Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhd Maa- ja pohjavesihydrologia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhd Maa- ja pohjavesihydrologia"— Esityksen transkriptio:

1 Yhd-12.3105 Maa- ja pohjavesihydrologia
Kyllästymätön virtaus Teemu Kokkonen Puh Huone: 272 (Tietotie 1 E) Vesitekniikka Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitos Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

2 Kosteusprofiili – pohjaveden pinnasta maanpintaan
Kertausta Pohjaveden pinta on määritelmän mukaan se taso, jossa veden paine on sama kuin ilmanpaine Heti pohjaveden pinnan yläpuolella on kokonaan (tai lähes kokonaan) kyllästynyt kapillaarinen kerros (capillary fringe) Kyllästyneen (saturated) kerroksen yläpuolella on kyllästymätön (unsaturated) kerros

3 Kyllästymätön vyöhyke
Sade ja kasteluvesi infiltroituu maanpinnan läpi ja perkoloituu kyllästymättömän vyöhykkeen läpi Näin syntyy imeyntä (recharge) pohjavesiesiintymään Veden mukana liikkuvat myös haitta-aineet Kyllästymättömässä vyöhykkeessä paine (painekorkeus) on negatiivinen Vesi pysyy kyllästymättömässä vyöhykkeessä pintajännitysvoimien ansiosta

4 Negatiivisen (eli pienemmän kuin ilmanpaine…) paineen mittaaminen - tensiometri

5 Veden esiintyminen kyllästymättömässä vyöhykkeessä
Vesipitoisuuden ja paineen välinen yhteys Air-entry pressure head Residuaalikosteus Huokoset maassa ovat erikokoisia - suurimmat huokoset kuivuvat ensin

6 Hystereesi Paineen ja kosteuspitoisuuden välille saadaan erilainen yhteys riippuen siitä, kostutetaanko vai kuivatetaanko näytettä => hystereesi

7 Vedenpidätyskäyrä Kosteuden ja painepotentiaalin riippuvuutta kyllästyneessä vyöhykkeessä kuvataan usein vedenpidätyskäyrällä (water retention curve) eli pF-käyrällä pF käyrä: kosteuspitoisuus (tilavuusosa) vs. painepotentiaalin itseisarvon (vesipatsas senttimetreinä) 10-kantainen logaritmi Painepotentiaalilla suuri skaala: logaritmin ottaminen tekee käyrästä selkeämmän

8 pF-käyriä erilaisille maalajeille

9 Veden liikkeen kuvaaminen kyllästymättömässä vyöhykkeessä
Mitä eroja kyllästyneeseen (pohjavesi-) virtaukseen? Hydraulinen johtavuus on kosteuden funktio Kosteuden/ kyllästysasteen pienentyessä eli maan kuivuessa huokoset alkavat tyhjetä suuruusjärjestyksessä => vettäjohtava pinta-ala pienenee ja virtausreitin “mutkittelevuus” (tortuosity) lisääntyy Maassa oleva ilmatila (jonne siis mahtuu vettä) on kosteuden funktio Vertaa kertaluokkaero paineellisen ja vapaapintaisen akviferin varastokertoimissa

10 Veden liikkeen kuvaaminen kyllästymättömässä vyöhykkeessä
Painepotentiaali ja kosteus ovat sidoksissa toisiinsa pF-käyrän kautta Kyllästymätön hydraulinen johtavuus ja kyllästymättömään maahan mahtuva vesimäärä voidaan esittää painepontentiaalin funktioina

11 Hydraulisen johtavuuden riippuvuus painepotentiaalista eri maalajeilla

12 Darcyn laki kyllästymättömässä vyöhykkeessä
Palautetaan mieliin, että hydraulinen korkeus H muodostui gravitaatiokorkeuden z ja painekorkeuden h summasta Kyllästymättömän vyöhykkeen tarkasteluissa usein tarkastellaan vertikaalivirtausta (perkolaatiota pohjaveteen), siksi kirjoitetaan Darcyn laki nyt yhdessä ulottuvuudessa ja z-suunnassa Miinusmerkki, koska koordinaatiston suunta on sovittu maanpinnasta alaspäin!

13 Paine- ja gravitaatiokorkeus kyllästymättömässä vyöhykkeessä tasapainotilassa ja ilman infiltraatiota (eli vesi ei liiku) Korkeus - 0 + Maan pinta z Painekorkeus Gravitaatiokorkeus Pohjaveden pinta

14 Darcyn laki kyllästymättömässä vyöhykkeessä – 3D

15 3 D Ominaisvarasto (specific storage) S0 [1/m]: Dz
varastosta vapautuva (tai varastoon lisääntyvä) vesimäärä (DVw) yksikkötilavuutta ja hydraulisen korkeuden yksikköalenemaa (tai yksikkönousua) kohden Ominaisvarasto (specific storage) S0 [1/m]: 3 D Dz TÄMÄ KERTAUSTA EDELLISELTÄ LUENNOLTA! Sisääntulevan vuon ylijäämä ulostulevan vuon suhteen tilavuus- ja aikayksikköä kohden Varaston muutos tilavuus- ja aikayksikköä kohden

16 Liikeyhtälö kyllästymättömässä vyöhykkeessä (3D) – Richardsin yhtälö
Vertaa aikariippuva pohjavesiyhtälö 3:ssa ulottuvuudessa (edellinen kalvo)! Differentiaalinen vesikapasiteetti (specific moisture capacity) C [1/m]: varastosta vapautuva (tai varastoon lisääntyvä) vesitilavuus yksikkötilavuutta ja painekorkeuden yksikköalenemaa (tai yksikkönousua) kohden

17 Differentiaalinen vesikapasiteetti
Määritelmä oli: varastosta vapautuva (tai varastoon lisääntyvä) vesitilavuus yksikkötilavuutta ja painekorkeuden yksikköalenemaa (tai yksikkönousua) kohden Differentiaalinen vesikapasiteetti (specific moisture capacity) C [1/m]: Eli: ,jossa q on kosteus Siis:

18 Differentiaalinen vesikapasiteetti
Dh Dq

19 Richardsin yhtälön diskretointi
Diskretoidaan kahdessa dimensiossa pituusleikkaukselle eksplisiittisesti x (i) z (j)

20 Richardsin yhtälön diskretointi
Lähde / nielu

21 Richardsin yhtälön diskretointi
Näin aproksimoit C(h):n arvoa: laske Van Genuchtenin yhtälön avulla (ks. laskuharjoitus) tarkasteluhetkeä ja -paikkaa vastaavaa painekorkeutta vastaava kosteus q (h) heilauta painekorkeutta h vähän arvoon h + Dh laske heilautettua painekorkeutta vastaava kosteus q (h+ Dh) estimaatin C(h):lle saat seuraavan kaavan mukaisesti joka on diskreetti esitys yhtälölle : Huom! C:n tulee olla positiivinen!


Lataa ppt "Yhd Maa- ja pohjavesihydrologia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google