Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ALUSTAVA KOULUTUSOHJELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ALUSTAVA KOULUTUSOHJELMA"— Esityksen transkriptio:

1 ALUSTAVA KOULUTUSOHJELMA
Kokonaisarkkitehtuurikoulutus, alustava ALUSTAVA KOULUTUSOHJELMA VM:n Kokonaisarkkitehtuurikoulutus-projekti Copyright © Tieturi ja Valtiovarainministeriö

2 Alustavaa koulutussuunnittelua
Kokonaisarkkitehtuurikoulutus, alustava Alustavaa koulutussuunnittelua Kokonaisarkkitehtuurikoulutus tullaan järjestämään kahdella eri tavalla: yleisluonteiset arkkitehtuurikoulutukset laajalle joukolle avoimina tilaisuuksina ja IT-luokassa tapahtuvat suunnittelukoulutukset rajatulle, kutsuttavalle joukolle. Myöhemmin kohdealueilla järjestetään kohdealuekohtaisia yleisluonteisia koulutustilaisuuksia sekä IT-luokassa tapahtuvaa suunnittelukoulutusta. Seuraavilla sivuilla on esitelty ALUSTAVIA koulutussuunnitelmia Nämä suunnitelmat ja kohderyhmät tarkentuvat lokakuun aikana, kunhan eri kohdealueiden nimeämät yhteyshenkilöt saadaan kokoon ja koulutussuunnitelma viimeisteltyä heidän kanssaan Ensimmäiset yleiskoulutukset tulevat marras-joulukuussa Syventävät ja käytännönläheiset koulutukset tulevat kevättalvella 2013 Jos aikataulutuksesta ei ole mainintaa, se ajoittunee vuodelle 2013 Tarkempaa tietoa VM Hannu Ojala, Liitteenä kohdealuejako Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy Copyright © Tieturi ja Valtiovarainministeriö

3 Organisaation yleis- ja tietohallintojohdon koulutus
0,5 pv Sisältö moduuli Kokonaisarkkitehtuurin yleisesittely (0,5) Tavoite Osallistuja tietää, mitä kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan ja mitä hyötyjä siitä on. Hän tietää, millaisia toimenpiteitä organisaatiolta edellytetään. Aikataulutetaan marraskuun puolivälin jälkeen ja siitä eteenpäin Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

4 Hanke- ja projektipäällikön koulutus
2 pv Sisältö: moduuli Kokonaisarkkitehtuurin syventävä yleisesittely (1,0) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta (0,5) moduuli Hankesalkunhallinta (0,5) Tavoite: Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurityön merkityksen ja millaista panostusta se organisaatiolta edellyttää. Hän ymmärtää KA-työn hallintaan liittyvät asiat. Hän ymmärtää hankkeiden ja projektien priorisoinnin sekä muut hankesalkunhallintaan liittyvät asiat. Ajoitus: joulukuu -> Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

5 Kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmän jäsen
1 pv Sisältö moduuli Kokonaisarkkitehtuurin syventävä yleisesittely (1,0) moduuli Tietojärjestelmähankkeiden arviointi Tavoite Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurityön merkityksen ja millaista panostusta se organisaatiolta edellyttää. Hän tietää tietojärjestelmähankkeiden arviointikehikon perusteet. Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

6 Kokonaisarkkitehtuuriryhmän jäsen
2 pv Sisältö moduuli Kokonaisarkkitehtuurin syventävä yleisesittely (1,0) moduuli Hankesalkunhallinta (0,5) moduuli Tietojärjestelmähankkeiden arviointi, syventävä koulutus (0,5) Tavoite Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurityön merkityksen ja millaista panostusta se organisaatiolta edellyttää. Hän ymmärtää hankkeiden ja projektien priorisoinnin sekä muut hankesalkunhallintaan liittyvät asiat. Hän osaa arvioida tietojärjestelmähankkeita. Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

7 Kohdealueen arkkitehtuurivastaava
3 pv Sisältö moduuli Kokonaisarkkitehtuurin syventävä yleisesittely (1,0) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön menetelmä (0,5) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta (0,5) moduuli Hankesalkunhallinta (0,5) moduuli Tietojärjestelmähankkeiden arviointi, syventävä koulutus (0,5) Tavoite Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurityön merkityksen ja millaista panostusta se organisaatiolta edellyttää. Hän hallitsee kokonaisarkkitehtuurityön menetelmän ja ymmärtää KA-työn hallintaan liittyvät asiat. Hän ymmärtää hankkeiden ja projektien priorisoinnin sekä muut hankesalkunhallintaan liittyvät asiat. Hän osaa arvioida tietojärjestelmähankkeita Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

8 Toiminnankehittäjän koulutus
3 pv, IT-luokka Sisältö moduuli Kokonaisarkkitehtuurin yleisesittely (0,5) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön menetelmä (0,5) moduuli Kokonaisarkkitehtuurin toiminnallinen kuvaaminen (1,5) moduuli Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline (max 2 h) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta (0,5) Tavoite Osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan ja miten KA-työtä tehdään. Hän osaa kuvata toiminnallisen arkkitehtuurin ja tietää KA-työn hallintaan oman työnsä kannalta liittyvät asiat. Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

