Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi nitraattiasetus -luonnos  Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi nitraattiasetus -luonnos  Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina."— Esityksen transkriptio:

1 Uusi nitraattiasetus -luonnos  Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kokkola Päivitetty Seinäjoki/Harri Väisänen

2 Muutostarpeet Nitraattidirektiivi on niin sanottu minimidirektiivi, joka asettaa kansalliselle lainsäädännölle vähimmäisvaatimukset Direktiivin tavoitteena on vähentää maatalouslähteistä peräisin olevien nitraattien suoraan tai välillisesti aiheuttamaa vesien pilaantumista ja estää vastaisuudessa tällainen pilaantuminen YM asetti nitraattiasetuksen laajan uudistamistyöryhmän – Työssä tuli ottaa huomioon EU:n komissiolta saatu palaute Asetusluonnos ollut lausunnolla ja II lausuntokierros päättyi Asetus voimaan aikaisintaan vuonna 2015

3 Soveltaminen sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamisessa koko maassa. Asetusta sovelletaan lannan sekä lannoitevalmistelain (539/2006) ja sen nojalla annetun lannoitevalmisteasetuksen (MMMa 24/11) mukaisten lannoitevalmisteiden, ei kuitenkaan kalkitusaineiden, käyttöön, varastointiin ja levittämiseen sen lisäksi, mitä lannoitevalmistesäädöksin ja sivutuoteasetuksella (EY No 1069/2009)ja sen nojalla annetuin kansallisin säädöksin on säädetty. Lisäksi asetusta sovelletaan muihin maatilalla syntyviin [lannoitteena] sellaisenaan tai käsiteltyinä käytettäviin orgaanisiin sivujakeisiin (säilörehun puristenesteet).

4 Varastointia koskevat vaatimukset
Lannan varastointia koskeva kohta pääosin, kuten nykyinen (12 kk), varastointitilavaatimukset uusiksi (koskevat vain laajennuksia/uusia) Kuivalantaa voidaan edelleen varastoida pellolla (patterointi) perustellusta syystä Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi orgaanisia lannoitevalmisteita, tulee olla vastaanotettavan määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varastointitila Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan kuitenkin varastoida pellolla aumassa (patterointi) tietyin edellytyksin, mm. peitettävä Ilmoitusvelvollisuus kuntaan  ELYlle

5 Lantaloiden kattaminen
Uudet lietelantalat ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee kattaa kiinteällä tai kelluvalla katteella ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Kuivalannan ja kuiva-ainepitoisuudelta sitä vastaavan orgaanisen sivujakeen ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään.

6 Lannoittaminen 1/2 Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan levitysaikana välivarastoida pellolla neljä viikkoa levitystä odottamassa Lanta mullattava vuorokauden kuluessa (lukuun ottamatta levitystä kasvustoon)

7 Lannoittaminen 2/2 Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavalle viiden metrin vyöhykkeelle voidaan levittää lantaa kun muokataan 12 sisällä levityksestä. Sellaisilla peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 % lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty. Tarkentuneet typpilannoitteen kasvilajikohtaiset enimmäismäärät Lannassa ja orgaanisessa lannoitevalmisteessa kokonaistyppimäärää 170 kg/ha/vuosi ei saa ylittää

8 Lausuntokierros II Lausuntoja voi antaa saakka ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen, Asiakirjat löytyvät osoitteesta:


Lataa ppt "Uusi nitraattiasetus -luonnos  Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google