäminen työnhakutaitojen lisääminen  työllistymisen tukeminen urasuunnitteluprosessin tunnetuksi tekeminen Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Jaana O. Liimatainen

9 Suunnitelman päivitys
URASUUNNITTELU Lähtötilanne perhe, ihmissuhteet, opiskelu, työkokemus, tavoitteet Itsetuntemus osaaminen, persoonallisuus, arvot, kiinnostuksen kohteet, resurssit, terveys Työelämätietous ammattikuvat, toimialat, osaamisvaatimukset Tiedon käsittely Toimintasuunnitelma tavoitteiden täsmentäminen välitavoitteiden asettaminen konkreettinen suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi mitä taitoja ja kokemusta tarvitsen, miten ne hankin ja millä aikataululla Suunnitelman päivitys


Lataa ppt "URASUUNNITTELU Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google