Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Essee Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Essee Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos."— Esityksen transkriptio:

1 Essee Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos

2 Essee ’Essee’ tulee ranskan sanasta ’essayer’, joka merkitsee yrittää.
Ensimmäinen esseisti, joka toi termin filosofiseen klirjoittamiseen, oli Michel Eyquem de Montaigne (1533–92). Hänen skeptinen (relativistinen ja fideistinen) filosofiansa vaikutti paljon 1600-luvun filosofiaan. Esseelle oli alun perin luontaista lyhyys (crt. kuitenkin Locken An Essay Concerning Human Understanding) ja henkilökohtaisuus (Montaignella usein myös monet digressiot). Nykyaikainen akateeminen ja opinnäyte essee on tarkemmin määritelty. Sen tulee olla argumentatiivinen ja pysyä aiheessa.

3 Lukion reaaliaineen essee (YTL 1995/2011)
Kypsyyttä osoittavat esimerkiksi: — Kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen. — Tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi. — Syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista. — Esitetyt väitteet perustellaan selkeästi. — Asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen.

4 Kypsyyttä osoittava reaalivastaus, YTL (jatkoa)
— Tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti. — Esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin. — Erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja mielipiteet. (Matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltava tavalla, joka osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatetta tai lakia.) Huom: Ennen ainereaalia kaksi viimeistä ranskalaista viivaa oli vain lisäansioissa. Muutos osoittaa pohdiskelevien vastausten (filosofian ja et:n) vastaamisen merkityksen kasvua.

5 Suorituksen arvoa alentavat esimerkiksi:
— Suorituksessa on selviä asiavirheitä. — Ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti. — Esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ne ovat muuten tehtävänannon kannalta epäolennaisia; vastauksen pituus ja detaljien määrä eivät sinänsä ole ansioita. — Vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan. Yleisten arvosteluperusteiden lisäksi painotetaan kunkin reaaliaineen luonteen mukaista esitystapaa ja kielenkäytön täsmällisyyttä.

6 ET Pääasia on johdonmukaisesti argumentatiivinen vastaus.
Huom. taksonomiat ET käsitteistön hallinta. Useat oikein ymmärretyt, mieluiten ajankohtaiset esimerkit. Filosofian nimet ja teoriat voivat olla eduksi, mutta ei aina selvää (”vanhat käsitykset ei auktoriteetteja!”; erit. Platon ;))

7 Filosofia Pääasia on johdonmukaisesti argumentatiivinen vastaus.
Huom. taksinomiat Käytännössä ilman tradition tuntemusta on vaikea saavuttaa edes 3 pisteen tasolla tarvittavaa käsitteellistä tarkkuutta (→ filosofien ja teorioiden nimistä usein etua). Esimerkit hyväksi (mutta myös vaarallisia, koska paljastavat helposti todellisen osaamisen.)

8 Essee-ohje On epäselvää, kuinka paljon opiskelu-oppimis –projektin opetusta filosofian yhteisellä kurssilla annetaan (kuuluu ennemmin erilliselle kurssille, ET:hen tai psykologiaan). Sen sijaan essee-vastaamista on ohjeistettava. Ohessa näyte.

9 Essee (ohje lukion filosofian/ET:n 1. kurssille)
Essee-vastauksen kirjoittaminen alkaa avainkäsitteiden ja tietojen keräilystä (=ajattelemisesta ja muistelemisesta); tulokset kirjataan lyhyesti erilliselle muistilapulle (usein koepaperin kääntöpuoli käy hyvin). Mitä tiedät aiheesta? Mitä otsikon sanat tarkoittavat? Miten ne rajaavat aiheen? Seuraavaksi jäsennellään. numeroi keräämäsi tiedot (esim. ranskalaiset viivat) kirjoitusjärjestykseen voit tehdä myös mind mapin, huomaa numeroida myös siihen esseen eteneminen Muista logiikka jäsentelyssä: mitä väität/miten perustelet, mitkä faktoja/ mitkä näkemyksiä, mitkä syitä/mitkä seurauksia jne. Vasta, kun jäsentely on tehty, kannattaa aloittaa kirjoittaminen! loppujen lopuksi jäsentely useimmiten jopa säästää aikaa, joka tapauksessa — se korottaa numeroa. Kirjoitusvaiheessa on tärkeää muistaa kappalejako. Kukin asia omaksi kappaleekseen (tai tarvittaessa useammaksikin). Lisäksi pitää koko ajan ajatella, mitä kirjoittaa, ettei ajatus harhaile (huom. myös kieliasu, jäsennyksen noudattaminen ja riittävät marginaalit). Yleensä on niin, että hyvin ajateltu on helppo esittää hyvin ja hyvin esitetty osoittaa hyvää ajattelua. Itseluottamusta! Osaatte varmasti (ei filosofia/ET niin vaikeaa ole).


Lataa ppt "Essee Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google