9 Arkkitehdin, asiantuntijan ja suunnittelijan koulutus
4 pv, IT-luokka Sisältö moduuli Kokonaisarkkitehtuurin yleisesittely (0,5) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön menetelmä (0,5) moduuli Kokonaisarkkitehtuurin toiminnallinen kuvaaminen (1,5) moduuli Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline (max 2 h) moduuli Kokonaisarkkitehtuurin tekninen kuvaaminen (1,0) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta (0,5) Tavoite Osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan ja miten KA-työtä tehdään. Hän osaa kuvata kokonaisarkkitehtuurin kaikki kuvaukset. Hän tietää KA-työn hallintaan oman työnsä kannalta liittyvät asiat. Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

10 Hankkeen ohjausryhmän jäsen
2 pv tai pv Sisältö: moduuli Kokonaisarkkitehtuurin yleisesittely (0,5) moduuli Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta (0,5) moduuli Hankesalkunhallinta (0,5) moduuli Tietojärjestelmähankkeiden arviointi (0,2) Tavoite: Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurityön merkityksen ja millaista panostusta se organisaatiolta edellyttää. Hän ymmärtää KA-työn hallintaan liittyvät asiat. Hän ymmärtää hankkeiden ja projektien priorisoinnin sekä muut hankesalkunhallintaan liittyvät asiat. Hän tietää tietojärjestelmähankkeiden arviointikehikon perusteet. Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

11 Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy
Tietoiskut 1-2 tuntia ja 15 min Sisältö Osia moduuleista Kokonaisarkkitehtuurin yleisesittely ja Kokonaisarkkitehtuurityön hallinta Tavoite Tietoiskun jälkeen osallistujilla on ymmärrys kokonaisarkkitehtuurin yleisistä periaatteista kokonaisarkkitehtuurin keskeisistä käsitteistä ja termeistä siitä miten julkisen ja valtion hallinnon kokonaisarkkitehtuuri toimii suunnittelun apuvälineenä. Aikataulutus: tarpeen mukaan marraskuusta eteenpäin Valtiovarainministeriö ja Tieturi Oy

12 Kohdealuejako

13 KOHDEALUEJAKOTYÖRYHMÄ
Kohdealuejako Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejakotyöryhmä Kohdealueet ovat suuria toiminnallisesti yhteenkuuluvia kokonaisuuksia. Kohdealuejaon muodostamisen perusteena ovat sekä asiakokonaisuuksien looginen yhteenkuuluvuus että käytännöntason yhteistoiminnan laajuus. Arkkitehtuurin kohdealuejako ei ole yhdenmukainen valtionhallinnon organisaatiorakenteen kanssa. Kohdealuejaon avulla kootaan eri toimijat yhdessä suunnittelemaan kohdealueen toimintaa ja sitä tukevia tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta. Kohdealueella on useita toimijoita, joista yksi on nimetty vastuutahoksi. Vastuutahon tehtävänä on koordinoida arkkitehtuurin kehittämistä kohdealueella. Kohdealueen toimintakokonaisuus jaetaan edelleen tarkoituksenmukaisella tavalla pienempiin kokonaisuuksiin, kohdealueen osa-alueisiin. Kullakin osa-alueella tulee myös olla nimetty vastuutaho. Arkkitehtuurin kehittäminen on yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki alueen toimijat tehtäviensä ja vastuidensa mukaisesti. Taustaa: VALTASA-hankkeen rinnalle valtiovarainministeriö asetti erillisen työryhmän (Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejakotyöryhmä, VM105:00/2010) Työryhmän tehtävänä oli VALTASA-hankkeessa muodostettujen periaatteiden pohjalta määritellä valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejako. Työryhmä sai työnsä päätökseen ja julkaisi loppuraporttinsa (

14 Kohdealueet ja niiden osa-alueet
KOHDEALUEJAKOTYÖRYHMÄ Kohdealueet ja niiden osa-alueet Oikeusturva ja demokratia (vastuutaho OM) Työ ja elinkeinot (vastuutaho TEM) Liikenne ja viestintä (vastuutaho LVM) Ympäristö ja yhdyskuntarakenne (vastuutaho YM) Oikeusturva Demokratian toteutuminen Työvoima ja työllisyys Elinkeinot Liikenne-infrastruktuuri ja -järjestelmä Viestintä-verkot ja -palvelut Ympäristön ja luonnon-suojelu Alueiden käyttö ja yhdyskunta-rakenne Vesitalous Terveys ja hyvinvointi (vastuutaho STM) Opetus, tiede ja kulttuuri (vastuutaho OKM) Sisäinen turvallisuus (vastuutaho SM) Puolustus ja ulkosuhteet (vastuutaho PLM) Sosiaali- ja terveyden-huolto Sosiaaliturva Opetus ja tutkimus Taide ja kulttuuri Yleinen järjestys ja turvallisuus Pelastustoimi ja varautuminen Kansain-välinen turvallisuus Kokonais-maan puolustus Ympäristö-terveyden-huolto Ulkosuhteet Liikunta Nuorisotyö Valtiontalous (vastuutaho VM) Hallinto ja yhteiset palvelut (vastuutaho VM) Valtion-talouden hoito Rahoitus-markkinat Valtioneuvoston toiminta Julkisen hallinnon yleinen kehittäminen, tietohallinto ja henkilöstöpolitiikka Aluehallinto-viranomaisten yleishallinnollinen ohjaus Yhteiset palvelut Kiinteistö- ja paikkatieto-infrastruktuurin ylläpito Perustieto-varantojen hallinta Valtion ja kuntien suhde Valtion omistaja-politiikka


Lataa ppt "ALUSTAVA KOULUTUSOHJELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google